Obszar Broki a generowanie mowy

Obszar Broki a generowanie mowy
Alejandro Sanfeliciano

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Alejandro Sanfeliciano.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Generowanie mowy to zdolność człowieka komunikowania się za pomocą systemu symbolicznego, który nazywamy językiem. Ta umiejętność bardzo pomogła w ewolucji gatunku ludzkiego. Fakt, że potrafimy skutecznie komunikować się, umożliwił nam wspólną pracę i tworzenie złożonych społeczeństw. Społeczeństwo jest również ważną częścią naszego przetrwania w bardzo wrogim świecie. Jeśli chodzi o podstawę biologiczną odpowiedzialną za zdolność generowania mowy, jest nią obszar Broki.

Jednym z głównych aspektów naszej neurologicznej zdolności do generowania mowy jest jednostronność. Innymi słowy, większość struktur mózgu związanych z językiem znajduje się w lewej półkuli mózgu.

Ale niektóre badania dowodzą, że rzeczy takie jak żarty, pragmatyzm i sarkazm pochodzą z prawej półkuli. Mimo to obszar Broki, który odpowiada za produkcję języka, znajduje się w lewej półkuli. Dokładniej, w obszarze 44, zgodnie z teorią obszarów Brodmanna.

Chcemy opowiedzieć o dwóch podstawowych kwestiach, które trzeba znać, aby zrozumieć, jaką rolę odgrywa obszar Broki w produkcji języka. Pierwsza to aspekty anatomiczne i funkcjonalne. Druga dotyczy afazji Broki, która wynika z uszkodzenia obszaru.

Obszar Broki – anatomia i funkcjonowanie

W miarę upływu czasu zaczęliśmy zdawać sobie sprawę, że obszar Broki nie jest jedynym obszarem związanym z produkcją języka. Wraz z 44 obszarem Broadmana, obszary 45, 47 i duża część obszaru 6 również odgrywają dużą rolę w tym zadaniu. Dlatego lepiej nazwać to systemem Broki.

Obszar Broki w mózgu

Istnieje również podział systemu Broki na dwie duże struktury: trójkątną i operacyjną. Trójkątna struktura znajduje się w przedniej części obszaru Broki, a struktura operacyjna z tyłu.

Na poziomie anatomicznym system ten jest ściśle powiązany z obszarem Wernickego. Obszar Wernickego odgrywa główną rolę w rozumieniu języka. Te dwa obszary (obszar Broki i Wernickiego) połączone są wiązką neuronów zwaną pęczkiem łukowatym.

Obszar Broki pełni następujące funkcje:

  • Werbalna produkcja zachowań, zarówno mowy, jak i pisania.
  • Zarządzanie grafemami, fonemami i słowami w celu skonstruowania gramatyki i morfologii.
  • Koordynacja narządów mowy w celu regulacji wymowy.
  • Regulacja prozodii, tonu głosu i rytmu mowy.

Funkcje te są filarami podtrzymującymi generowanie mowy. Są tym, co sprawia, że ​​możemy używać języka wystarczająco dobrze, aby się komunikować. Dlatego problemy w regionie Broki mogą mieć poważne konsekwencje dla używania języka i komunikacji. W następnej części omówimy konkretne konsekwencje uszkodzenia tego regionu mózgu.

Afazja Broki

Afazja Broki jest zaburzeniem generowania mowy, które wynika z uszkodzenia obszaru Broki. Objawy obejmują powolną, wymuszoną i niepłynną mowę. Ale nawet jeśli osoba z tym zaburzeniem ma słabą wymowę, wiadomość, którą wysyła, na ogół ma sens. W ten sposób naukowcy doszli do wniosku, że afazja Broki nie ma związku z problemami semantycznymi.

Kobieta i mężczyzna rozmawiają

Każdemu, kto cierpi na afazję Broki, łatwiej wymówić pewne słowa niż inne. Na przykład trudniej powiedzieć słowa funkcyjne (ten, trochę, powyżej, z…) niż te niosące konkretne znaczenie.

Wynika to z tego, że słowa funkcyjne istnieją tylko ze względu na gramatykę, a obszar Broki odgrywa w tym rolę. Z drugiej strony, ponieważ semantyka pozostaje zachowana, słowa niosące znaczenie są łatwiejsze do wypowiedzenia.

Innym kluczowym aspektem w afazji Broki jest to, że umiejętności rozumienia języka pozostaje nienaruszone. Osoby z tym zaburzeniem nie mają problemu z czytaniem lub słuchaniem rozmów. To dlatego, że strukturą mózgu, która zajmuje się tym procesem neurologicznym, jest obszar Wernickiego.

To kolejny fakt, który daje nam pewność, że obszar Broki służy głównie do produkcji mowy. Mimo że ma połączenia z innymi obszarami, nawet gdy zostanie uszkodzony, wydaje się, że wszystko działa prawidłowo.

Wreszcie, istnieje dziwny proces, który ma miejsce w przypadku uszkodzenia centrum językowego mózgu w młodym wieku. Nasz mózg jest niesamowicie plastyczny. Dlatego, jeśli w dzieciństwie uszkodzisz lewą półkulę, umiejętności związane z produkcją języka mową rozwinąć się w półkuli prawej.

Innymi słowy, uszkodzenie mózgu przed pełnym rozwinięciem ośrodka języka nie jest końcem świata. Mózg potrafi się dostosować, dzięki czemu możesz rozwijać się normalnie lub prawie normalnie.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Castaño, J. (2003). Bases neurobiológicas del lenguaje y sus alteraciones. Rev Neurol36(8), 781-5.
  • del Río Grande, D., & Sánchez, R. L. H. (2003). Especifidad del área de Broca en la comprensión de oraciones. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología23(3), 154-163.
  • Trejo-Martínez, D., Jiménez-Ponce, F., Marcos-Ortega, J., Conde-Espinosa, R., Faber-Barquera, A., Velasco-Monroy, A. L., & Velasco-Campos, F. (2007). Aspectos anatómicos y funcionales sobre el área de Broca en neurocirugía funcional. Revista médica del hospital general de México70(3), 141-149.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.