Metoda wykresu kołowego pomaga w podziale obowiązków

Wykres kołowy pozwala dostosować postrzeganie rzeczywistości, zwłaszcza jeśli chodzi o atrybucje. W tym artykule dowiesz się, jak możesz go wykorzystać na swoją korzyść.
Metoda wykresu kołowego pomaga w podziale obowiązków

Ostatnia aktualizacja: 16 września, 2022

Jako ludzie dokonujemy atrybucji wszystkiego, co dzieje się w naszym życiu. Kto był winien tej kłótni? Dlaczego oblałem ten egzamin? Dlaczego nasza firma osiąga tak niskie wyniki sprzedaży? Odpowiedzi, których udzielamy na te pytania, warunkują to, jak się czujemy i jak działamy. Jednak nasze atrybucje nie zawsze są najdokładniejsze. W tym zakresie przydatna może być metoda wykresu kołowego.

Ile razy postępowałaś niesprawiedliwie, a nawet ekstremalnie, jeśli chodzi o przypisywanie innym obowiązków lub odpowiedzialności za coś? Czy zdarzało Ci się obwiniać swojego partnera o kłótnie między Wami? A może byłaś na siebie zła za coś, co poszło nie tak, nie patrząc na różne czynniki, które były poza Twoją kontrolą?

Zatrzymanie się na chwilę, aby przemyśleć pewne sytuacje, może mieć wpływ na jakość Twoich działań, myśli lub emocji.

Zmartwiona kobieta myśli
Wykres kołowy umożliwia przedstawienie sytuacji na poziomie graficznym w celu rozłożenia odpowiedzialności.

Metoda wykresu kołowego

Wykres kołowy to naprawdę proste narzędzie. Używa się go do różnych celów w psychologii i w sferze rozwoju osobistego. To bardzo proste – korzystanie z wykresu kołowego polega na narysowaniu dużego koła na kartce papieru, a następnie podzieleniu go na sekcje (jakby były to kawałki ciasta). Każda z tych sekcji przedstawia coś innego, w zależności od celu wykresu.

Na przykład, gdybyś używała tego narzędzia do lepszego zarządzania czasem, każdy „kawałek ciasta” symbolizowałby jedną z czynności lub obowiązków, które musisz wykonywać na co dzień.

Z drugiej strony, jeśli zamierzasz użyć wykresu kołowego do ponownego rozpisania obowiązków, zacznij od napisania w górnej części „tytułu” lub nazwy danej sytuacji. Być może oblałaś jakiś egzamin lub kłócisz się ze swoim partnerem?

Następnie zastanów się i wymień wszystkie osoby lub czynniki, które mogły mieć wpływ na wynik lub rozwój tej sytuacji. Kolejnym krokiem jest przypisanie tym czynnikom procentowej odpowiedzialności za to, co się stało.

Za pomocą tych danych dzielisz okrąg na segmenty lub części (reprezentujące wartości procentowe) i wpisujesz imię osoby lub odpowiedni czynnik. Rezultatem będzie graficzne przedstawienie sytuacji. Pozwala to na spojrzenie na nią z innej perspektywy, zamiast dać się ponieść początkowym wrażeniom.

Przykłady użycia wykresów kołowych

Aby lepiej zrozumieć, jak używana jest metoda wykresu kołowego, posłużymy się przykładem. Wyobraź sobie, że uczeń lub student nie zdał egzaminu i zrzuca winę na nauczyciela, który „jest niemiły”. Kiedy jednak osoba ta przeanalizuje swoją sytuację, może znaleźć wiele innych czynników do rozważenia:

  • Nie przykładała się wystarczająco intensywnie do nauki.
  • Nie zrozumiała dobrze dobrze tematu.
  • Popełniła kilka błędów, ponieważ poprzedniej nocy źle spała.
  • Na egzaminie było kilka pytań, do których nie była przygotowana.

Ćwiczenie to nie tylko pozwala na lepszy podział odpowiedzialności za wyniki, ale często pomaga również dostosować stopień kontroli, jaką mamy nad daną sytuacją.

W powyższym przykładzie, jeśli byłaby to wina nauczyciela, nic nie można zrobić. Jeśli chodzi jednak o pozostałe punkty, uczeń może podjąć pewne kroki w przyszłości. Może na przykład zapisać się na dodatkowe zajęcia, aby wzmocnić i doprecyzować swoją wiedzę, wcześniej rozpocząć naukę do następnego egzaminu i upewnić się, że poprzedniej nocy wystarczająco się wyśpi.

Przykład sprzedaży

Innym przykładem może być firma, która nie osiąga oczekiwanego poziomu sprzedaży lub wyników. Najłatwiej byłoby obwiniać sprzedawców za niewłaściwe podejście do swojej pracy. Jednak w grę może wchodzić więcej czynników. Na przykład:

  • Produkt posiada poważne wady lub braki.
  • Strategia marketingowa nie jest dobrze zaprojektowana.
  • Menedżerowie nie motywują swoich pracowników, przez co osiągają oni gorsze wyniki.
  • Obsługa klienta jest słaba, co oznacza, że firma traci na sprzedaży.

Z tej perspektywy zaangażowanych jest znacznie więcej osób, które muszą wziąć na siebie odpowiedzialność, nie tylko sprzedawca. Ponadto istnieje wiele innych aspektów, którymi można się zająć w celu wprowadzenia ulepszeń.

Kobieta pisząca notatki
Wykres kołowy może być niezwykle przydatny w zarządzaniu konfliktami z innymi.

Wykresy kołowe mogą pomóc w dokonaniu dokładniejszych ocen

Wykres kołowy może być stosowany w każdej codziennej sytuacji, w której w przypisywaniu odpowiedzialności pojawia się niesprawiedliwość lub zbyt duża dychotomia. Co więcej, może mieć zasadnicze znaczenie w relacjach osobistych, gdy z jakiegoś powodu stale powielają się konflikty i nieporozumienia. Dzięki temu narzędziu możesz przestać obwiniać drugą stronę, a zamiast tego przeanalizować inne zmienne, a także zaakceptować własną odpowiedzialność.

Ponadto wykres kołowy może działać jako interwencja w niektórych zaburzeniach psychicznych. Na przykład często zdarza się, że osoby z depresją dokonują wewnętrznych atrybucji negatywnych zdarzeń (obwinianie siebie) i zewnętrznych atrybucji pozytywnych (nie przypisują sobie zasług za swoje osiągnięcia). Korekta tego rodzaju ocen jest absolutnie konieczna.

Wykres kołowy może być również przydatny w leczeniu niektórych zaburzeń lękowych. Na przykład w obliczu objawów fizjologicznych, takich jak tachykardia lub duszność, chory powinien być w stanie przypisać je do przyczyn, które nie stanowią bezpośredniego niebezpieczeństwa, aby ograniczyć ataki paniki.

Krótko mówiąc, wykres kołowy jest prostym, wszechstronnym i niezwykle funkcjonalnym narzędziem, które można zastosować w wielu sytuacjach.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Camuñas, N., & Miguel-Tobal, J. J. (2005). Dimensiones atribucionales asociadas a la depresión. EduPsykhé: Revista de psicología y psicopedagogía4(2), 179-197.
  • Velázquez, L., Bonilla, M.P., & Padilla, A.M. (2019) Efectos de una intervención cognitivo conductual en la ansiedad y depresión en médicos internos de pregrado. Psicología sin fronteras, 2(3).

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.