Intensywne spojrzenie - czy twój wzrok może spowodować zmianę stanu świadomości?

Intensywne spojrzenie - czy twój wzrok może spowodować zmianę stanu świadomości?

Ostatnia aktualizacja: 11 września, 2017

Pierwszy raz intensywne spojrzenie zostało wymienione jako czynnik, który wpływa na świadomość innych osób prawie dwa wieki temu. Franz Anton Mesmer, austriacki lekarz i filozof, podłożył fundamenty pod to, co mogłoby nazywać się “teorią magnetyzmu zwierzęcego”.

Zgodnie z jego hipotezą ludzkie ciało emituje energię, podobnie jak robią to inne zwierzęta. To zużycie energii wpływa na inne istoty.

Na podstawie tego podejścia James Braid, szkocki lekarz, wymyślił pojęcie “hipnoza” i stwierdził, że “poprzez ciągłe skupienie umysłowo-wizualnego oka na jakimkolwiek mało ekscytującym obiekcie w stanie całkowitego spoczynku i ogólnego uspokojenia się pacjenci zaczynają odczuwać zmęczenie.

Jeśli założymy, że pacjent raczej nie będzie stawiał oporu, a podda się uczuciu otępienia, które go ogarnia podczas takiego eksperymentu, spowoduje to wystąpienie uczucia senności oraz szczególnego stanu mózgu i mobilności układu nerwowego.

A to z kolei spowoduje, że pacjent stanie się podatny na sugestie, co przejawi się pod postacią zjawisk mesmerycznych “. To wszystko można osiągnąć poprzez intensywne spojrzenie.

“Dusza. która może przemawiać przez oczy, może również pocałować przy pomocy spojrzenia”.

-Gustavo Adolfo Bécquer-

Jedną z metod hipnozy, która została opracowana na podstawie tych wniosków jest “technika wpatrywania się”.

W połowie drogi między wiarą a wiedzą technika ta polega na prowadzeniu rozmowy patrząc przy tym uważnie na drugą osobę. Następnie wprowadza się sugestywne zdania, tak że jedna z osób wchodzi w rodzaj pośredniego stanu między jawą a snem, które znamy jako zjawisko hipnozy.

Przeprowadzone niedawno badania przez Giovanniego B. Caputo z Uniwersytetu w Urbino we Włoszech najwyraźniej dowiodły, że intensywne spojrzenie może wywołać zmianę stanu świadomości.

Nie zostały one potwierdzone żadnymi innymi badaniami, więc używamy powyższych badań jako mających posłużyć za przykład.

Badania Caputo dotyczące intensywnego spojrzenia

Giovanni Caputo zebrał do swojego eksperymentu 50 uczestników. Najpierw stworzył 15 par partnerów. Członkowie każdej pary musieli siedzieć twarzą w twarz, oddaleni o co najmniej 1 metr od siebie i patrzeć sobie w oczy przez 10 minut.

Intensywne spojrzenie - zawody w patrzeniu.

Kolejna grupa w sąsiednim pokoju wykonywała to samo ćwiczenie, ale tym razem nie musieli patrzeć w oczy partnera, ale na swoje odbicia w lustrze. Następnie obie grupy odpowiedziały na pytania zawarte w dostarczonej ankiecie.

Według zgromadzonych odpowiedzi jakie otrzymał Caputo, 90% osób uczestniczących w badaniu doświadczyło halucynacji – w obu grupach.

Powiedzieli, że widzieli zdeformowane twarze lub potworne postacie. Wskazali również, że doświadczyli uczucia, jakby znaleźli się poza rzeczywistością. Na tej podstawie Caputo doszedł do wniosku, że wzrok może wywołać zmianę stanu świadomości.

Kolejny eksperyment badający intensywne spojrzenie

Organizacja Amnesty International przeprowadziła inny eksperyment z udziałem wzroku – przyświecał temu zupełnie inny cel. Było nim sprawdzenie tezy wysuniętej przez psychologa Arthura Arona, który twierdził , że patrzenie w oczy innej osoby przez 4 minuty powoduje zaskakujące poczucie bliskości.

Amnesty International przeprowadziła niewielki eksperyment na parach, w których jedna z osób pochodziła z Europy a druga była uchodźcą z innego kontynentu. Poprosili ich, by siedzieli naprzeciwko siebie i wpatrywali się w siebie przez 4 minuty.

Organizacja próbowała znaleźć dowód na to, że wiele uprzedzeń może zniknąć, kiedy poświęcisz czas, aby naprawdę zobaczyć drugą osobę, bez względu na to, jak bardzo będzie się od ciebie różniła.

Dali

Wszyscy, którzy wzięli udział w eksperymencie, poczuli bliskość z osobą siedzącą naprzeciwko. Każda z tych osób była inicjatorem serdecznej rozmowy i rozwinęła w sobie wzajemną empatię.

Udowodnili to, czego oczekiwali naukowcy: nie miało znaczenia, skąd pochodzili uczestnicy, jakim językiem się posługiwali, czy jakiego koloru była ich skóra. W ostatecznym rozrachunku dostrzegli w drugiej osobie takiego samego człowieka jak oni.

Enigmatyczny świat intensywnych spojrzeń

Intensywne spojrzenie zawsze było źródłem pytań i fascynacji dla ludzi. Istnieje wiele mitów związanych ze wzrokiem. Najbardziej znanym jest Meduza, mitologiczna postać, która zmieniała w kamień wszystko na co spojrzała. Jest też mit Tiresiasa, niewidomego, który potrafił zobaczyć przyszłość.

Intensywne spojrzenie ma taką moc, że samo w sobie jest pełne znaczeń. Każde spojrzenie wyraża zamiar; czasami łatwy do rozpoznania, innym razem ukryty.

Kiedy patrzysz na kogoś, ale i wówczas, gdy tego nie robisz, zawsze ma to wpływ na drugą osobę. Spojrzenia pełne miłości wyrażają troskę i podziw. Zazdrosne spojrzenie prowadzi do “złego oka”. Spojrzenia pełne nienawiści zabijają i tną niczym sztylety.

Mrugające oczy.

Dla osoby, na którą ktoś patrzy ma to ogromny wpływ. Dlatego należy podkreślić, że można w ten sposób zmienić jej świadomość . Spojrzenie może być konfrontacyjne, może sprawić, że będziesz czuć się zauważony lub ignorowany, obnażony lub zlekceważony.

Oczy, okna duszy, to portale, przez które można wejść i wyjść z ludzkiego świata.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.