Hans Rosling: pionier demografii i jego prorocze przewidywania

Zdaniem szwedzkiego naukowca, Hansa Roslinga, w najbliższych latach zobaczymy naprawdę poważne zmiany w strukturze światowej populacji. Poświęć kilka minut, aby dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat!
Hans Rosling: pionier demografii i jego prorocze przewidywania

Ostatnia aktualizacja: 11 sierpnia, 2019

Prognozy, których autorem był Hans Rosling zaczęły być naprawdę wysoko cenione przez specjalistów z branży, gdy fundacja o nazwie Gapminder Foundation założona przed tego szwedzkiego naukowca, opracowała niezwykle interesujące oprogramowanie analityczne.

Jego głównym celem było przekształcanie dostępnych statystyk w interaktywne wykresy pozwalające w wygodny sposób obserwować bieżące tendencje. Na podstawie tych właśnie wykresów i w oparciu o własną wiedzę Hans Rosling był w stanie przewidzieć ważne, światowe trendy demograficzne i nie tylko.

Ten szwedzki profesor akademicki i naukowiec zajmujący się szeroko pojętą branżą zdrowia publicznego żartował z tego, że każdy człowiek chce zajrzeć do jego komputera, ponieważ właśnie tam można zaobserwować potencjalny wzrost gospodarczy.

Ale szybko się okazało, że Hans Rosling nie tylko żartował, bo rzeczywistość udowodniła, że miał on całkowitą rację. Ponadto okazało się także, że szczegółowe prognozy demograficzne opracowane przez Hansa Roslinga mogą również wnioskować o losie gospodarki.

Gigant branży internetowej, czyli Google, wykupił narzędzie opracowane przez firmę Gapminder Foundation, czyli Trendalyzer, w 2007 roku. Dzięki temu ta firma technologiczna o międzynarodowym zasięgu zdołała opracować i opublikować słynny Motion Chart. Pozwala on ludziom poznać główne trendy demograficzne i ekonomiczne na kolejne lata.

Ale co Hans Rosling przewidział na naszą najbliższą przyszłość? Zdaniem tego szwedzkiego naukowca w najbliższych latach zobaczymy naprawdę poważne zmiany w strukturze światowej populacji. Poświęć raptem kilka minut na lekturę dalszej części naszego dzisiejszego artykułu, aby dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat!

Hans Rosling twierdzi, że przyszłość świata będzie zależeć od tego, co ludzie robią w sypialni

I chociaż ten szwedzki badacz bardzo rygorystycznie i poważnie podchodzi do kwestii związanych ze swoją pracą, to jednocześnie ma on także doskonałe poczucie humoru. Dlatego też niektóre z jego przewidywań cechuje naprawdę humorystyczny charakter.

Hans Rosling w trakcie przemowy

Jedna z opracowanych przez niego prognoza stwierdza na przykład, że światowa gospodarka nie zależy od tego, co dzieje się na Wall Street, ani od sytuacji w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Hans Rosling uważa, że przyszłość świata i naszej gospodarki znajduje się w sypialniach ludzi.

Zasadniczo naukowiec ten chce przez to powiedzieć, że jego zdaniem przyszłość gospodarki zależy przede wszystkim od liczby dzieci, które ma i wychowuje każda z par. Stwierdził nawet, że gdy wzrasta jakość życia, wskaźnik urodzeń maleje. Dlatego też przyszłość każdego kraju jest bezpośrednio związana z tym , co jego mieszkańcy robią w swoich sypialniach.

Afryka: jedna z najtrafniejszych prognoz, których autorem jest Hans Rosling

Według Hansa Roslinga Afryka będzie bardzo szybko rozwijać się pod względem gospodarczym między 2015 a 2050 rokiem. Dlatego też ten szwedzki naukowiec nazywa ją „wschodzącymi Chinami”.

W zasadzie Hans Rosling jest wręcz stuprocentowo pewien, że już za kilka lat najszybciej rozwijającą się gospodarką na świecie będzie cały kontynent afrykański. Rosling powiedział już teraz, że każdy, kto chce zostać milionerem, powinien jak najszybciej zainwestować w Afryce. Szczególnie tam, gdzie dobrze wykształcone kobiety stanowią już 20% ogólnej populacji.

A takim parametrem cechują się między innymi kraje takie jak Tanzania, Etiopia i Ghana. Fakt ten doprowadzi do silnych zmian demograficznych i przyczyni się do ogólnego wzrostu tempa rozwoju gospodarczego tych konkretnych krajów.

Zdaniem Hansa Roslinga zauważalnie wzrośnie wiek, w którym pracownicy będą przechodzić na emeryturę

Nasz świat się obecnie starzeje w szybkim tempie. A to oznacza, że liczba osób starszych w naszym społeczeństwie znacznie wzrasta. W niektórych krajach dorośli w wieku powyżej 65 lat stanowią obecnie znaczną część populacji. A dla budżetu wielu narodów utrzymywanie tak wielu ludzi w wieku poprodukcyjnym oznacza naprawdę ogromne obciążenie.

Para starszych ludzi

Hans Rosling zwrócił też uwagę na to, że w niedalekiej przyszłości wiek emerytalny wyniesie aż 75 lat. Niewiele krajów będzie stać na to, by tak duża grupa ludzi jak to ma miejsce przy obecnej granicy przechodzenia na emerytuję będzie mogła sobie „grać w golfa” przez 10 lat z okładem. Ponadto postęp naukowy sprawił, że choroby związane z wiekiem objawiają się znacznie później.

Wysoko wykwaflikowane kobiety z kontynentu azjatyckiego

Według danych, które prezentuje Hans Rosling w swoich prognozach, w wielu krajach azjatyckich ma miejsce paradoksalna sytuacja. Z jednej strony kobiety osiągnęły ważne stanowiska zarówno w środowisku akademickim, jak i zawodowym. Z drugiej jednak strony całe społeczeństwo nadal charakteryzuje się tradycjami o silnie seksistowskim charakterze.

Doprowadziło to do tego, że wiele kobiet wywodzących się z krajów azjatyckich, zwłaszcza w Singapurze i na Tajwanie, decyduje się na odrzucenie opcji małżeństwa jako życiowego wyboru. Wiedzą one, że jeśli szybko wyjdą za mąż, ich małżonkowie, a nawet teściowe będą ograniczać ich możliwości rozwoju zawodowego.

Z tych właśnie względów kobiety takie decydują się na kariery zawodowe, a nie na zakładanie rodziny. Właśnie dlatego wskaźnik urodzeń w tych krajach spada niezwykle szybko. Zaś obecność wysoko wykwalifikowanych kobiet z krajów azjatyckich na rynku pracy stale rośnie.

Kontrolowanie imigracji ma fundamentalne znaczenie dla świata

Dla Hansa Roslinga migracja jest zjawiskiem, które powoduje rosnący poziom chaosu na świecie. Z tego powodu jest to rzeczywistość, która będzie wiązała się z nakładaniem na pewne grupy społeczne coraz to większych i większych restrykcji. Dotyczy to zwłaszcza imigrantów, którzy udają się do bogatych krajów w poszukiwaniu lepszych możliwości zarobkowania i życia.

Hans Rosling mówi wprost, że taka sytuacja wpływa niszcząco na rodziny. Ponadto wzmożony ruch migracyjny stanowi także czynnik stymulujący rynek przestępczy, stanowiąc impuls zachęty do prowadzenia nielegalnych interesów. Dlatego też w celu rozwiązania tego problemu należy wprowadzić bardziej wyczerpujące i drobiazgowe kontrole. Dla Hansa Roslinga z efektów tak ścisłych kontroli skorzystają nie tylko sami migranci, ale także ich rodziny i kraje ojczyste.

Wszystkie prognozy, które opracował Hans Rosling, oparte są na dogłębnej analizie dostępnych danych. Ponadto jego prognozy dotyczące zagadnień demograficznych okazały się być niezwykle precyzyjnymi. Dlatego też nie będzie dla nas żadnym zaskoczeniem, jeśli jego obecne przewidywania także się sprawdzą wręcz idealnie w kolejnych, czekających nas latach.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Granchetti, H., Ponteville, C., & Nuñez, M. (2017). Una imagen vale más que mil datos: las representaciones gráficas en la enseñanza de la Estadística. UNIÓN, Revista Iberoamericana de Educación Matemática, (51), 236-249.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.