Czy orientacja romantyczna i seksualna są tym samym?

Czasami pociąg seksualny i romantyczny nie są ze sobą powiązane. Może to spowodować, że poczujesz z kimś więź emocjonalną, ale niekoniecznie również pożądanie seksualne. Może nawet już Ci się to przytrafiło. Więcej informacji podamy w niniejszym artykule.
Czy orientacja romantyczna i seksualna są tym samym?
Valeria Sabater

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Valeria Sabater.

Ostatnia aktualizacja: 21 września, 2023

Orientacja romantyczna i seksualna często pokrywają się ze sobą sprawiając, że tworzysz z kimś intensywną i głęboką seksualno-uczuciową więź. Z drugiej strony możesz doświadczyć ogromnej fascynacji i emocjonalnego przywiązania do kogoś, ale w ogóle nie odczuwać fizycznego pożądania ani pociągu do tej osoby. Może się to zdarzyć osobom dowolnej płci.

Nic nie jest jednocześnie tak chaotyczne, wyjątkowe i olśniewające jak świat miłości i przywiązania. Tak więc wiedza o tym, jak rozróżnić sferę romantyczną i seksualną, jest zarówno uspokajająca, jak i pouczająca. To niebywałe, że można stworzyć z kimś romantyczną więź bez czynnika seksualności.

Dowiedzmy się, czym różni się orientacja romantyczna i seksualna.

Wszyscy na jakimś etapie życia odczuwaliśmy pociąg seksualny do ludzi, z którymi nie byliśmy związani emocjonalnie. Powszechna jest również sytuacja odwrotna.

Orientacja seksualna: kim jesteś i do kogo czujesz pociąg seksualny

W narracji o związkach międzyludzkich mamy tendencję do zakładania, że ci, którzy pociągają nas romantycznie, pociągają nas też seksualnie. Jednak tak nie jest. Co więcej, wiele osób fizycznie pociągają ci, z którymi nie łączą ich żadne więzi emocjonalne. Rzeczywiście, często uważa się, że związek może opierać się wyłącznie na seksie.

Często dzieje się tak dlatego, że orientacja romantyczna i seksualna danej osoby nie są zsynchronizowane. Badania opublikowane w czasopiśmie Current Psychology wskazują, że odróżnienie orientacji romantycznej od orientacji seksualnej jest niezbędne, ponieważ przedstawiają one różne mechanizmy i ustępują alternatywnym zachowaniom i stylom tworzenia więzi.

Dowiedzmy się więcej na temat orientacji seksualnej.

Definicja orientacji seksualnej i jej kategorie

Orientacja seksualna określa, kogo pociągasz fizycznie i seksualnie. W tym wymiarze romantyczna atrakcyjność może się pojawić lub nie. Ale, jak możesz sobie wyobrazić, najpełniejsze i najbardziej satysfakcjonujące relacje są osiągane, gdy obie sfery są zestrojone.

Sposób, w jaki odnosisz się do innych, jeśli chodzi o seks afektywny, kształtuje szereg kategorii. Są one następujące:

 • Biseksualizm. Pociąg w stosunku do obu płci.
 • Aseksualność. Pociąg seksualny jest wykluczony (nie istnieje).
 • Heteroseksualność. Pociąg do osób płci odmiennej.
 • Homoseksualizm. Pociąg do osób tej samej płci.
 • Panseksualizm. Pociąg do jakiejkolwiek tożsamości płciowej.

Orientacja seksualna i tożsamość płciowa to nie to samo

Artykuł opublikowany w The Journal of Neuroendocrinology wyjaśnia, że tożsamość seksualna i orientacja seksualna to różne składniki. Czasami są one skorelowane i dopasowane do płci genitalnej danej osoby, ale trzeba podkreślić, że nie zawsze tak jest.

Dlatego, podczas gdy orientacja seksualna odnosi się do tego, do kogo odczuwasz pociąg seksualny, tożsamość płciowa określa, kim jesteś.

Orientacja seksualna dotyczy tego, kto pociąga Cię seksualnie. Tożsamość płciowa wskazuje kim jesteś.

Orientacja romantyczna: nieseksualna więź emocjonalna

Na przestrzeni dziejów wyobrażaliśmy sobie miłość romantyczną jako wyraz namiętności i seksualności. Klasyczne prace antropologa Helen Fisher, takie jak Why We Love (2004) oraz badanie opublikowane w Frontiers in Psychology proponują ewolucyjną wizję związaną z reprodukcją człowieka.

Jednak główna różnica między orientacją romantyczną a orientacją seksualną polega na tym, że seksualność, pożądanie lub pociąg fizyczny nie zawsze są obecne w tej pierwszej. Jak wyjaśniono w analizie opublikowanej w Current Directions in Psychological Science, są to różne subiektywne doświadczenia z różnymi podłożami neurobiologicznymi.

Orientacja romantyczna

Orientacja romantyczna określa emocjonalny, intelektualny i romantyczny pociąg, który możesz do kogoś czuć. Pożądanie seksualne może się pojawić lub nie. Zwykle przejawia się to w rodzaju więzi, która w wielu przypadkach powoduje sprzeczność. Na przykład odczuwanie emocjonalnego pociągu do kogoś, kto nie jest zsynchronizowany z Twoją tożsamością płciową.

Jeśli jesteś heteroseksualny, nadal możesz odczuwać znaczną bliskość i intymność z osobą tej samej płci. Ten typ orientacji jest typowy dla osób aseksualnych. Kategorie orientacji romantycznej są następujące:

 • Homoromantyczny. Romantyczny pociąg do osób tej samej płci.
 • Biromantyczny. Romantyczny pociąg do osób tej samej i różnej płci.
 • Heteroromantyczny. Romantyczny pociąg do osób innej płci binarnej.
 • Panromantyczny. Romantyczny pociąg do ludzi wszystkich płci.
 • Demiromantyczny. Ludzie, którzy potrzebują czasu i aby poczuć do kogoś pociąg romantyczny, muszą najpierw nawiązać z nim głęboką więź.

Wpływ orientacji romantycznej

Jedna z różnic między orientacją romantyczną a orientacją seksualną polega na tym, że ta druga zazwyczaj powoduje mniej problemów niż pierwsza. Jest też łatwiejsza do zrozumienia. Na przykład możesz mieć z kimś naprawdę silny romantyczny związek, ale nie chcesz uprawiać z nim seksu. Ale może to być dla niego niepokojące.

W rzeczywistości częściej dochodzi do kontaktów seksualnych z ludźmi, których nie kochasz. Co więcej, romantyczny związek jest bardziej skomplikowany bez zmiennej płci. To dziwne i sprzeczne, a nawet może sprawić, że zaczniesz się zastanawiać, czy coś jest z tobą nie tak. Pamiętaj, że można kogoś kochać bez pociągu seksualnego.

Relacje oparte wyłącznie na uczuciowości romantycznej zawsze zaczynają się od dobrej komunikacji i uzgodnień. Tylko w ten sposób można uniknąć rozbieżności i cierpienia.

Bycie biromantycznym, heteroromantycznym lub homoromantycznym wymaga wyjaśnienia, kto cię pociąga na poziomie uczuciowym i jakie są Twoje zainteresowania. Zawsze dobrze jest poinformować kogoś, jeśli nie jesteś nim zainteresowany seksualnie, aby uniknąć problemów w przyszłości.

Orientacja romantyczna i seksualna – główne różnice

Rozpoznanie swojej tożsamości płciowej i orientacji seksualnej jest ważne. Fakt, że społeczeństwo robi postępy w tym zakresie, jest zarówno korzystny, jak i pełen nadziei. Ale jest jeszcze jeden krok do pokonania. To uznanie, że orientacja romantyczna i seksualna nie zawsze idą w parze. W rzeczywistości miłość jest sprzężona na wiele sposobów, ale dopóki istnieje szacunek, wszystko jest w porządku.

Te dwa rozróżnienia można zdefiniować w następujący sposób:

 • Orientacja seksualna określa, do kogo czujesz pociąg seksualny i pożądanie. Możesz, ale nie musisz, odczuwać romantyczne zainteresowanie.
 • Orientacja romantyczna określa Twoje afektywne i emocjonalne połączenie z innymi ludźmi, bez istnienia pożądania seksualnego. W orientacji romantycznej możliwy jest pociąg emocjonalny i intelektualny do osób, które nie mają tej samej orientacji seksualnej co Ty.

Wreszcie, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub obawy w tym zakresie, zawsze możesz skonsultować się z określonymi organizacjami i grupami. Są też psychologowie specjalizujący się w tożsamości płciowej i związkach afektywnych, którzy mogą złagodzić Twoje lęki i problemy. W końcu miłość zapewnia spełnienie w życiu, więc musisz umieć kochać bez strachu.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.