Chęć popełnienia samobójstwa - dlaczego się rozwija?

Chęć popełnienia samobójstwa - dlaczego się rozwija?
Judith Francisco

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Judith Francisco.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Chęć popełnienia samobójstwa może zależeć od wielu czynników. Często jednak przybierają one formę czegoś o czym nie mówimy. Dlaczego staje się to tematem tabu? Aby rozwiązać każdy problem, pierwszym krokiem jest uzyskanie informacji o problemie. Jeśli nie rozumiesz w pełni problemu, nie możesz znaleźć skutecznego rozwiązania.

Chęć popełnienia samobójstwa staje się tak powszechna, że należy temu tematowi poświęcić więcej uwagi. Część dyskusji powinna obejmować czynniki ryzyka związane z zachowaniami samobójczymi, zarówno te indywidualnie jak i środowiskowe. Równie ważne jest zidentyfikowanie metod, które mogą pomóc w zapobieganiu samobójstwom. Dzięki otwartej dyskusji łatwiej jest zrozumieć problem i wiedzieć co możemy z nim zrobić.

Chęć popełnienia samobójstwa – z czego wynika

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) samobójstwo jest jednym z 15 głównych powodów śmierci na całym świecie a także jest główną przyczyną gwałtownej śmierci. Hiszpania, choć nie należy do krajów o najwyższych wskaźnikach samobójstw, ma tendencję wzrostową.

Szacuje się, że codziennie dziewięć osób popełnia samobójstwo w Hiszpanii. Stąd chęć popełnienia samobójstwa staje się poważnym problemem zdrowia publicznego. Ponad milion osób rocznie popełnia samobójstwo na całym świecie. Liczby te wzrosły w ostatnich latach. Ponadto szacuje się, że liczby nadal będą rosły.

smutny mężczyzna

Wskaźnik samobójstw ma poważne konsekwencje dla całej populacji. Psychologiczne i społeczne skutki samobójstwa mają bezpośredni wpływ na osoby najbliższe ofierze. Śmierć bliskiej osoby może wpływać emocjonalnie, społecznie i ekonomicznie na przyjaciół i rodzinę.

Dlatego coraz ważniejsze staje się badanie i identyfikowanie czynników ryzyka samobójstw. Po zidentyfikowaniu i zrozumieniu czynników można wdrożyć programy profilaktyczne i interwencyjne. Zapotrzebowanie na profilaktykę jest szczególnie ważne, gdyż uznaje się, że samobójstwo jest jedną z trzech głównych przyczyn śmierci u nastolatków w wieku od 15 do 24 lat.

Chęć popełnienia samobójstwa – jak zapobiec tragedii?

Aby skutecznie znaleźć środki zapobiegawcze, musimy najpierw zidentyfikować czynniki ryzyka, które wywołują chęć popełnienia samobójstwa. Identyfikacja czynników ryzyka może pomóc nam zrozumieć jak i kiedy interweniować. Mimo to nie wszystko można oprzeć na tych czynnikach.

Jest wiele innych ważnych rzeczy do wzięcia pod uwagę, takich jak jakim typem osoby jest potencjalna ofiara, na jakim etapie życia się znajduje oraz wszelkie stresujące wydarzenia życiowe, które mają miejsce, a które mogą powodować zachowania samobójcze.

Zaburzenia psychiczne są jednym z najważniejszych i najczęściej występujących czynników ryzyka samobójstwa. Z tego powodu szczególną uwagę poświęcono badaniu tego czynnika w zachowaniach samobójczych. Badania te są liczne i zostały przeprowadzone przez lata. Niektóre zaburzenia, które badano w połączeniu z samobójstwem to zaburzenia afektywne dwubiegunowe, depresja i zaburzenia psychotyczne (na przykład schizofrenia). Oto inne potencjalne czynniki ryzyka:

  • Poprzednie próby samobójcze.
  • Historia samobójczych zachowań w rodzinie.
  • Stresujące wydarzenie życiowe, takie jak rozwód lub trudności ekonomiczne.
  • Nieadekwatne lub nieistniejące wsparcie społeczne i rodzinne.

Pomimo tego o czym wspomnieliśmy powyżej, istnieją również czynniki ochronne. Czynniki ochronne definiuje się jako te, które ograniczają chęć popełnienia samobójstwa, nawet jeśli występuje kilka czynników ryzyka. Wśród tych czynników ochronnych są:

  • Umiejętność nawiązywania relacji społecznych.
  • Pewność siebie.
  • Posiadanie dzieci.
  • Wartościowe wsparcie społeczne lub rodzinne.
para

Dobre opcje zapobiegania samobójstwom

Na podstawie tych informacji możemy wywnioskować, że samobójstwo to więcej niż zestaw pojedynczych czynników. W związku z tym sama choroba psychiczna nie powoduje samobójstwa. Środowisko również odgrywa dużą rolę.

W ten sam sposób istnieją czynniki ochronne zarówno na poziomie osobistym jak i środowiskowym. Jest to bardzo korzystne w zapobieganiu samobójstwom. Im większa ochrona przed popełnieniem samobójstwa, tym mniej prawdopodobne jest, że rozwinie się chęć popełnienia samobójstwa. Łatwiej też zapobiegać samobójstwu u kogoś kto ma więcej czynników ochronnych.

Wszystkie powyższe mogą pomóc w odwróceniu rosnących wskaźników samobójstw. Dlatego dobrym rozwiązaniem dla zapobiegania samobójstwom byłoby zaprojektowanie programów profilaktycznych skierowanych do osób, które ze względu na swoją sytuację pasują do profilu osoby zagrożonej. Program ten mógłby również wzmocnić wszelkie istniejące czynniki ochronne lub opracować nowe.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.