Altruizm, szara materia i mózg

Znaleziono powiązania między szarą materią mózgu a aktami altruizmu.
Altruizm, szara materia i mózg
Sergio De Dios González

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Sergio De Dios González.

Napisany przez Yamila Papa

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Altruizm można zdefiniować jako ciągłą troskę o potrzeby innych. Innymi słowy, robienie wszystkiego, co możliwe, aby inni cieszyli się dobrym samopoczuciem i otrzymali to, czego potrzebują.

Altruizm jest obecny w kulturze, edukacji i religii, a także w mózgu. W przypadku zwierząt możemy zauważyć akty altruizmu, gdy jedno zwierzę jest gotowe poświęcić się dla dobra stada.

Czysty altruizm oznacza poświęcenie czegoś, czy to czasu, bogactwa, energii czy wiedzy, bez szukania jakiejkolwiek nagrody lub rekompensaty w zamian. Tego rodzaju akty nie przynoszą żadnych korzyści, bezpośrednich ani pośrednich.

Zachowanie altruistyczne w królestwie zwierząt zwiększa szanse na przeżycie innych kosztem własnych szans na przeżycie.

Co czyni nas altruistami?

Ręka uwalniająca motyle

Niektórzy ludzie są przeciwieństwem egoizmu. Chcą każdemu pomóc, a nawet oferują to, czego nie mają, dla dobra innych. Badania wykazały, że klasa społeczna, poziom wykształcenia, płeć i dochód mogą mieć wpływ na to, czy jesteśmy altruistyczni lub samolubni.

Jeszcze jeden fundamentalny aspekt altruizmu dotyczy struktury mózgu. Wydaje się, że mózg nie tylko modyfikuje zdolności czy osobowość, jak wcześniej sądzono. Szwajcarski zespół badawczy kierowany przez profesora Ernsta Fehra doszedł do wniosku, że istnieje silny związek między anatomią mózgu a postawami altruistycznymi.

Rozwój i wnioski z badania

W tym badaniu uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Mieli możliwość poświęcenia części swoich pieniędzy na rzecz innej osoby. To działanie uważane jest za altruistyczne. Badania wykazały pewne różnice. Niektórzy z uczestników nie chcieli dawać pieniędzy, inni to rozważali, a trzeci sektor oddał je bez wahania.

altruizm

Jaki był powód tych różnic? Można by sądzić, że wiąże się to z edukacją, potrzebą lub poczuciem wspólnoty. Jednak badanie ujawniło, że pewna część mózgu łączy zdolność empatii z uczuciami innych. Jest to część, w której znajdują się płaty skroniowe i ciemieniowe.

Bez wątpienia altruizm wiąże się z empatią. Dlatego naukowcy podejrzewali, że różnice między trzema grupami były związane z tą częścią mózgu. Przetestowali hipotezę, że ludzie, którzy zachowują się bardziej altruistycznie, mają większą ilość istoty szarej na styku tych płatów.

Uczestnicy wykazywali różne czynności mózgu przy podejmowaniu decyzji dotyczącej tego, czy chcą podzielić się pieniędzmi. Obszar mózgu znajdujący się za uszami był aktywowany, gdy koszt zachowania altruistycznego był niski, jak w przypadku najbardziej samolubnych osób. U osób altruistycznych, gdy koszt ich zachowania był wysoki, region ten stawał się bardziej aktywny. Oznacza to, że kiedy ludzie są w stanie coś dać, ta część mózgu pracuje ciężej.

Zdaniem naukowców wygląda to w ten sposób, ponieważ istnieje większa potrzeba przezwyciężenia charakterystycznej dla dzisiejszego społeczeństwa naturalnej tendencji do egocentryzmu, czy martwienia się o siebie.

Inne czynniki wpływające na altruizm

Ernst Fehr wskazał, że choć wyniki są interesujące, nie należy wyciągać jednego wniosku. Dlatego zachowanie altruistyczne nie jest determinowane wyłącznie przez mózg lub czynniki biologiczne. Ponadto na objętość istoty szarej mogą wpływać różne procesy społeczne.

Na przykład bycie otoczonym przez osoby działające charytatywnie, z nawykiem dawania darowizn lub pomagania innym, zwiększy również prawdopodobieństwo, że będziesz altruistą. Z drugiej strony, jeśli żyjesz w środowisku egoizmu, myślenia tylko o sobie i nie dawania niczego innym, wpłynie to również na Twoje decyzje i postawy. Jak wspomnieliśmy wcześniej, altruizm nie wiąże się wyłącznie z szarą materią mózgu. Istnieje kilka czynników mających na to wpływ.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.