Zespół Aspergera: co to jest i czym się charakteryzuje

Zespół Aspergera: co to jest i czym się charakteryzuje

Ostatnia aktualizacja: 13 września, 2017

Czy wiesz, co to jest zespół Aspergera? Może znasz kogoś, kto cierpi na zespół Aspergera, a może dotyczy on Ciebie?

Zespół Aspergera jest zaburzeniem, które mieści się w spektrum autyzmu. Można go jednak wyraźnie odróżnić od autyzmu dzięki licznym badaniom, które przeprowadzono w związku z tym zagadnieniem.

Największa różnica polega na tym, że osoba z typowymi objawami zespołu Aspergera w odróżnieniu do osoby z autyzmem może być niezależna w dorosłym życiu.

Zespół Aspergera jest zaburzeniem neurorozwojowym

Zespół Aspergera jest zaburzeniem neurorozwojowym o ważnej podstawie genetycznej, w której uszkodzone są struktury mózgu. Jakie wyróżniamy zaburzenia neurorozwojowe?

Mózg chłopca

Zaburzenia neurorozwojowe to mieszana grupa problemów neurologicznych, które powodują zmiany w różnych procesach, takich jak poznanie, komunikacja, zachowanie i motoryka. Te zmiany są spowodowane przez nietypowy rozwój mózgu.

Innymi słowy, mózg osoby cierpiącej na zespół Aspergera pod wieloma względami działa inaczej niż mózg kogoś, u kogo nie nastąpiły żadne zmiany w rozwoju neurologicznym. Nie osądzamy, czy to dobre czy złe, mówimy tylko o różnicach w funkcjonowaniu, jeśli chodzi o przetwarzanie i odczytywanie informacji.

Ludzie z zespołem Aspergera widzą świat inaczej

To tak, jakby ludzie ci mieli inną instrukcję interpretacji świata i ich otoczenia. Instrukcja ta powoduje, że żyją w sposób, który niektórym ludziom wydaje się dziwny.

Ale kto nie spotkał kogoś, kto czasem zachowuje się inaczej, niż można było oczekiwać? Każdemu zdarza się czasami postrzegać rzeczywistość w zniekształcony sposób, przez co jego zachowanie może zostać odebrane przez innych jako dziwne.

Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu i porozmawiamy o najbardziej typowych cechach osób, które cierpią na zespół Aspergera. Hiszpańskie stowarzyszenie na rzecz Aspergera The Asperger’s Confederation wskazuje na następujące cechy:

Czym charakteryzuje się zespół Aspergera

  • Społeczna nieporadność i trudności w interakcją z innymi dziećmi i/lub dorosłymi. Osoby z zespołem Aspergera mogą być naiwne lub podatne na wpływ innych osób.
  • Osoby z zespołem Aspergera często nie zdają sobie sprawy z uczuć i zamiarów innych osób, a przy tym często nie rozumieją reakcji emocjonalnych innych ludzi.
  • Zespół Aspergera powoduje duże trudności w osiągnięciu i utrzymaniu normalnego rytmu rozmowy. Chorzy łatwo się denerwują z powodu zmian w rutynie.
  • Osoby z Aspergerem interpretują język dosłownie. Nie rozumieją sarkazmu ani języka metaforycznego; Dla nich słowa mają znaczenie dosłowne. Na przykład zdanie „rzucę na to okiem” interpretują dosłownie, jako fizyczny rzut okiem.
Chłopiec bawi się sam
  • Osoby z zespołem Aspergera są bardzo wrażliwe na silne dźwięki, kolory, światła, zapachy i smaki.
  • Dużo osób, które mają zespół Aspergera rozwija silne zainteresowanie lub obsesję na dany temat, przez co mogą stać się prawdziwymi ekspertami w wybranej dziedzinie. Wiele dzieci z Aspergerem potrafi patrzeć na krajobraz tylko przez kilka minut, a później całkowicie odtworzyć każdy jego szczegół z niezwykłą precyzją.
  • Umiejętności psychomotoryczne chorych na Aspergera nie są zbyt dobre, więc zazwyczaj nie są to zdolni sportowcy.
  • Nawiązywanie i utrzymywanie przyjaźni z ludźmi w tym samym wieku stanowi duże wyzwanie, ponieważ osoby cierpiące na zespół Aspergera postrzegają świat w odmienny sposób, co może powodować frustracje. To samo dzieje się z każdym z nas, gdy nie pasujemy dobrze do innych ludzi z uwagi na odmienny sposób postrzegania i doświadczania rozmaitych wydarzeń.

Postaw się na ich miejscu i spróbuj ich zrozumieć

Powinniśmy starać się zrozumieć, na czym polega zespół Aspergera. Ludzie cierpiący na niego często czują się niezrozumiani. Czują się jak obcy w świecie funkcjonującym według reguł, które czasem kolidują z ich sposobem myślenia. Nie rozumieją znaczenia wielu rzeczy, które wykonujemy.

Chłopiec z dala od innych dzieci

W związku z tym musimy podjąć wysiłek, aby wykazać w stosunku do nich empatię i zrozumieć, że ich sposób postrzegania rzeczywistości różni się od naszego. To nie znaczy, że jest dobry lub zły, po prostu jest zupełnie inny.

Żyjemy w cudownym świecie, gdzie, na szczęście, wszyscy jesteśmy różni i możemy wiele się nauczyć dzięki tym różnicom. Różnicom, które wzbogacają nasze relacje, pomagają być bardziej tolerancyjnym i odrzucać wiele uprzedzeń, jakie w sobie nosimy.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.