Uwodzenie dzieci i molestowanie seksualne w Internecie

Uwodzenie dzieci przez Internet staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. W tym artykule możesz przeczytać wszystko, co warto wiedzieć o tym naprawdę ważnym problemie!
Uwodzenie dzieci i molestowanie seksualne w Internecie

Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia, 2019

Uwodzenie dzieci to jedna z form „drapieżnictwa” o charakterze seksualnego, której szczególny rozwój nastąpił w Internecie. Obecnie w ustawodawstwie większości krajów świata znalazły się wyczerpujące i precyzyjne przepisy dotyczące tej kwestii ze względu na błyskawiczne rozprzestrzenianie się tego rodzaju przestępstw. Należy jednak pamiętać, że szczegółowe regulacje prawne muszą być zgodne z obecną rzeczywistością społeczną, szczególnie podczas jej rozwoju.

Jak doskonale o tym wiemy, Internet znacznie zmienił nasze współczesne społeczeństwo. Rozwój cyfrowy i postęp technologiczny odbywają się w coraz to szybszym tempie. A wiele z nowinek w tej branży stanowi nowe wyzwanie dla istniejących przepisów.

W rzeczywistości część nowej doktryny legislacyjnej polega na mówieniu o konieczności wprowadzenia tak zwanego „prawa czwartej generacji”. Dotyczą one osób urodzonych w erze cyfrowej. W ten sposób odnosimy się precyzyjnie do danych objętych zasadami ochrony danych osobowych związanych z prawem do prywatności.

Uwodzenie dzieci przez Internet, zdefiniowane jako cybernękanie seksualne w erze powszechnego dostępu do tego medium, zdecydowanie jest niezwykle istotnym problemem. Wzrost liczby przestępstw internetowych i znaczenie konsekwencji, jakie te zagrożenia powodują, wymagają uchwalenia przepisów prawa karnego, które promuje szybkie i konkretne rozwiązania tych kwestii.

„Jako zwolenniczka wolności słowa uważam, że dorośli powinni mieć dostęp do wszelkich materiałów, których chcą. Jako rodzic i członek społeczności uważam, że ludzie powinni być w stanie chronić swoje domy i rodziny przed niechcianymi obrazami – z których większość to przemoc. A kiedy dorosłe społeczeństwo narzuca je dzieciom, to moim zdaniem jest to kolejna forma znęcania się nad nieletnimi.”
-Naomi Wolf-

Tak, to prawda, że uwodzenie dzieci przez Internet staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. W naszym dzisiejszym artykule możesz przeczytać wszystko, co warto wiedzieć o tym naprawdę ważnym problemie! Zapraszamy zatem do lektury!

Czym dokładnie jest uwodzenie dzieci przez Internet?

Uwodzenie dzieci przez Internet jest jedną z nowych taktyk stosowaną przez wielu pedofilów, którzy próbują nawiązać kontakt z potencjalnymi ofiarami. Wynika to szczególnie z kompulsywnego, niemal nieprzerwanego korzystania z telefonów komórkowych i komputerów. Jak z pewnością każdy z nas doskonale o tym wie, urządzenia te obejmują wysokiej jakości aparaty fotograficzne.

Dlatego też możliwość przesyłania sobie osobistych zdjęć przez Internet jest opcją coraz bardziej dostępną dla wielu młodych ludzi. Ta sytuacja jest jeszcze bardziej rozpowszechniona w środowiskach sieci społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook, YouTube i Twitter.

W tym kontekście pedofile (czyli osoby dorosłe o skłonnościach seksualnych wobec dzieci, młodzieży i nastolatków) mogą wybierać swoją kolejną ofiarę na podstawie tysięcy profili, zwłaszcza z najbardziej wrażliwego pod tym względem sektora. Obejmuje on głównie dzieci w wieku od dziesięciu do piętnastu lat.

Dziecko z telefonem

Za pośrednictwem Internetu taki pedofil (pełniący rolę „drapieżnika”) może z łatwością wytworzyć bardzo niebezpieczne sytuacje o charakterze molestowania seksualnego. Co więcej, niektóre z nich mogą się nawet zmaterializować w prawdziwym świecie. Oczywiście wszystkie te założenia mają negatywne konsekwencje dla nieletnich ofiar, czyli dzieci lub nastolatków, którzy jeszcze nie w pełni rozwinęli swoją osobowość, nie mówiąc już nawet o seksualności. Są to po prostu wciąż bardzo młodzi i wrażliwi ludzie.

Wyżej wspomniani prześladowcy zazwyczaj mieszczą się w pewnym przedziale wiekowym, z reguły między 30 a 50 rokiem życia. I chociaż z pozoru wydają się zupełnie normalni, to jednak ludzie ci są w rzeczywistości bardzo niepewni, niedojrzali i mają ogromne trudności z nawiązywaniem relacji społecznych. Ponadto w wielu wypadkach cierpią poważne niedopasowanie lub wręcz zaburzenia osobowości.

Uwodzenie dzieci przez Internet: charakterystyka i ewolucja tego zjawiska

W poświęconym temu zagadnieniu badaniu przeprowadzonym w listopadzie 2002 r. dotyczącym bezpieczeństwa i zachowania dzieci w Internecie amerykański naukowiec i jednocześnie urzędnik państwowy zaczął ostrzegać o pojawieniu się zjawiska określanego jako uwodzenie dzieci.

Wspomniane badanie ujawniło, że 44% dzieci, które regularnie przeglądały Internet, w pewnym momencie było molestowanych seksualnie. 11% z nich przyznało się kilkakrotnie, że padło ofiarą tej sytuacji. W ten sposób uznano to zjawisko za istotny problem i opracowano skuteczne środki przeciwko rozwoju pornografii dziecięcej w Internecie.

Zamaskowana osoba

Zatem obecnie uwodzenie dziecka przez Internet (i nie tylko) jest uważana za przestępstwo federalne w Stanach Zjednoczonych zgodnie z paragrafem 2422 tytułu 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych (Title 18 U. S. C., § 2422).

Uwodzenie dziecka w kontekście prawnym odnosi się do czynu umyślnego nawiązania emocjonalnego związku z dzieckiem w celu przygotowania go do nadużycia dowolnego rodzaju. Ten konkretny przepis prawny penalizuje wykorzystywanie seksualne i inne dzieci, takie jak handel dziećmi, prostytucja dziecięca lub produkcja pornografii dziecięcej.

Prawa dziecka w ujęciu prawnym

Prawo decydowania o indywidualnych zachowaniach seksualnych to prawo do nieangażowania się w sytuacje o kontekście seksualnym bez obopólnej zgody. W tym konkretnym przypadku mówi się jednak o ograniczeniach dotyczących relacji seksualnych, a nie o pełnej wolności seksualnej.

Dzieje się tak dlatego, ponieważ dzieci poniżej trzynastego roku życia nie mogą samodzielne wyrazić zgody na nawiązywanie stosunków seksualnych zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami karnymi w większości krajów. Wynika to oczywiście z ich łatwowierności i braku dojrzałości zarówno psychicznej, jak i płciowej.

Nowe technologie zmieniły sposób, w jaki się komunikujemy. Istnieją także wirtualne miejsca spotkań, które doprowadziły do błyskawicznego rozwoju nowych niebezpiecznych sytuacji.

Dlatego też, aby móc skutecznie walczyć z pedofilią, a zwłaszcza z uwodzeniem dzieci, musisz zdawać sobie sprawę, że to niestety jest obecna rzeczywistość. Bądź zatem zawsze na bieżąco i informuj swoje dzieci o zagrożeniach, jakie mogą pociągać za sobą niektóre działania i zachowania. Po prostu naucz je ostrożności podczas korzystania z Internetu.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.