Spotkanie z samym sobą: sposób na zwiększenie osobistej produktywności

Spotkanie z samym sobą pomaga przeanalizować sposób, w jaki pracujesz i osiągane wyniki. To doskonała przestrzeń do oceny siebie i wprowadzenia pozytywnych zmian w swojej pracy.
Spotkanie z samym sobą: sposób na zwiększenie osobistej produktywności

Ostatnia aktualizacja: 01 czerwca, 2022

Pomysł na spotkanie z samym sobą może wydawać się szalony. W końcu zawsze jesteś “ze sobą”. Jednak z pewnością spędzasz sporą część swojego czasu na myśleniu o sprawach zewnętrznych, skupiając umysł na tysiącu rzeczy, ale nie na sobie jako takim.

Z tego powodu spotkanie z samym sobą może być doskonałym pomysłem. W poniższym artykule porozmawiamy o korzyściach, jakie tego typu pomysł może przynieść w Twoim miejscu pracy. Spotkania te mogą zwiększyć Twoją produktywność, ponieważ są to przestrzenie, które umożliwiają Ci organizowanie pomysłów i dokładniejsze przedstawianie siebie.

Tak jak organizujesz spotkania z innymi w celu załatwienia spraw związanych z pracą, możesz organizować spotkania z samym sobą, mając podobny cel. Należy je przeprowadzać w podobny sposób i dążyć do uzyskania podobnych wyników. Przyjrzyjmy się temu pomysłowi bardziej szczegółowo.

Twoja wizja stanie się jasna tylko wtedy, gdy będziesz mógł spojrzeć we własne serce. Kto wygląda na zewnątrz, śni; kto zagląda do środka, budzi się .”

-Carl Jung-

Spotkanie z samym sobą

Mówiąc o spotkaniach z samym sobą, pierwszą rzeczą, która powoduje zamieszanie jest słowo „spotkanie”. To dlatego, że zazwyczaj odnosi sie ono do obecności dwóch lub więcej osób. Niemniej jednak w tym przypadku chodzi o połączenie części siebie, która jest skoncentrowana na tym, co zewnętrzne , z wymiarem, który patrzy do wewnątrz.

Sytuacje te nazywa się spotkaniami, ponieważ przebiegają według tego samego schematu, co te, w których uczestniczy więcej niż jedna osoba. Koncepcja dotyczy po prostu mniejszej liczby uczestników.

Takie spotkania z samym sobą są szczególnie polecane, jeśli masz wiele zajęć do wykonania i mało czasu na ich wykonanie. Również, jeśli masz do czynienia z ogromnymi obowiązkami lub przechodzisz przez kryzysową sytuację w pracy. To w takich okolicznościach odniesiesz największe korzyści ze spotkań z samym sobą. Niezależnie od sytuacji, powinieneś upewnić się, że masz na nie czas przynajmniej raz w tygodniu.

Kierownik pracuje z laptopem w domu
Spotkania z samym sobą są wysoce zalecane, jeśli jesteś kierownikiem lub liderem zespołu.

Planowanie spotkań z samym sobą

Spotkania z samym sobą mogą być planowane tak, jakbyś organizował każdy rodzaj spotkania. Najpierw musisz wybrać datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia. Następnie musisz zapisać je w swoim kalendarzu i uszanować ten czas, tak jak byś to zrobił w przypadku spotkania z innymi.

Z reguły celem tych spotkań jest ocena własnej pracy i restrukturyzacja wszelkich działań lub zadań. Jednak ważne jest, aby określić konkretny cel każdego spotkania. Im bardziej konkretny cel, tym większe prawdopodobieństwo, że wyniki spotkania pomogą Ci go osiągnąć.

Możesz na przykład chcieć zidentyfikować bardziej funkcjonalną metodologię wykonywania jednego konkretnego zadania. A może ocenić powody, dla których opóźniasz kolejne kroki danego projektu. Możesz też po prostu spróbować ocenić, jak dobrze sobie poradziłeś w ciągu tygodnia. Ważne jest, aby sprecyzować swój cel.

Kobieta pisząca notatki
Spotkania z samym sobą pozwalają na samoocenę. Możesz także planować i organizować się w miejscu pracy.

Rozwijanie spotkań z samym sobą

Spotkania z samym sobą przebiegają według tego samego protokołu, co inne spotkania. Bardzo ważne jest, aby całkowicie zablokować dla nich swój czas, ponieważ inni nie powinni Ci przeszkadzać. Najlepiej też zaplanować je z wyprzedzeniem, na przykład tygodniowym, i wtedy, gdy inne czynności są mało prawdopodobne.

Planując spotkania z samym sobą, ważne jest również, aby określić, jakich materiałów i narzędzi będziesz potrzebować. Mogą to być na przykład dzienniki pracy, harmonogramy pracy, notatniki. Spotkanie będzie bardziej produktywne, jeśli będziesz mieć dostępne niezbędne zasoby.

Powinieneś także sporządzić plan działań lub agendę, tak jak w przypadku każdego innego spotkania. Co zamierzasz zrobić? W jakiej kolejności? Jeśli spotkanie ma na celu samoocenę, możesz podzielić swoje wyniki na sekcje. Na przykład punktualność, przestrzeganie harmonogramu pracy, jakość produktów. Uporządkuj je numerycznie, przeanalizuj je i wyciągaj wnioski.

Możesz chcieć opracować własne strategie i narzędzia. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby nic Cię nie rozpraszało. Podczas spotkań z samym sobą musisz odłączyć się od wszystkiego, aby ponownie połączyć się z prawdziwym znaczeniem swojej pracy. Te przestrzenie pomogą Ci rozwinąć bardziej mentalną organizację i usprawnić Twoją pracę.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Gutiérrez Pulido, H. (2010). Calidad total y productividad.
  • López Fresno, P. (2018). Estudio exploratorio sobre el concepto, tipología y significados de las reuniones de trabajo (Doctoral dissertation, Universitat Rovira i Virgili).

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.