Przyczyny i skutki transgresji w związku

Przyczyny i skutki transgresji w związku

Ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia, 2019

Dla większości osób pozostawanie w związku jest jednym z najważniejszych aspektów dostosowania społecznego i dobrobytu. Jednakże, chociaż większość związków jest zadowalająca, mogą one być również pełne konfliktów i niewygodnych sytuacji. Niektóre z tych problemów są szczególne – pojawiają się, gdy partner zaczyna uciekać się do transgresji w związku.

Transgresja w kontekście relacji jest przekroczeniem granic, naruszeniem zasad relacji, jawnie lub pośrednio, przez któregokolwiek z partnerów. Jest to aspekt ściśle związany z zaangażowaniem w związek, ponieważ wiąże się również z ukrytą umową obecną w każdym związku.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że zasady mogą być nierówne: to, co jest sprawiedliwe dla jednego partnera, może nie być dla drugiego. Stąd już blisko do pojawienia się transgresji w związku.

kłótnia - skutki transgresji w związku

Rodzaje transgresji w związku uczuciowym

Finkel i jego współpracownicy zidentyfikowali cztery rodzaje transgresji w związku uczuciowym:

  • Niewierność: Ten rodzaj transgresji obejmuje niewierność seksualną lub emocjonalną. Oczywiście ten rodzaj transgresji występuje tylko w relacjach monogamicznych i wyłącznych.
  • Przekroczenie standardów zależności od partnera: w tej kategorii pojawiają się zachowania zaborcze i przejawy zazdrości. Zachowania te zdradzają brak zaufania do partnera.
  • Naruszanie zasad prywatności: każda próba ujawnienia prywatnych aspektów czyjegoś życia jest wykroczeniem lub atakiem na tę osobę.
  • Niezgodność ze standardami przyzwoitości: ludzie oczekują od swoich partnerów poszanowania ich cech i osobowości. Wszystkie rodzaje aktów, które wykazują brak szacunku, pasują do tej kategorii transgresji w związku. Na przykład kłamstwa, krytyka lub publiczne zawstydzenie sugerują brak szacunku.

Skutki transgresji w związku uczuciowym

Stopień dotkliwości transgresji

To, jak bardzo dotkliwie odbiera problem partner, który stał się ofiarą transgresji, jest jednym z czynników, które determinują jej skutki i konsekwencje. Im poważniejsze przekroczenie, tym bardziej prawdopodobne, że powstanie konflikt. Ważne jest jednak wyjaśnienie, że poziom dotkliwości to naprawdę subiektywne odczucie.

Ponadto, dzięki tradycyjnemu wychowaniu, mężczyźni są bardziej przyzwyczajeni do tłumienia swoich emocji, co prowadzi do wyższego progu bólu emocjonalnego.

Być może zainteresuje Cię także: Machismo wpływa niekorzystnie także na mężczyzn

Z drugiej strony kobiety mają tendencję do odbierania transgresji w związku bardziej poważnie niż mężczyźni. Ponadto kobiety postrzegają niewierność emocjonalną jako najgorsze wykroczenia, podczas gdy mężczyźni uważają, że niewierność seksualna jest gorsza.

para rozmawia - zmartwiona kobieta

Zaangażowanie i zadowolenie w relacji

Jednym z kluczowych aspektów relacji jest czynnik zaangażowania, który jest dokładnie jednym z trzech wymiarów w trójkątnej teorii miłości Sternberga. Zobowiązanie jest intencją każdego partnera do utrzymywania długoterminowych relacji. Dlatego większy poziom zaangażowania koreluje z większą szansą na to, że nawet po pojawieniu transgresji w związku partnerzy się nie rozejdą.

Tutaj widzimy ciekawy i nieco paradoksalny aspekt. Zaangażowanie jest podstawą do ustalenia norm, które transgresja łamie. To zmusza nas do myślenia, że ​​większy poziom zaangażowania, z większą dyscypliną i zasadami, sprzyja również występowaniu transgresji w związku.

Ciekawe jest to, jaką rolę odgrywa zarówno zaangażowanie, jak i zabezpieczenie przed transgresją w związku.

Transgresja wpływa również na satysfakcję w związku. Kiedy zasady relacji zostaną złamane, zaufanie między partnerami jest nadszarpnięte. W konsekwencji ma to wpływ na stopień zadowolenia z relacji.

Z drugiej strony wysoki poziom zadowolenia może służyć jako czynnik ochronny. Jeśli partner, którego granice przekroczono, uważa, że ​​relacja jest warta zachodu, będzie zmotywowany do jej kontynuowania. Dlatego poziom zadowolenia wpływa również na skalę skutków transgresji w związku.

Koniec związku

Nasilenie transgresji i poziom satysfakcji w związku determinują w dużej mierze skutki, jakie przekroczenia te wywierają na relację. Jeśli przekroczenie jest poważne, a poziom zadowolenia ze związku jest niski, jest bardzo prawdopodobne, że związek się rozpadnie. Dzieje się tak, gdy zaufanie i intensywne uczucie nie są już obecne, a zaangażowanie nie jest w stanie utrzymać pary razem.

kobieta stoi tyłem i patrzy na ocean

Pomimo faktu, że większość ludzi uważa, że ​​zakończenie związku jest czymś strasznym i że należy go unikać za wszelką cenę, wiele razy może to okazać się zdrowszym rozwiązaniem dla obu partnerów.

Być może zainteresuje Cię także: Rozstanie jest niekiedy jedynym możliwym rozwiązaniem

Pozostawanie w związku tylko z powodu zaangażowania nie jest zazwyczaj najlepszą opcją, zwłaszcza jeśli jest to problematyczne. Dlatego, pomimo bólu i smutku z powodu opuszczenia kogoś, zakończenie toksycznego związku może być pozytywnym krokiem w kierunku naszego osobistego rozwoju.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.