Co oznacza kolor czarny w psychologii?

Możesz mieć tendencję do kojarzenia koloru czarnego ze złem. Jednak w psychologii wiąże się to z tajemnicą, nocą i spokojem. Dowiedz się więcej tutaj.
Co oznacza kolor czarny w psychologii?

Ostatnia aktualizacja: 02 sierpnia, 2022

Kolory są wynalazkiem naszego mózgu. W rzeczywistości są niczym innym jak subiektywną reprezentacją długości fal, które przechwytuje Twoje oko. Dlatego kolor czarny, chociaż tak go nazywamy, jest po prostu brakiem światła.

W dziedzinie psychologii czerń ma specyficzne znaczenie. Poznawcze reprezentacje kolorów, choć arbitralne, mają wpływ na emocje i myśli danej osoby. Zwłaszcza czerń zawsze była utożsamiana z mrocznymi uczuciami. To dlatego, że nasz strach przed ciemnością jest prymitywny i adaptacyjny.

Psychologia dogłębnie przeanalizowała wpływ kolorów na ludzki umysł. Jeśli interesuje Cię ten temat, a szczególnie efekty, jakie wywołuje kolor czarny, czytaj dalej.

Brak światła

Kolor, jak wspomnieliśmy wcześniej, to nic innego jak rysunek, który mózg tworzy w Twoim umyśle, zgodnie z tym, jak daleko dociera światło, które wychwytują Twoje oczy. W ten sposób długie fale dają ciepłe kolory, takie jak żółty, pomarańczowy i czerwony. I odwrotnie, światło odbite z mniejszej odległości będzie miało chłodniejsze odcienie, takie jak niebieski.

Czerń uznano za całkowity brak koloru i przeciwieństwo bieli. Jednak w rzeczywistości jest to nie tyle brak koloru, co brak światła. Wszystkie czarne obiekty i przedmioty postrzegamy w ten sposób, ponieważ pochłaniają większość długości fal, które do nich docierają.

Nie jest prawdą, że czarne powierzchnie obiektów pochłaniają wszystkie długości fal, tylko większość z nich. Gdyby nie odbijały żadnego światła, czerń byłaby niewidoczna.

Mówienie o postrzeganiu koloru czarnego jest niejako paradoksem. Tak naprawdę chodzi o naszą częściową niezdolność do postrzegania go. Wraz ze zmniejszaniem się ilości światła odbijanego w naszych oczach, nasze widzenie ciemnieje.

kolor czarny

Znaczenie koloru czarnego

W najbardziej podstawowy i symboliczny sposób kolor czarny jest łączony z ciemnością i nocą. W rezultacie semantyka tego koloru stała się pejoratywna w całym rozwoju myśli zbiorowej. Wynika to ze skojarzenia niebezpieczeństwa z częścią doby, jaką jest noc.

Mamy tendencję do łączenia koloru czarnego z czymś nieznanym, przerażającym i złym. Skojarzenie z tym, czego nie widać gołym okiem, stanowi podstawę do łączenia tego z niebezpieczeństwem, a nawet śmiercią. Wiąże się to również z samotnością, cierpieniem, smutkiem i tęsknotą. Z tego powodu w wielu kulturach kolor czarny jest stosowany podczas rytuałów pogrzebowych.

Jeśli chodzi o cechy osobiste, czerń kojarzy się z okrucieństwem, kłamstwem, manipulacją, zdradą i ukrywaniem pewnych rzeczy. Wiąże się to również z indywidualizmem i introwersją osób wycofanych i tajemniczych.

Jednak nie wszystkie konotacje czerni są w psychologii pejoratywne. Jest to kolor, który często wskazuje na tajemnicę, elegancję, powagę, moc i samodzielność. To także symbol prostoty, porządku i odpoczynku.

Według Evy Heller, autorki słynnej książki Psychologia koloru, kolor czarny kojarzy się z młodością i bezstronnością. Jego praktyczne zastosowanie ma tendencję do wzbudzania zaufania u innych ze względu na jego formalność. Z drugiej strony może też onieśmielać.

Kolor czarny w różnych obszarach

Wraz z rozwojem kultury i psychologii symbolika koloru rozszerzyła się i zróżnicowała w różnych dziedzinach życia. Aby podać więcej konkretnych informacji na temat znaczenia koloru czarnego, oto kilka różnych obszarów, w których używa się go do osiągnięcia określonych efektów psychologicznych.

Kolor czarny w marketingu

W marketingu nic nie jest przypadkowe . Wszystko jest dokładnie zamierzone, aby kontrolować efekt, jaki produkt wywiera na konsumentach. Z tego powodu dana firma nie wprowadziłaby produktu na rynek bez uprzedniego przestudiowania jego koloru.

W marketingu czerń budzi tajemnicę i potrzebę odkrycia. Zwykle kojarzy się z luksusowymi produktami i technologią. Jeśli chodzi o logo, udowodniono, że neutralne kolory, takie jak czerń i szarość, kojarzą się z psychologicznymi wymiarami szczerości, wyjątkowości i wyrafinowania.

Kolor czarny w architekturze i designie

Wpływ środowiska i designu na nasz nastrój jest również jednym z najczęściej badanych obszarów, zwłaszcza w obiektach handlowych i innych usługach skierowanych do klienta. W tym sensie percepcja koloru odgrywa decydującą rolę w relacji, jaką jednostka nawiązuje z otoczeniem.

We wnętrzach czerń służy do podkreślenia innych kolorów, ponieważ sprawia, że wydają się one jaśniejsze. Sam kolor czarny tworzy wrażenie abstrakcji i czegoś nieznanego. Ponadto znacznie zwiększa percepcję głębi przestrzeni.

Kolor czarny w psychologii życia codziennego

Jak wspomniano powyżej, używanie czerni podczas pogrzebów jest powszechne w kulturach zachodnich. Uważa się, że ma to pewne znaczenie adaptacyjne, w sensie kamuflażu, jakim było chowanie zwłok w nocy. Jednak z biegiem czasu kolor ten stał się częścią rytuału.

Z drugiej strony na tradycyjnych ślubach mężczyzna ubiera się na czarno ze względu na powiązanie tego koloru z siłą, bezpieczeństwem i formalnością. Ogólnie rzecz biorąc, w świecie mody czerń jest używana, aby sprawiać wrażenie elegancji, buntu, tajemniczości i profesjonalizmu, w zależności od sytuacji.

Kobieta ubrana na czarno

Czerń w różnych kulturach

Jak powiedzieliśmy, kolor czarny ma pierwotny aspekt powiązany z niebezpieczeństwem i ciemnością. Jednak w zbiorowej psychologii każdej innej kultury kolor ten ma swoje własne znaczenie. Oto kilka przykładów:

  • Starożytny Egipt. Czerń była symbolem wzrostu i płodności.
  • Plemiona afrykańskiej sawanny. Na przykład Masajowie kojarzą czerń z życiem i dobrobytem. Wiążą to z ciemnym niebem pokrytym chmurami, które przynoszą deszcz.
  • Japonia. Czerń wiąże się z tajemnicami kobiecości.
  • Chiny. Czarny to kolor chi lub qi, czyli energii, która daje nam życie. Kiedyś był symbolem piękna – uważano za piękne farbowanie zębów na czarno.
  • Religie chrześcijańskie, judaistyczne i islamskie. To w tych kulturach czerń kojarzy się głównie z bólem i śmiercią. Na przykład w islamie Mekkę uważa się za białą, ale splamioną na czarno grzechem ludzi.
  • Indie. Kolor czarny to zły omen, kojarzony z nicością i złem. Służy jednak również do ochrony przed złem.

Lista znaczeń czerni w psychologii wykracza daleko poza to, o czym wspomnieliśmy w tym artykule. Kolor ten ma również zastosowania w obszarze społecznościowym. Badania nad kolorem uznano nawet za istotne w wyjaśnianiu pochodzenia rasizmu i innych historycznych zjawisk konfliktów i represji. Jak widać, psychologia koloru to naprawdę ciekawy temat do zgłębienia.

To może Cię zainteresować ...
Zdehumanizowane społeczeństwo według Ericha Fromma
Piękno umysłu
Przeczytaj na Piękno umysłu
Zdehumanizowane społeczeństwo według Ericha Fromma

Erich Fromm mówił o zdehumanizowanym społeczeństwie w swojej książce. Jego prorocze idee przepowiadały świat, w którym teraz żyjemy.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Rivera, M. E. (2001). Percepción y significado del color en diferentes grupos sociales. Inv. Univ. Mult3, 74-83. Segura Gordillo, N. (2016). Marketing del color. ¿Cómo influye el color del logotipo en la personalidad de una marca?.
  • Goldberg, F. J., & Stabler, J. R. (1973). Black and white symbolism in Japan. International Journal of Symbology.
  • Lapshina, E. G., & Vechkasova, E. N. (2019). COLOR IN ARCHITECTURE: AESTHETICS AND SYMBOLISM OF BLACK.
  • Heller, E. (2004). Psicología del color (0 ed.). Editorial Gustavo Gili.

Treści zawarte na Piękno Umysłu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie zastępują one diagnozy, porady ani leczenia u specjalisty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości najlepiej skonsultować się z zaufanym specjalistą.