Arie Kruglanski - poznanie, motywacja i radykalizacja

Arie Kruglanski - poznanie, motywacja i radykalizacja
Roberto Muelas Lobato

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Roberto Muelas Lobato.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja, 2023

Arie Kruglanski jest profesorem na Uniwersytecie Marylandu. Mimo, że urodził się w Polsce, większość życia spędził w Stanach Zjednoczonych, gdzie przyczynił się do rozwoju ważnych teorii.

Chociaż Arie Kruglanski zaczął badać teorię kognitywnego zamknięcia, wniósł wkład w różne dziedziny. Jego odkrycia można znaleźć w wielu różnych artykułach i książkach. Wśród jego prac najważniejszą jest praca na temat potrzeby zamknięcia kognitywnego, przygotowania motywacyjnego i poszukiwania sensu.

Każda z tych teorii wpływa na inną. Tak więc jego ostatnia koncepcja (poszukiwania sensu) wyjaśnienia motywację terrorystów za pomocą dwóch poprzednich teorii.

Arie Kruglanski i potrzeba poznawczego zamknięcia

Arie Kruglanski rozwinął teorię potrzeby kognitywnego zamknięcia, co odpowiada chęci udzielenia szybkiej odpowiedzi na pytanie, którego treść jest albo zagmatwana, albo dwuznaczna. Zasadniczo zamknięcie kładzie kres tym poszukiwaniom i pomaga nam ostatecznie zdobyć wiedzę. Zatem jest ono niezbędne na co dzień, żeby nie szukać informacji przez cały czas.

Kruglanski uśmiecha się

Człowiek, który bardzo potrzebuje zamknięcia, szybko pokonuje niepewność, wykorzystując dostępne wskazówki. Za ich pomocą wyciąga wiarygodne wnioski. Jeżeli zatem okażą się one błędne, będzie bronił złe pomysły.

Skoro największymi źródłami pewności i wiedzy są członkowie naszych grup, mogą nauczyć nas kognitywnego zamknięcia. Odkryją nam, jak wygląda ten świat, co powinniśmy robić w różnych sytuacjach, kim są i dlaczego są tak ważni.

Przygotowanie motywacyjne

Arie Kruglanski twierdzi, że tęsknota za czymś równa się intensywnemu pragnieniu. To pragnienie mogą mieć charakter materialny lub symboliczny. W wielu przypadkach powstają pod wpływem środowiska lub naszych bliskich. W konsekwencji każde pragnienie ma tylko dwie cechy: rozmiar i zawartość. Rozmiar nawiązuje do tego, ile chcemy, a treść przedstawia właśnie to, czego chcemy.

Z drugiej strony, mamy też pewne oczekiwanie odnośnie tego pragnienia: szacowane prawdopodobieństwo, że zostanie ono zaspokojone. Oczekiwanie będzie zależało od naszych wcześniejszych doświadczeń i tego, co myślą na temat tego inni.

Jeśli nasi bliscy wierzą, iż jesteśmy w stanie osiągnąć postawiony cel, będziemy mieli wyższe oczekiwania. Ważne jest, aby pamiętać, że istnieją również inne czynniki, które mogą wpływać na nasze nadziei, takie jak optymizm i cena.

Wywiad z Kruglanskim

Pragnienia i oczekiwania wzajemnie wpływają na siebie. Zatem nasze oczekiwania wobec spełnienia istniejącego pragnienia będą zależeć od tego, jak silny ono ma wpływ.

Jednak może to działać też odwrotnie. Im wyższe oczekiwania, tym większe pragnienie. Cel się automatycznie pojawi, gdy obaj będą na wystarczająco wysokim poziomie. Otrzymamy wówczas odpowiednią motywację do jego osiągnięcia.

Poszukiwanie sensu

Arie Kruglanski mówi również, że wszyscy potrzebujemy znaczenia w życiu, poczuć, że jesteśmy ważni i że mamy własne cele i wartości, które wpływają na podejmowane przez nas decyzje. Zyskujemy motywację, gdy tracimy na znaczeniu oraz gdy znajdujemy okazję, by je zrealizować. Tą motywacją jest poszukiwanie sensu, który prowadzi nas, jak sugeruje nazwa, do poszukiwania sensu.

Gdy czujemy się już zmotywowani, zaczynamy szukać sposobów na uzyskanie znaczenia. Możemy go znaleźć w różnych historiach lub ideologiach. Jeśli mówi człowiekowi, że przemoc jest jedynym możliwym sposobem osiągnięcia sensu, podczas gdy jego otoczenia wspiera użycie siły, w końcu stanie się agresywny.

Innymi słowy, jeśli nasze środowisko popiera agresję, a my nie znaleźliśmy jeszcze swojego przeznaczenia, możemy zacząć stosować przemoc w swoich działaniach. Arie Kruglanski uważa, że jest to właśnie ścieżka, którą podążają terroryści.

Jak widać, Arie Kruglanski wniósł znaczący wkład w psychologię, zwłaszcza w dziedzinie poznania, motywacji i terroryzmu. Jego początkowe koncepcje poznania i motywacji ustąpiły miejsca jego drugiej teorii, umożliwiającej nam zrozumienie tego, w jaki sposób i dlaczego ludzie się radykalizują oraz dołączają do organizacji terrorystycznych.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Kopetz, C. E., y Fishbach, A. (2018). The motivation-cognition interface: From the lab to the real world: A festschrift in honor of Arie W. Kruglanski. New York: Routledge.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.