Zachowanie heteroagresywne - na czym polegają?

Zachowanie heteroagresywne - na czym polegają?

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia, 2022

Być może słyszałeś cytat Paulo Coelho, który mówi: “strach na ogół manifestuje się na dwa sposoby: przez agresję lub poddanie się”. Zachowanie heteroagresywne wiąże się z tym pierwszym.

Zanim jednak przejdziemy dalej, należy zauważyć, że ta koncepcja nie ma nic wspólnego z płcią. W dzisiejszych czasach modne jest nadawanie nazwy wszystkiemu,co dotyczy płci i odpowiedniego zachowania, dlatego należy to rozdzielać.

Zachowanie heteroagresywne nie ma nic wspólnego z męskim szowinizmem, przemocą wobec płci przeciwnej, itp.

“We wszystkich społeczeństwach i kolektywach musi istnieć kanał, drzwi wyjściowe, przez które ludzie będą w stanie uwolnić swoją nagromadzoną energię w postaci agresji“.

-Frantz Fanon-

Zachowanie heteroagresywne: co to jest?

Najpierw zdefiniujemy, z czego składa się zachowanie heteroagresywne. W tym przypadku chodzi o rodzaj agresywności, który grupuje wszystkie agresywne zachowania skierowane na obiekt zewnętrzny.

Różni się to od zachowania autoagresywnego. Jest to określeniem zbiorowym wszystkich zachowań, w których ofiara i agresor to ta sama osoba.

Innymi słowy, zjawisko to obejmuje szereg bardzo różnorodnych wzorów pod względem intensywności i typologii. Obejmuje agresywne gesty, fizyczna przemoc, słowa zniewagi, itp.

Wściekły mężczyzna

Należy też dodać, że badania mówią, iż agresywne zachowanie niekoniecznie jest częścią różnorodnych zaburzeń. Jest ono związane z problemami psychicznymi o określonym pochodzeniu – od problemów psychotycznych do emocjonalnych lub organicznych.

Czym cechuje się zachowanie heteroagresywne?

Zjawisko to ma własne unikalne cechy. Przyjrzyjmy się najważniejszym:

  1. Ten rodzaj agresywnego zachowania jest zawsze skierowany na inne osoby lub elementy zewnętrzne. Agresja nigdy nie jest skierowana na samego siebie. Innymi słowy, bardzo różni się od zachowania autoagresywnego. Jednostka skupia się na innych, nie na sobie.
  2. Jak powiedzieliśmy wcześniej, obejmuje ono wszelkie typy agresywnych zachowań. Może mieć charakter fizyczny lub tylko za pośrednictwem mowy ciała.
  3. Niektóre badania wskazują, że zachowanie heteroagresywne wiąże się z biologią człowieka. Mówią, że ma to związek z terytorialnością i instynktem seksualnym.
  4. Te zmiany postaci manifestują się w osobie na wszystkich poziomach. Oznacza to, że mogą wpływać na pacjenta na poziomie emocjonalnym, społecznym, poznawczym i fizycznym.
  5. Na poziomie emocjonalnym zaburzenie ujawnia się jako gniew lub wściekłość.
  6. Innym częstym objawem są określone zmiany w sposobie mówienia: ton głosu, gesty i mimika, itd.
  7. Osoba cierpiąca na heteroagresję cechuje się zazwyczaj osobowością obsesyjną i autodestruktywną. Pacjenci mają także tendencję do posiadania manii prześladowczej.
  8. Zachowanie heteroagresywne wywiera negatywny wpływ na życie społeczne i relacje międzyludzkie.
Kobieta krzyczy na pracownika

Co powoduje zachowanie heteroagresywne?

Istnieją trzy syndromy, które są szczególnie charakterystyczne dla zachowania heteroagresywnego. Mogą się z tym wiązać takie zaburzenia jak schizofrenia, dwubiegunowość i depresja.

Zachowanie niepokojące

Oznacza to zachowanie, które inni uważają za niepokojące. Często przejawia się w dzieciństwie w postaci zaburzeń behawioralnych, negatywnych lub buntowniczych. Jest to bardzo częste wśród dzieci poniżej 10 roku życia.

Ich zachowanie staje się nieposłuszne, prowokacyjne, wyraźnie wrogie i bardzo wyzywające. To zachowanie przekracza granice tego, co uważamy za “normalne”.

Osoby z zaburzeniami behawioralnymi, które naukowcy przypisują także dzieciom, wielokrotnie naruszają podstawowe prawa innych ludzi. Konsekwentnie przekraczają granice norm społecznych.

Wybuchowość

Pacjenci wykazują zachowanie znane jako impulsywne zachowania agresywne. To zachowanie charakteryzuje całkowita utrata kontroli nad agresywnymi impulsami.

Ten efekt powoduje nieproporcjonalnie agresywną reakcję na cokolwiek. Przejawia się poprzez ataki fizyczne i słowne. Może trwać kilka sekund lub minut, ale zwykle znika samoistnie, tak szybko jak to możliwe.

Szef krzyczy na pracownika

Pobudzenie

Wywołuje także nadpobudliwość ruchową wraz z wahaniami nastroju, zwykle poprzez strach, rozpacz i niepokój. W tym przypadku intensywność waha się w zakresie od łagodnego do intensywnego lub gwałtownego poziomu.

Pobudzenie powodują różne rzeczy: reakcja na leki lub substancje odurzające, infekcje układowe, zaburzenia neurologiczne itp.

Konsekwencje zachowania heteroagresywnego są bardzo różne i mają zróżnicowany zestaw przyczyn. Może to przejawiać się w zachowaniu przestępczym, destrukcyjnym podejściu, nierealistycznym rozwiązaniu problemów, niepokóju itp.

“Ci, którzy dają się wciągnąć w agresywną konkurencję tracą rozum i – co oczywiste – swoją siłę. Ktoś, kto jest czegoś pewien, nie musi podnosić głosu ani używać siły fizycznej, by to udowodnić”.

-Julian Marias-

Jak widać, zachowanie heteroagresywne wiąże się z pewnymi zaburzeniami, które mogą być naprawdę poważne i niebezpieczne. Co więcej, takie zachowanie jest w stanie spowodować przemoc, która może dotknąć każdego.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.