Psycholog edukacyjny: znaczenie jego obecności

Psycholog edukacyjny: znaczenie jego obecności

Ostatnia aktualizacja: 08 maja, 2019

Psycholog edukacyjny bada ludzkie zachowania i procesy poznawcze w kontekście edukacyjnym. Chociaż znamy wiele informacji na ich temat, w tym artykule skupimy się na znaczeniu obecności psychologa w szkole.

W większości przypadków psycholog edukacyjny po ukończeniu studiów podejmuje pracę w szkole lub innej instytucji edukacyjnej. Jaką rolę odgrywa on w danej instytucji? Na czym polega jego praca?

Tu pojawia się pierwszy problem: obecnie w wielu krajach nie korzysta się z pomocy psychologów edukacyjnych. Dlatego większość z nich staje się pedagogami lub psychologami klinicznymi w szkołach.

Ludzie często myślą, że psycholog edukacyjny i pedagog to jedno i to samo. Jednak to przekonanie nie jest do końca poprawne. Chociaż ich ścieżka edukacji pozwala im wykonywać obowiązki doradcy, psychologowie szkolni mają inne zadania w szkole.

Dla zrozumienia różnicy między psychologiem edukacyjnym a pedagogiem konieczne jest przeanalizowanie roli, jaką pełnią oni w instytucji edukacyjnej.

Czym zajmuje się pedagog w szkole?

Pedagog jest niezbędny w placówce edukacyjnej, gdyż jest odpowiedzialni za interwencję psychopedagogiczną. Szkoły oferują uczniom wsparcie w kwestii orientacji na przyszłość, dzięki czemu profesjonaliści mogą doradzać w sprawie celów edukacyjnych, zarówno krótko, jak i długoterminowych, co pozwala jak najlepiej wykorzystać czas poświęcony na edukację. To oni są odpowiedzialni za rozwiązywanie problemów edukacyjnych, które pojawiają się w środowisku szkolnym.

W skrócie mówiąc, pedagog szkolny koncentruje się na uczniach, jednocześnie biorąc pod uwagę środowisko i społeczność edukacyjną. Dlatego możemy powiedzieć, że ten profesjonalista działa w dziedzinie psychologii edukacyjnej, wykorzystując zasoby, które dostarczyły różne badania z zakresu psychologii i pedagogiki.

Psycholog edukacyjny

Oto funkcje pedagoga w szkole:

  • Doradza uczniom, wychowawcom i rodzinom w celu poprawy jakości edukacji i środowiska akademickiego.
  • Określa potrzeby edukacyjne uczniów i działa zgodnie z nimi.
  • Współpracuje z nauczycielami i rodzinami uczniów, aby wykrywać trudności w nauce i zapobiegać im.
  • Upewnia się, że wszyscy uczniowie otrzymują odpowiednie i ciągłe kształcenie, bez względu na to, jak różne mogą być ich potrzeby.
  • Udziela nauczycielom i dyrektorom porad psychopedagogicznych. W ten sposób doradza im, jak działać w odpowiedzi na specyficzne potrzeby uczniów.
  • Dba o uczniów niepełnosprawnych, aby szkoła była środowiskiem integracyjnym i mogła zapewniać uniwersalną edukację. Przede wszystkim żaden uczeń nie powinien czuć się wykluczony ze środowiska edukacyjnego.
  • Przyczynia się do interakcji między członkami społeczności edukacyjnej w celu lepszej komunikacji.
  • Bierze udział w planowaniu działalności szkoły i/lub podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły, a także we wszystkich spotkaniach nauczycieli. W ten sposób jest zawsze poinformowany i zaangażowany w wydarzenia, które odbywają się w instytucji edukacyjnej, w której pracuje.

Co robi psycholog edukacyjny?

Choć pedagodzy są niezbędni, prawda jest taka, że ​​nie są oni w stanie spełnić wszystkich potrzeb technicznych szkoły w dziedzinie psychoedukacji. Z tego powodu niezbędny jest profesjonalista, który może zarządzać tymi potrzebami. Tym profesjonalistom jest psycholog edukacyjny. W przeciwieństwie do pedagoga psycholog edukacyjny powinien być bardziej skoncentrowany na badaniach i ocenie.

Zarówno szkoły, jak i system edukacji stale się zmieniają, co oznacza, że ​​stosowanie nieosobowych standardowych metod daje zwykle bardzo złe wyniki. Wyjaśnia to potrzebę zatrudnienia psychologa szkolnego, który wie, jak działać w obliczu różnych zmian.

psycholog

Innym aspektem odróżniającym jest to, że psycholog edukacyjny nie ma do czynienia ze studentami per se. Zajmuje się całą społecznością szkolną i samą instytucją. Zawsze musi być świadomy metod nauczania stosowanych przez nauczycieli, dbając o to, by ich sposób nauczania i edukowania uczniów był poprawny i odpowiedni.

Ponadto to do niego należy zadbanie o to, by społeczność szkolna odpowiadała na wszystkie wymagania edukacyjne.

Można powiedzieć, że psycholog edukacyjny w szkole pełni rolę nadzorcy i planisty. Obserwuje sposób, w jaki uczniowie poznają i zachowują informacje. Opiera swoje działania na badaniach naukowych, nie na kryteriach osobistych.

Istotny jest też fakt, że psycholog edukacyjny współpracuje z różnymi specjalistami w instytucji, a także z resztą społeczności szkolnej (rodzice, nauczyciele i studenci).

Jego głównym zadaniem jest praca nad najbardziej podstawowymi aspektami każdej instytucji edukacyjnej, aby zapewnić postęp. W ten sposób pomaga instytucji osiągnąć oczekiwane rezultaty i zapewnić uczniom wysokiej jakości wykształcenie, na jakie zasługują.

Niezbędne zmiany w systemie edukacyjnym

Obecnie bardzo niewiele szkół zatrudnia psychologów edukacyjnych. W rzeczywistości wiele razy to pedagodzy odgrywają ich rolę. Zapewnienie odpowiedniego środowiska edukacyjnego jest skomplikowanym zadaniem, które pracownicy oświaty muszą wykonywać za wszelką cenę. Przeciążenie pedagoga przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Dlatego obecność psychologa edukacyjnego w szkole jest tak istotna.

Na edukację nie powinny mieć wpływu interesy polityczne ani gospodarcze. Z punktu widzenia wydajności i skuteczności najlepiej jest mieć cały zespół profesjonalistów wykonujących swoją pracę zamiast jednej osoby, która zajmuje się wszystkim tylko po to, by instytucja mogła zaoszczędzić pieniądze. Wszyscy specjaliści edukacyjni i naukowcy muszą współpracować i łączyć wysiłki, aby opracować jak najlepszy system edukacyjny.

Dowiedz się więcej: System edukacyjny – gdzie tak naprawdę leży problem?

„Edukacja to paszport do przyszłości, ponieważ jutro należy do tych, którzy przygotowują się na nią dzisiaj”.

-Malcolm X-


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.