Thumb Author Miguel David Guevara

Miguel David Guevara

Psycholog


Doktorpsychologiiklinicznej,USALDoctorateExtraordinaryAward.Od2012rokupracujejakotrener-superwizorpsychoterapiiwCentrumPsychologiiKlinicznej,TerapiiGrupowejiPsychodramy,aod2007rokujestkoordynatoremtegoośrodka.JestprofesoremnadzwyczajnymwobszarzeOsobowości,OcenyiTerapiiPsychologicznejnaUniwersyteciewSalamance.

O autorze

Doktor psychologii klinicznej na Uniwersytecie w Salamance. Psychoterapeuta - psychodramatysta  ze stopniem superwizora nauczania Hiszpańskiego Stowarzyszenia Psychodramy. Koordynator Centrum Terapii Grupowej i Psychodramy w Salamance.

Psychoanalityk przeszkolony przez Luisa Cencillo de Pineda w zakresie psychoanalizy dializacyjnej opartej na antropologii. Członek - założyciel Instytutu Psychoanalitycznego w Salamance. Posiada tytuł magistra psychologii Gestalt uzyskany w Instytucie Gestalt w Madrycie.

Seksuolog wykształcony na Université de Québec à Montréal (Kanada). Posiada nadzwyczajną nagrodę doktorską, jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie w Salamance i profesorem studiów magisterskich z psychologii ogólnej   na tej samej uczelni.

Numer członkowski: CL-2720 Oficjalnego Kolegium Psychologii Kastylii i Leonu.


Ostatnie artykuły