Odporność: uczenie się na własnym cierpieniu

Odporność: uczenie się na własnym cierpieniu

Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia, 2020

Psychologowie i naukowcy z całego świata, próbują dowiedzieć się, w jaki sposób ludzie zbierają swoje doświadczenia, by następnie wyciągać z nich wnioski. Badania prowadzone w tej dziedzinie stały się fundamentem dla tematu, jakim jest odporność.

Odporność jest umiejętnością przezwyciężania ekstremalnego bólu i przeciwności losu. Znaczna liczba doświadczeń została dotychczas przeprowadzona na ofiarach traumatycznych doświadczeń (takich jak: wypadki samochodowe, wykorzystywanie seksualne, rozwód, porzucenie, zwolnienie  z pracy, itp.) , w celu zbadania, jak wpłynęły one na ich odporność.

Niektóre z badanych osób przejawiały wysoką odporność, demonstrowaną poprzez, silniejsze niż u innych, atuty osobiste i profesjonalne.

spacer ścieżką - trenuj odporność

Odporność inspiruje


“Podczas gdy moje cierpienie się nawarstwiało, wkrótce zrozumiałem, że pozostały mi dwa sposoby na zachowanie się w tej sytuacji. Mogłem stać się zgorzkniały lub spróbować przełożyć moje cierpienie na pewnego rodzaju kreatywną siłę. Postanowiłem postąpić w ten drugi sposób.”

-Martin Luther King-


Możemy przyjrzeć się kilku przykładom ludzi, których w oczywisty sposób cechuje odporność. Dobrze byłoby przy tym zanotować sobie, w jaki sposób osoby te, których trudne życie stało się dla nas przykładem, przekształciły swoje cierpienia w pewnego rodzaju przywilej, który działałby na ich korzyść.


“Przywilejem jest wieść trudne życie.”

-Indira Gandhi-


zerwane łańcuchy

Motywacje

Weźmy za przykład dwójkę mówców motywacyjnych, Nick’a Vujicic’a i Lizzie Velasquez. Obie te osoby zajmują się publicznym objaśnianiem, jak istotne jest opieranie się temu, co mówią o nas inne osoby.

Obie te postaci uznane zostały przez grupę ludzi za niedorzecznych i mało znaczących. Obie zostały przez innych wyśmiane i poniżone. Zignorowali oni jednak, skierowane w swoim kierunku ataki i udowodnili innym, że są oni tacy sami jak inni.

Co więcej, są oni obecnie zdolni do głoszenia swojego pozytywnego przesłania, by dodać siły wszystkim tym, którzy kiedykolwiek w swym życiu zostali napiętnowani jako “inni”.

Obie osoby stanowią wspaniały przykład odpornych ludzi, którzy stawili czoła trudnym doświadczeniom. Dalecy od przyjęcia negatywnej postawy lub założenia, iż są oni ofiarami, co stara im się wmówić reszta społeczeństwa. Mocno wierzą oni, iż ich życie posiada wartość, a cierpienie nie jest czymś, co powinno ich wyróżniać.

To, co ma dla nich największą wartość, to lekcja, jaką dało im ich cierpienie. Jedynie kochając się bezwarunkowo możesz stać się tym, kim chcesz. Nie chodzi tu o sławę i bogactwo, ale o przeżywanie każdego dnia bez nieustannej frustracji.

Oto powód, dla którego odporność nie jest uważana za to samo, co oporność. Podczas gdy oporność odnosi się do bardziej stoickiej wytrwałości i pasywnej siły, odporność wykracza poza wszelki opór i cierpienie. To co na początku wydaje się być wadą, nabiera potencjału by stać się społeczną umiejętnością, poczuciem celu oraz dużo bardziej rozbudowaną, emocjonalną inteligencją.

Nelson Mandela

Nie można by jednak zakończyć powyższego wątku bez wspomnienia jednej z najbardziej sławnych, potępianych osób, w historii świata. Nelsona Mandeli. Mimo tego, iż skazany on został na 27 lat więzienia, opresja ta nie zdołała powstrzymać go od zastania wspaniałym przykładem. Wzorem tego, jak stawiać czoła i przezwyciężać trudności.

Walkę o swoją wolność zdołał on przeprowadzić w sposób pokojowy. Wszyscy winniśmy iść w ślady, wyznaczonego przez niego, godnego przykładu.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.