Karl Popper: 7 najlepszych cytatów tego filozofa

Karl Popper: 7 najlepszych cytatów tego filozofa
Gema Sánchez Cuevas

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Ostatnia aktualizacja: 16 listopada, 2018

Karl Popper urodził się w Wiedniu w Austrii w 1902 r. i zmarł w Londynie w 1994 r. Można powiedzieć, że był świadkiem całego XX wieku, a także jednym z jego największych krytyków. Z zawodu był filozofem, a z powołania – nauczycielem. Był jednym z najbardziej błyskotliwych umysłów. Jego cytaty są tego dowodem.

Karl Popper został nazwany ojcem krytycznego racjonalizmu. Poświęcił swoje życie na kwestionowanie współczesnego rozumowania. Niektórzy z jego rówieśników nadali mu przydomek mistrza zdrowego rozsądku. Z całą pewnością zasłużył na ten pseudonim.

„Prawdziwa ignorancja nie polega na braku wiedzy, ale na odmowie jej zdobycia”.

-Karl Popper-

Opowiedział się przeciw metodzie naukowej, marksizmowi, semityzmowi, metafizyce i wszystkiemu, co ukształtowało sferę myślenia w XX wieku. Jego zdanie było doceniane w Anglii znacznie bardziej niż w jego ojczyźnie, gdzie otrzymał tytuł szlachecki z rąk królowej brytyjskiej.

Chcemy przytoczyć kilka najlepszych cytatów Karla Poppera, aby przybliżyć naszym Czytelnikom jego sposób myślenia.

Karl Popper: kilka najwspanialszych cytatów

1. Niebo i piekło

Karl Popper powiedział: „Ci, którzy obiecują nam raj na ziemi, nigdy nie stworzyli niczego poza piekłem. Jest to ostra krytyka idealizmu i jego gorliwości w staraniu o całkowitą doskonałość lub całkowite spełnienie.

W społeczeństwie poszukiwanie doskonałych rzeczywistości doprowadziło do najbardziej radykalnych przejawów faszyzmu. W życiu indywidualnym pragnienie osiągnięcia ideału prowadzi jedynie do frustracji. Dlatego Popper może mieć rację, kiedy insynuuje, że raj i piekło są dwiema stronami tej samej monety.

2. Zmiana

Czasami myślimy o świecie, rzeczywistości i nas samych, jakby wszystko było statyczne i niezmienne. Ale nawet przedmioty nieożywione zawsze się zmieniają. Dlatego Karl Popper oświadczył: „Gdyby Bóg chciał wszystko od początku umieścić we wszechświecie, stworzyłby wszechświat bez zmian, bez organizmów i ewolucji, bez zdolności człowieka do doświadczania zmiany. Jednak najwyraźniej uznał, że żywy wszechświat z wydarzeniami, które nawet dla Niego są nieoczekiwane, jest bardziej interesujący niż martwy.”.

Tymi słowami Karl Popper przypomniał nam, że nic nie jest takie samo z sekundy na sekundę. Że wszystko się ciągle zmienia. Dlatego rzeczywistość jako taka jest nieuchwytna, a my możemy uchwycić tylko momenty lub jej części.

3. Jak działa rozumowanie

Według tego wiedeńskiego filozofa główną cechą rozumu jest jego otwartość. Opierając się na tym założeniu, nie wahał się potwierdzić: „Kiedy mówię o rozsądku lub racjonalizmie, wszystko, co mam na myśli, to przekonanie, że możemy uczyć się poprzez krytykę naszych błędów i pomyłek, szczególnie poprzez krytykę innych, a ostatecznie także przez samokrytykę”.

Niebo i piekło

W tym zdaniu Karl Popper podkreślił niepewność i zmienność, które towarzyszą rozumowi. Przemawia to przeciwko posiadaniu absolutnych idei. Przeciwnie, jest to zachęta do eksploracji i poszukiwania przyczyn stojących za naszymi myślami.

4. Równość

W obliczu równości, problemu, który był w centrum myśli współczesnej od XVIII wieku do XX wieku, Popper zauważył: „Wolność jest ważniejsza niż równość; próba urzeczywistnienia równości zagraża wolności; jeśli wolność zostanie utracona, nie będzie równości nawet między niewolnikami”.

Jest to jeden z cytatów Karla Poppera, w którym filozof ten podkreślił, że ​​wolność ma wyższą wartość. Według niego równość wiąże się z wolnością, a wolność zawsze będzie czynnikiem decydującym.

5. Wolność i bezpieczeństwo

Wolność i bezpieczeństwo zawsze wdają się w przepychanki, kiedy mówimy o władzy. Często debatujemy nad dychotomią między tymi dwoma czynnikami. Paradoks polega na tym, że pełna wolność naraża stabilność na ryzyko, podczas gdy pełne bezpieczeństwo ogranicza wolność. Przykładem tego ostatniego jest sytuacja, gdy rząd ustanawia „godzinę policyjną” w obliczu jakiegokolwiek niebezpieczeństwa.

Karl Popper o wolności

W związku z tym Karl Popper powiedział: „Musimy planować wolność, i to nie tylko dla bezpieczeństwa, jeśli nie z innego powodu niż fakt, że tylko wolność może zwiększyć bezpieczeństwo”. Dzięki temu rozwiązuje debatę na korzyść wolności. Uważa, że ​​prawdziwe bezpieczeństwo ma tylko prawdziwą wolność.

6. Niezależność

Otwartość społeczeństwa jest bezpośrednio związana z wolną myślą i niezależnością moralną lub autonomią. Oto słowa Poppera na ten temat: „Społeczeństwo otwarte to takie, w którym ludzie nauczyli się być w pewnym stopniu krytyczni wobec tabu i opierać decyzje na autorytecie własnej inteligencji”.

Warto zauważyć, że Popper nie odrzuca absolutnie tabu. Dlatego mówi, że powinniśmy być krytyczni „w pewnym stopniu”. Ten filozof był przekonany, że rozum nie powinien krytykować niczego poza nauką. Z drugiej strony podkreślił on, że ludzie muszą przestrzegać własnej inteligencji, a nie zewnętrznej.

7. Nauka

Ta wspaniała refleksja Poppera wskazuje na to, co odróżnia naukę od innego rodzaju wiedzy: „Ale nauka jest jedną z nielicznych działalności człowieka – być może jedyną – w której błędy są systematycznie krytykowane i dość często, z biegiem czasu, poprawiane. Dlatego możemy powiedzieć, że nauka często uczy nas na naszych błędach, dzięki czemu możemy mówić jasno i rozsądnie o postępach w tym zakresie”.

To podejście jest bardzo interesujące. Niektóre religie i polityka są przedstawiane jako wolne od błędów. Nauka jest lepsza od nich, właśnie dlatego, że w najwyższym stopniu jest krytyczna sama w sobie.

Karl Popper o nauce

Karl Popper miał jedną z najwyższych zalet myśliciela: był intelektualnie uczciwy. Wykazał prawdziwą chęć opracowania sposobu myślenia i idei, które wskazałyby drogę do dokładnego podejścia do rzeczywistości. Jego działalność wywarła niezwykły i trwały ślad w historii filozofii.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.