Thumb Author Yolanda Pérez

Yolanda Pérez

Psycholog


Absolwentka i doktor psychologii. Specjalizuje się w dziedzinie psychologii zdrowia oraz psychologii pracy, zarówno w środowisku dydaktycznym, jak i biznesowym. Brał udział w różnych kongresach i publikacjach naukowych oraz otrzymała nagrodę badawczą CIDAP od Oficjalnego Kolegium Psychologów Wspólnoty Walenckiej. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie w Alicante.

O autorze

Uzyskała dyplom z psychologii na Uniwersytecie Miguela Hernándeza w Elche. Jest magistrem psychologii i ekspertem uniwersyteckim w zakresie umiejętności i kompetencji zawodowych. Posiada tytuł doktora psychologii (2012). Numer członkowski: CV09418.

Profesor nadzwyczajna na Uniwersytecie w Alicante. Dyrektor centrum rozwiązań Eclipse – Centrum Psychologii, Szkoleń i Zatrudnienia. Współpracowniczka programu „Już rano” w ESRADIO. Trener kursów dla MŚP i dużych firm (Trójstronna Fundacja Szkolenia Zawodowego).