Thumb Author Leonardo Resano

Leonardo Resano

Pracownik socjalny


Pisarz, popularyzator, wykładowca i ekspert w zakresie motywacji i rozwoju osobistego. Jest autorem Nawigacji przez umysł (2013) oraz W tej chwili... (2017). Był profesorem w obszarze gerontologii społecznej i kulturowej oraz facylitatorem kursów, programów i warsztatów związanych z coachingiem.

O autorze

Otrzymał dyplom z Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Publicznym w Nawarrze (1994). Posiada specjalizację z Psychologii ozytywnej z Euroinnova Business School (2020).

Pracował jako nauczyciel, pisarz i mówca w obszarze coachingu osobistego i instytucjonalnego oraz jako ekspert motywacji osobistej. Obecnie pracuje jako doradca personalny i nauczyciel szeroko pojętych tematów związanych z umysłem i kreatywnością. Jest stałym współpracownikiem lokalnej telewizji i różnych stowarzyszeń kulturalnych.

Jest autorem Nawigacji przez umysł (Eunate 2013) oraz W tej chwili… (Eunate 2017). Jest facylitatorem kilku kursów i warsztatów oraz aktywnie uczestniczy w projektach związanych z motywacją osobistą. Jest finalistą licznych konkursów literackich i kontynuuje naukę w zakresie studiów psychologicznych.