Thumb Author Ana Couñago Sobral

Ana Couñago Sobral

Psycholog


Psycholog specjalizujący się w psychopedagogice. Prowadziła różne kursy związane z zarządzaniem emocjami u dzieci i zaburzeniami neurorozwojowymi. Posiada ponadpięcioletnie doświadczenie w pracy z instytucjami i organizacjami jako psychopedagog. Opracowała projekty badawcze i artykuły w swojej specjalizacji.

O autorze

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Santiago de Compostela (USC) w 2016 roku. Zdobyła tytuł magistra edukacji specjalnej na Uniwersytecie Deusto (2017).

Ukończyła też Kurs Wczesnej Interwencji (Hiszpańska Konfederacja Centrów Nauczania, 2018) oraz Multisensoryczny Kurs Klas w Edukacji Specjalnej (Hiszpańska Konfederacja Centrów Nauczania, 2019).

Opublikowała artykuł w czasopiśmie Biscay Official College of Psychology. Jest autorką kursu e-learningowego dotyczącego zwracania uwagi na uczniów o wysokich zdolnościach. Współpracowała z różnymi stowarzyszeniami, ośrodkami i instytutami realizującymi pracę psychopedagogiczną. Od 2017 roku pracuje jako psycholog specjalizujący się w obszarze edukacji w różnych ośrodkach i gabinetach psychologicznych.