Jak rozwijać swoje umiejętności empatyczne?

Empatia to sztuka myślenia i odczuwania tego, co myślą i czują ludzie wokół Ciebie. W tym artykule wyjaśnimy niektóre strategie poprawy empatii.
Jak rozwijać swoje umiejętności empatyczne?

Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia, 2023

Wyobraź sobie, że rozmawiasz z kimś, kto jest dla Ciebie ważny. Teraz spróbuj odpowiedzieć na dwa pytania. Po pierwsze, czy jesteś w stanie myśleć tak, jak myśli ta osoba? Po drugie, czy potrafisz odczuć emocje, których doświadcza Twój rozmówca, tak jakby były Twoimi własnymi? Jeśli Twoje odpowiedzi na te dwa pytania nie są twierdzące, ten artykuł prawdopodobnie będzie dla Ciebie niezwykle przydatny. Być może musisz dowiedzieć się, jak rozwinąć swoje umiejętności empatyczne.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa rodzaje empatii. Po pierwsze, jest empatia poznawcza. Wiąże się to z postawieniem się na miejscu drugiej osoby. Na przykład odpowiadając na pytania typu: co ta osoba myśli? Na co się zdecyduje? Po drugie, istnieje empatia emocjonalna. Odnosi się do odczuwania emocji drugiej osoby. Dotyczy doświadczania szeregu emocji, które ktoś czuje, takich jak szczęście, strach czy niepewność.

„Empatia składa się z dwóch elementów: poznawczego, ściśle związanego ze zdolnością do abstrakcji procesów psychicznych innych ludzi, oraz emocjonalnego, czyli reakcji na stan emocjonalny innej osoby”.

-Luis Moya Albiol-

Przyjaciele rozmawiają na ulicy
Empatia ma komponent poznawczy i emocjonalny. Obejmują one odpowiednio to, co druga osoba myśli i czuje.

Empatia

Termin empatia zawsze był przedmiotem gorących dyskusji. Został zdefiniowany na wiele sposobów. Obejmują one uczucia „smutku lub litości z powodu nieszczęścia innych” (Smith, 1757), „wewnętrzne naśladowanie, które ma miejsce poprzez projekcję siebie na drugiego” (Lipps, 1986). ) lub „zdolność zastępczego doświadczania stanów emocjonalnych innych” (Moya-Albiol, 2010).

Najwyraźniej empatia jest złożonym konstruktem, ale ma niezaprzeczalne podstawy biologiczne. W pewnych obszarach mózgu, takich jak obszar przedruchowy, niektóre neurony odgrywają ważną rolę w empatii. Są one znane jako neurony lustrzane.

„Neurony lustrzane wyjaśniają, w jaki sposób możemy uzyskać dostęp do umysłów innych osób i je zrozumieć, a także umożliwiają intersubiektywność, ułatwiając w ten sposób zachowania społeczne”.

-Luis Moya Albiol-

Empatia i zdrowie

Deficyt empatii odgrywa ważną rolę w wielu stanach klinicznych. Wśród nich są zaburzenia ze spektrum autyzmu i różne zaburzenia osobowości.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

W autyzmie obwody mózgowe odpowiedzialne za empatię wykazują niską reaktywność na testy, takie jak czytanie opowiadań, w których oceniane są cechy intencji postaci lub stany psychiczne. Wiadomo, że jedną z najważniejszych cech zaburzeń ze spektrum autyzmu jest deficyt w teorii umysłu (ToM). Jest to zdolność do reprezentowania własnych umysłów i umysłów innych.

Zaburzenia osobowości

Jeśli chodzi o zaburzenia osobowości, warto wspomnieć o osobowości schizoidalnej (klaster A), a także o zaburzeniach osobowości narcystycznej, antyspołecznej i borderline (klaster B). Klastry to klasyfikacje zawarte w podręcznikach diagnostycznych. Są to cechy łączące pewne zaburzenia osobowości.

Na przykład zaburzenia osobowości objęte grupą A charakteryzują się dziwactwem i ekscentrycznością. Z drugiej strony osoby z grupy B mają zazwyczaj dramatyczne osobowości.

Jak rozwijać swoje umiejętności empatyczne?

Wzmacnianie empatii zwykle zaczyna się od treningu relacji społecznych. Poniżej wyjaśniamy niektóre z najczęstszych technik, które pomogą Ci rozwinąć Twoje umiejętności empatyczne.

1. Aktywne słuchanie

Aktywne słuchanie polega na zrozumieniu tego, co mówi druga osoba, i przekazaniu wiadomości, którą usłyszałeś, własnymi słowami. Twoja zdolność do przeformułowania czyjegoś przesłania implikuje uprzednie opracowanie tej treści w Tobie. Na przykład:

  • Wiadomość: „Przeżywam naprawdę zły okres, ponieważ opuścił mnie mój partner i czuję się okropnie”.
  • Powtórzenie: „Rozumiem, że jesteś w trudnym momencie swojego życia i że czujesz pustkę z powodu swojej straty”.

Aktywne słuchanie składa się z dwóch podstawowych elementów: co druga osoba przekazuje i jak się czuje. Dlatego warto zadać sobie dwa pytania: co próbuje Ci powiedzieć i jakie towarzyszą jej uczucia?

2. Nie okazuj uprzedzeń

Uprzedzenia definiuje się jako negatywny stosunek do jednostki lub grupy społecznej. Ma trzy komponenty: poznawcze (przekonania), afektywne (emocje) i behawioralne (zachowania).

Teraz, kiedy już wiesz, czym są uprzedzenia i co implikują w odniesieniu do rozwoju empatii, celem jest zdystansowanie się od siebie i zagłębienie się w drugą osobę. Upewnij się, że unikasz myślenia, odczuwania i działania w kategoriach tego, jak sam byś się zachował. Zamiast tego skup się na tym, jak ktoś się zachowuje i jak się czuje.

koleżanki rozmawiają
Myślenie o drugiej osobie, wolne od własnych osądów, pomaga nam wczuć się w innych.

3. Zdrowe wytyczne

Istnieją pewne znaki, które mówią drugiej osobie, że jej słuchasz, rozumiesz i potwierdzasz jej uczucia. Obejmują one okazywanie zainteresowania tym, co Ci mówi i skupianie się na tym, co wyraża, a nie tylko na tym, co ubiera w słowa.

Powinieneś spróbować uchwycić tło tego, co mówią inni, samo przesłanie wiadomości, a także podstawowe emocje, które sprawiają, że tak się czują. Mogą odczuwać szczęście, strach, smutek czy rozczarowanie. Daj im czas na opowiedzenie swojej historii. Nie pospieszaj ich.

Wreszcie, jeśli chcesz postawić się na miejscu innej osoby i wczuć się w nią, musisz zastanowić się nad tym, co ta osoba może myśleć i czuć oraz doświadczać jej emocji tak, jakby były Twoimi własnymi.

To tylko niektóre z technik, które mogą pomóc Ci rozwinąć umiejętności empatyczne. Jest ich jednak o wiele więcej. Jeśli uważasz, że musisz poprawić swoją zdolność empatyczną, powinieneś szukać specjalistycznej pomocy.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Fernández-Pinto, I., López-Pérez, B., & Márquez, M. (2008). Empatía: Medidas, teorías y aplicaciones en revisión. Anales de Psicología/Annals of Psychology, 24(2), 284-298.
  • Moya-Albiol, L., Herrero, N., & Bernal, M. C. (2010). Bases neuronales de la empatía. Rev Neurol, 50(2), 89-100.
  • Pascale, P. (2010). Nuevas formas de racismo: estado de la cuestión en la psicología social del prejuicio. Ciencias psicologicas, 4(1), 57-69.
  • Ruggieri, V. L. (2013). Empatía, cognición social y trastornos del espectro autista. Revista de neurología, 56(1), 13-21.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.