Siedem kluczy do rozpoznawania zimnych i wyrachowanych ludzi

Zimni, wyrachowani mężczyźni i kobiety są inteligentni, metodyczni i biegli w oszustwie. Ich celem jest instrumentalizacja ludzi. Jak oni to robią?
Siedem kluczy do rozpoznawania zimnych i wyrachowanych ludzi

Ostatnia aktualizacja: 02 listopada, 2021

Możesz znaleźć zimnych i wyrachowanych ludzi w każdym otoczeniu społecznym. Zawsze mają bardzo jasny cel. Jest to uzyskanie korzyści, celów, osiągnięć i pozycji władzy. W rzeczywistości postrzegają innych ludzi jako proste zmienne w konkretnym równaniu. Co więcej, nie wahają się stosować strategii oszustwa i manipulacji, często pozostawiając po sobie wiele ofiar.

Ten typ profilu osobowości jest bardzo powszechny w środowiskach pracy. Jednak jest też wiele osób, które nawiązują z nimi relacje emocjonalne. To zimni ludzie, bez emocjonalnych przywiązań. Często powielają makiaweliczny wzorzec zachowania. Musisz wiedzieć, jak rozpoznać tych mężczyzn i kobiety w swoim środowisku. Są jak głodne rekiny czekające, aż ktoś popełni błąd, aby móc wkroczyć, by zdobyć ofiarę.

Wyrachowani i emocjonalnie chłodni ludzie posiadają unikalną — i niebezpieczną — cnotę: są niezwykle inteligentni, ale ich geniusz jest zorientowany na manipulację, egoizm i instrumentalizację innych.

Kobieta wpatrująca się w koleżankę reprezentującą zimnych i wyrachowanych ludzi

Zimni i wyrachowani ludzie

Czy zimni i wyrachowani ludzie tacy się urodzili czy stali się tacy później? To pierwsze pytanie, które możesz sobie zadać, gdy spotykasz kogoś tego typu. W rzeczywistości badania, takie jak przeprowadzone przez University of Illinois, sugerują, że są nawet dzieci, które wykazują poznawczy egocentryzm. Innymi słowy, widzą rzeczy tylko ze swojej perspektywy. Jeśli ten czynnik nie zostanie rozwiązany lub nie zostaną ponownie wyedukowani, prowadzi to do emocjonalnego chłodu.

Duży wpływ mają czynniki środowiskowe i edukacyjne. Ten emocjonalny chłód może być spowodowany dorastaniem w scenariuszu pozbawionym przywiązania i braku edukacji opartej na empatii, szacunku i właściwym zarządzaniu emocjami. Później, w okresie dojrzewania, pojawia się zachowanie makiaweliczne. Innymi słowy, wygląd wyrachowanego, przebiegłego i często cynicznego umysłu.

Dowiedzmy się nieco więcej o tym typie osobowości.

1. Inteligencja zorientowana na egoizm i korzyści dla siebie

Zimni, wyrachowani ludzie mają zwykle wysokie IQ. Jednak ten błyskotliwy umysł nie idzie w parze z życzliwością czy szukaniem dobra u innych. W rzeczywistości ich zachowanie jest czysto instrumentalne. Cokolwiek robią, bezpośrednio lub pośrednio, dążą do osiągnięcia osobistych korzyści.

Co więcej, są niezwykle wykwalifikowanymi osobowościami, jeśli chodzi o planowanie długoterminowych celów. University of Western Ohio przeprowadził badania, które wykazały, że wyrachowani ludzie, tacy jak makiaweliści, mają wysoką płynną inteligencję.

Co to oznacza w rzeczywistości? Zasadniczo osoby te:

  • Nie są biegłe w rozumowaniu abstrakcyjnych idei.
  • Posiadają dobre logiczne rozumowanie.
  • Umieją wyciągać wnioski i dedukcje. Ponadto są spostrzegawcze i niezwykle analityczne.

2. Mroczna triada, zimni i wyrachowani ludzie

Emocjonalny chłód, dodany do makiawelizmu, prowadzi nas do zintegrowania tej osobowości z tym, co znamy jako mroczną triadę. Psycholodzy Delroy Paulhus i Kevin Williams z University of British Columbia zdefiniowali ten termin w 2002 roku.

Ich celem było nieco lepsze zrozumienie osobowości o cechach psychopatycznych. Odkryli, że w przypadku ludzi zimnych i wyrachowanych, wraz z elementami emocjonalnego chłodu i makiawelizmu, wyróżniają się instrumentalizacją innych.

Podstawy tego uzasadnienia są następujące:

  • To oportunistyczne i wyrachowane osoby. Wiedzą, jak wykorzystać praktycznie każdą sytuację, aby uzyskać przewagę.
  • Podczas gdy psychopaci są bardziej impulsywni i podejmują ryzyko, gdy chcą coś osiągnąć, makiawelizm jest chłodniejszy i bardziej ostrożny. Osoby mogą czekać miesiącami lub latami, aby osiągnąć to, czego chcą.
  • Są rozważni i wyróżniają się samokontrolą oraz umiejętnością planowania i dostosowywania się do zmian.

3. Są zdystansowani, ale kiedy czegoś chcą, mogą udawać

Ogólnie rzecz biorąc, ich sposób relacji jest zawsze zimny. Utrzymują dystans i nie są szczególnie uczuciowi ani towarzyscy. Jednak gdy mają na myśli plan, ich makiaweliczny profil pozwala im wykazać się wspaniałymi umiejętnościami w zakresie ludzi. Jednak dla nich zawsze lub prawie zawsze cel uświęca środki.

4. Nieufność i podejrzliwość

Zimni i wyrachowani ludzie nie pokładają w nikim zaufania. Co więcej, są podejrzliwi wobec wszystkiego, co ich otacza i są zawsze czujni. Rzeczywiście, przyjmują za pewnik, że inni są tacy jak oni i przynajmniej zdradzą ich dla większego celu.

zimni i wyrachowani ludzie

5. Emocjonalne oderwanie i instrumentalna empatia

Często osoba o tym profilu osobowości nie miała dobrego wsparcia emocjonalnego w dzieciństwie. To sprawiło, że dorosły nie potrzebuje niczego od nikogo. Ludzie tacy nie wiedzą jak lub nie chcą zacieśniać więzi z innymi ludźmi, a jeśli to robią, to wyłącznie dla własnych interesów. Afektywny dystans jest stałym elementem ich życia i rzadko mają partnerów i przyjaciół.

Kolejnym czynnikiem, który je definiuje, jest empatia instrumentalna. Oznacza to, że łączą się emocjonalnie z innymi, aby nimi manipulować. W rzeczywistości chcą sprawić, by uwierzyli, że czują to samo, aby mogli ich szantażować i mieć nad nimi kontrolę.

6. Zimni, wyrachowani ludzie są metodyczni i wymagają stałych procedur

Osoby te potrzebują ustalonej rutyny. Są to metodyczni ludzie i mają tendencję do robienia tych samych rzeczy każdego dnia. Dbają o swoje harmonogramy i nawyki. Nie lubią nieoczekiwanych sytuacji i rzadko wyłamują się z rutyny dla kogokolwiek.

7. Są wyniośli i uważają się za lepszych od reszty

Zauważyliśmy wcześniej, że zimni, wyrachowani ludzie pasują do profilu ciemnej triady. Chociaż prawdą jest, że osiągają one wyższe wyniki w czynniku makiawelicznym, wykazują również pewne cechy psychopatii i narcyzmu.

Jeśli chodzi o komponent narcystyczny, należy zauważyć, że przejawia się on w bardzo konkretny sposób: ci ludzie są niezwykle wyniośli. Postrzegają siebie jako osoby posiadające lepsze umiejętności niż większość. Jednak nie wyrażają tego otwarcie. Są znacznie bardziej dyskretni. Niemniej jednak tę postawę można często wyczuć w sposobie, w jaki rozmawiają z innymi i w subtelnej pogardzie, jaką często okazują niektórym kolegom, a nawet własnym partnerom.

W gruncie rzeczy mamy do czynienia ze szkodliwym i niebezpiecznym wzorcem osobowości i zachowania. Ich bezduszność, cierpliwość i umiejętność manipulowania ludźmi to pułapki, w które wszyscy bez wątpienia wpadamy w pewnym momencie naszego życia.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Al Aïn S, Carré A, Fantini-Hauwel C, Baudouin JY, Besche-Richard C. What is the emotional core of the multidimensional Machiavellian personality trait? Front Psychol. 2013 Jul 22;4:454. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00454. PMID: 23885245; PMCID: PMC3717508.
  • Boyd, R. L., Bresin, K., Ode, S., & Robinson, M. D. (2013). Cognitive Egocentrism Differentiates Warm and Cold People. Journal of research in personality41(7), 90–96. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2012.09.005,
  • Jones, Daniel & Paulhus, Delroy. (2009). Machiavellianism.. Handbook of individual differences in social behavior.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.