Depresja - czy wiesz o tym, że pozytywne wspomnienia Cię uleczą?

Depresja - czy wiesz o tym, że pozytywne wspomnienia Cię uleczą?
Gema Sánchez Cuevas

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Napisany przez Eva Maria Rodríguez

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Depresja jest stanem, w którym przytłaczają nas mroczne myśli, od których trudno jest się uwolnić. Dlatego warto w takiej sytuacji spróbować skupić swoją uwagę na czymś, co wywołuje miłe odczucia, na przykład na pozytywnych wspomnieniach.

Okazuje się, że pozytywne wspomnienia mogą być bardzo skuteczną pomocą dla osób, które dotknęła depresja. Pomagają one wrócić do dobrego psychicznego samopoczucia, co z kolei pozwala na lepsze zarządzanie własnymi emocjami.

Grupa naukowców przeprowadziła eksperyment polegający na reaktywacji pozytywnych wspomnień u myszy laboratoryjnych. Okazało się, że można w ten sposób złagodzić objawy depresji wywołanej stresem. Przyjrzyjmy się bliżej temu procesowi.

Depresja a indukowanie pozytywnych wspomnień

Badania wskazują na to, że depresja i jej objawy mogą zostać złagodzone dzięki skupianiu się na pozytywnych wspomnieniach. Badania te przeprowadzili naukowcy z Centrum Genetyki Obwodów Nerwowych RIKEN-MIT, Instytutu Nauk o Mózgu RIKEN w Japonii, oraz w Massachusetts Institute of Technology (MIT), a wyniki zostały opublikowane w tygodniku Nature.

Miejscem badań było Laboratorium Tonegawa. Susumu Tonegawa jest dyrektorem Instytutu Nauk o Mózgu RIKEN i profesorem w MIT. Otrzymał Nagrodę Nobla w 1987 r. za odkrycie genetycznego podłoża generacji różnorodności przeciwciał. W badaniu, o którym mówi niniejszy artykuł skupiono się na sprawdzeniu, czy pozytywne wspomnienie może zniwelować wspomnienie negatywne.

Wspomnienia - fotografie

Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, badacze wykorzystali możliwości inżynierii genetycznej. Zaznaczali u myszy komórki powstające podczas rodzenia się pozytywnego wspomnienia. Potem aktywowali te same wspomnienia za pomocą światłowodu emitującego niebieskie światło, wszczepionego w zaznaczony wcześniej punkt. W ten sposób badacze reaktywowali u myszy te same odczucia, które pojawiały się w chwili powstawania pozytywnego wspomnienia.

Aby to osiągnąć, wystawiano męskie osobniki na pozytywne bodźce. W tym przypadku była to możliwość zobaczenia samicy. U samców tworzyło się pozytywne wspomnienie. Potem te same osobniki były poddawane jakiemuś stresującemu doświadczeniu, które wywoływało u nich stan podobny do depresji. Kolejnym krokiem było zastosowanie światła do stymulacji u samców tych komórek, które przechowywały pozytywne wspomnienia.

Istota pielęgnowania pozytywnych wspomnień

Co ciekawe, u badanych samców zanotowano poprawę samopoczucia. Naukowcy odkryli również, że w aktywowaniu pozytywnych wspomnień brały udział inne obszary mózgu, a dokładnie jądro półleżące i podstawno-boczne ciało migdałowate.

Depresja u kobiety

Badacze chcieli również sprawdzić, czy leczona w taki sposób depresja może poskutkować trwałymi zmianami w obwodach mózgu. Innymi słowy, chcieli sprawdzić, czy efekt ten będzie zauważalny nawet po tym, jak zaprzestaną stymulacji światłem. Aby uzyskać trwałe rezultaty, badacze wystawili myszy na nieprzerwane działanie niebieskiego światła przez 5 dni. Odkryli, że proces ten pozwolił na długotrwałą reaktywację pozytywnych wspomnień.

Myszy, które zostały poddane opisanej wyżej terapii nie ulegały negatywnym efektom, jakie niesie ze sobą depresja wywołana stresem. Oznacza to, że pielęgnowanie pozytywnych wspomnień może być prosta drogą do poprawy samopoczucia. Wspomnienia te mogą nie tylko złagodzić, ale wręcz całkowicie zniwelować negatywne objawy, jakie niesie ze sobą stres i depresja. Oznacza to, że taka praktyka może stać się nowym sposobem kontrolowania własnego nastroju.

Co oznaczają wyniki tych badań?

Wyniki powyższych badań wskazują nam nową drogę leczenia takich zaburzeń, jak depresja. Rzucają też nowe światło na możliwości radzenia sobie ze stresem. Naukowcy nie do końca rozumieją powiązania pomiędzy doświadczeniami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi, oraz odpowiadającym im wspomnieniom. Przeprowadzone badania są jednak początkiem nowego nurtu w leczeniu zaburzeń nastroju.

Udokumentowane rezultaty jasno wskazują na to, że pozytywne wspomnienia łagodzą objawy depresji i zaburzeń nastroju wywołanych stresem. Badacze podkreślają, że za wcześnie jest na wyciąganie dających stuprocentową pewność wniosków, ale opisane powyżej wyniki dają nadzieję na odkrycie nowych możliwości w dziedzinie terapii osób, które dotknęła depresja.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.