Test stylu przywództwa Golemana i Boyatzisa

Liderem nikt się nie rodzi, ale staje się nim każdego dnia, ćwicząc swoją empatię a także wiedząc, jak inspirować i budzić potencjał każdego człowieka w swoim otoczeniu. A test stylu przywództwa Golemana, który dziś prezentujemy, jest rewelacyjnym narzędziem do poznania, jakim jesteś liderem.
Test stylu przywództwa Golemana i Boyatzisa
Valeria Sabater

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Valeria Sabater.

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia, 2021

Test stylu przywództwa Golemana i Boyatzisa ma bardzo konkretny cel: ocenę wpływu określonych stylów przywódców na nasze emocje. Napisali o tym po raz pierwszy w książce “Primal Leadership”, opublikowanej w 2011 roku. Eksperci ci przedstawili ten instrument z myślą o podkreśleniu jednej konkretnej osobowości: lidera magnetycznego.

Daniel Goleman zwraca uwagę na potrzebę, aby świat organizacji i gospodarki zaczął bardziej cenić emocjonalny obszar kapitału ludzkiego. Jak ostrzega, dobry lider zakłada jako ostateczny cel nie tylko to, by firma stała się zyskowna lub produktywna.

Ponadto styl przywództwa wpływa na każdego pracownika, na klimat organizacji, a także na samopoczucie i motywację personelu. W tym właśnie celu opracował test stylu przywództwa, aby poprzez analizę stanu obecnego pokazać kierunek rozwoju.

Test stylu przywództwa a magnetyczny lider

Warto zatem zauważyć, że zarówno sam Goleman, jak i Richard Boyatzis i Annie McKee podkreślają postać “magnetycznego” lidera. To osoba, która wykazuje odpowiednią samoświadomość, aby wyczuć, co jest dobre, a co złe w danej sytuacji.

Jest kimś, kto odkłada na bok swoje negatywne emocje i przekazuje reszcie zespołu entuzjazm, pewność siebie i empatię. Ten rodzaj magnetyzmu lidera nierozerwalnie wiąże się ze zjawiskiem rezonansu – tu zastosowanego w psychologii.

Test stylu przywództwa Golemana

Rezonans odnosi się właściwie do pracy nad własną równowagą emocjonalną, aby następnie  rezonować, czyli przekazywać innym to pozytywne nastawienie i inspirację.

Dlatego konieczna jest ocena, jaki typ przywództwa definiuje konkretną osobę, aby zrozumieć, co przekazuje ona swojemu zespołowi, pracownikom lub najbliższemu otoczeniu.

Ponieważ dobry przywódca to nie ten, który wykazuję największą siłę przywódczą, nie ten, który nakreśla i daje wytyczne. W rzeczywistości lider to mężczyzna lub kobieta, którzy potrafią wydobyć to, co najlepsze ze wszystkich osób w swoim otoczeniu.

„Rzecz w tym, aby lider był zainteresowany zmianą samego siebie. Jeśli on sam nie chce się zmieniać, nie ma postępu. Jest więc niezbędne, aby taka osoba uświadomiła sobie wady w swoim stylu przywództwa, na podstawie dokładnej oceny, jaką uzyska ”.

Daniel Goleman

Test stylu przywództwa Golemana i Boyatzisa

Książka Primal Leadership, jak dotąd nie została przetłumaczona na język polski, ale jej tytuł mógłby brzmieć «Magnetyczny przywódca». Goleman, Boyatzis i McKee opowiadają nam o sześciu stylach przywództwa.

Na podstawie tych profili Goleman i Boyatzis zbudowali test stylu przywództwa. To niezwykle przydatne narzędzie nie dla każdego menedżera, działu zasobów ludzkich. Zainteresuje się nim również każdy, kto chce wiedzieć, jak się powinno rozumieć i stosować przywództwo.

Konieczne jest również wyjaśnienie pewnego aspektu. Rola lidera nie polega jedynie na ułatwianiu  sukcesu swojemu zespołowi. To nie tylko osoba, która zapewnia zasoby, wskazówki i szkolenia niezbędne do osiągnięcia celów organizacji.

Daniel Goleman

W rzeczywistości przywódca to także ktoś, kto ma wpływ na innych, co obejmuje także przyjaciół, członków rodziny, sąsiadów itp.

Najbardziej pozytywne i rezonujące przywództwo dla Golemana, Boyatzisa i Mckee oznacza pielęgnowanie i doskonalenie, a nie tylko prowadzenie i porządkowanie. W ten sposób generuje się  zmiany i dobre samopoczucie, i wszyscy na tym zyskują.

Dlatego test stylu przywództwa Golemana i Boyatzisa nie tylko dostarcza nam informacji o tym, jakim typem lidera jesteśmy. Zawiera także wskazówki dotyczące tych aspektów, które powinniśmy poprawić.

Z czego się składa test stylu przywództwa?

Test stylu przywództwa Golemana i Boyatzisa składa się ze skali podzielonej na 6 części. Każda z tych części mierzy jeden typ przywództwa. Aby ocenić, czy dana osoba wykazuje niski, średni lub bardzo znaczący wynik, zadaje się 9 pytań.

Dlatego ten test składa się łącznie z 54 pozycji (pytań), na które oceniany musi odpowiedzieć Tak lub Nie. Poznajmy rodzaje przywództwa, które są mierzone w tym teście.

1. Typ wizjonerski lidera

Wizjonerski lider wykorzystuje swoje doświadczenie, motywację i entuzjazm, aby inspirować swoich podwładnych. Wie, jakie są jego priorytety i pozytywnie przekazuje je innym. Ponadto ten styl przywódcy pozostawia wiele swobody swojemu zespołowi, dzięki czemu osiągają każdy cel własnymi zasobami.

2. Trener osobisty

To lider, który działa jako osobisty trener, zajmuje się każdym członkiem zespołu osobiście. Słucha ich, pomaga im i przyczynia się ściśle do ich rozwoju w organizacji.

3. Lider afiliacyjny

Jest to rodzaj przywództwa zdefiniowany przez empatię. Tacy przywódcy są wrażliwi na problemy innych i stawiają ludzi ponad celami, tworząc harmonijną i zrównoważoną kulturę pracy.

4. Przywódca demokratyczny

Ten styl opiera się zawsze na potrzebie osiągnięcia konsensusu. Demokratyczny lider zachęca do elastyczności zespołu i równości; zaspokaja potrzeby wszystkich i wykorzystuje zachęty.

5. Lider kontrolujący

Lider kontrolujący ustanawia siebie jako punkt odniesienia. Oczekuje, że inni pójdą za nim i zrobią to samo, co on lub ona, ponieważ postrzega siebie jako przykład wyższości i skuteczności.

Przywództwo w pracy

Ponadto stara się osiągnąć krótkoterminowe cele, nadzorują każde zadanie i stara się kontrolować każdy ruch wykonywany przez zespół.

6. Autorytarny lider

Styl przymusu lub styl autorytarny wykorzystuje swoja władzę a nawet jej nadużywa. Żąda posłuszeństwa i szacunku dla swojego autorytetu, a do tego wymaga, aby to, co chce, zostało spełnione, jak najszybciej.

Ponadto należy zauważyć, że ten styl przywódcy nie zwraca uwagi na opinie. Wszystko musi być wykonane, zgodnie z tradycją albo na zasadzie bezwzględnego posłuszeństwa. Każda innowacyjna opinia, każda inna i oryginalna sugestia jest postrzegana jako zagrożenie dla jego autorytetu.

Jak interpretowany jest test stylu przywództwa Golemana i Boyatzisa?

Test stylu przywództwa Golemana i Boyatzisa oferuje nam różne rodzaje informacji. Na początek, spośród 6 opisanych tutaj stylów, każda osoba zazwyczaj reprezentuje pewne silne cechy kilku z nich.

Tak więc, ogólnie rzecz biorąc, ktoś może uzyskać wysoką ocenę w kategoriach autorytaryzmu i kontroli. Inni z kolei bardziej przypominają osobistego trenera i demokratycznego przywódcę.

Tak więc, według Golemana, skuteczny lider „porusza się normalnie” w co najmniej trzech z sześciu stylów tej skali. Przy czym najbardziej zalecany jest przywódca -wizjoner, przywódca demokratyczny i osobisty trener. Dlatego warto o tym pomyśleć i pamiętać o tym nie tylko w miejscu pracy.

W pewnym sensie wszyscy jesteśmy częścią grup społecznych (przyjaciele, rodzina, współpracownicy…). Innymi słowy, jesteśmy źródłem wpływów, zdolnym do inspirowania, wspierania, słuchania i wydobywania tego, co najlepsze w osobach, które żyją obok nas.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Goleman, D., Boyatzis, R., Mckee, A. (2017). El líder resonante crea más. El poder de la inteligencia emocional. Debolsillo.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.