Przysłowia chińskie, które zasługują na naszą refleksję

Chińskie przysłowia często niosą ze sobą głęboką mądrość, która może prowadzić nas w codziennym życiu.
Przysłowia chińskie, które zasługują na naszą refleksję
Gema Sánchez Cuevas

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Ostatnia aktualizacja: 09 maja, 2024

Niektóre przysłowia chińskie mają za sobą tysiące lat historii. Niektóre z nich stworzyły się same, inne pochodzą z różnych legend. Wszystkie mają na celu przekazać pewne życiowe mądrości. Są one dydaktycznym sposobem przekazywania wiedzy zebranej przez kulturę.

Słowo opisujące przysłowia chińskie to “Chengyu”. Prawie wszystkie te zdania składają się z czterech znaków obrazkowego języka chińskiego. Każdy znak ma ogromne znaczenie.

 “Nieruchomy smok w głębokich
wodach staje się jedzeniem krabów”

-Przysłowie chińskie-

Jeśli coś charakteryzuje przysłowia chińskie, to ich elegancja. Również ich poezja i umiejętność pokazywania rzeczywistości za pomocą symboli. Dzięki temu przetrwały wieki i rozprzestrzeniły się po wszystkich kulturach. Oto siedem przykładów tych wspaniałych przysłów.

Przysłowia chińskie o sile woli

Mieszkańcy Wschodu, a zwłaszcza Chińczycy, charakteryzują się głębokim duchem poświęcenia i ogromnym uznaniem dla siły woli. Historycznie naród ten przeżył wiele nieszczęść i niejednokrotnie odrodził się z popiołów. Dlatego nadają ogromną wartość sile woli. Oto co mówią:

Wielkie dusze mają wolę; słabe tylko pragnienia “

dwóch chińskich mężczyzn

Podobnie też, duża liczba chińskich przysłów podkreśla zdolność człowieka do kształtowania swojego przeznaczenia. Jak mówią:

“Nie możesz powstrzymać ptaka smutku od latania nad twoją głową, ale możesz nie pozwolić, by zagnieździł się w twoich włosach

Góra i życie

Góra jest symbolem stosowanym w wielu chińskich przysłowiach. Reprezentuje trudności, przeszkody. Jak w tym zdaniu:

“Ten, który przeniósł górę, to ten, który zaczął od usuwania małych kamieni

Zwrot ten jest hołdem dla cierpliwości, która jest źródłem siły we wschodnich kulturach.

Podobny sens ma też to inne przysłowie:

“Musisz wspiąć się na górę jak starzec, by dojść na szczyt jako młodzieniec

Tu także mówimy o cierpliwości i wytrwałości. Należy wspiąć się na górę jak starzec, co oznacza stawianie czoła przeszkodzie rozważnie i powoli. Część “dojść na szczyt jako młodzieniec” oznacza, że ​​droga odnawia każdego, który ją przebędzie.

Prawdziwe znaczenie zaufania

Jedno z chińskich przysłów mówi:

Najlepiej zamknięte drzwi to takie, które można pozostawić otwarte”

Jest to piękne przysłowie, które zawiera wielką prawdę, zapakowaną w poetyckie ubranie. To przysłowie mówi o zaufaniu.

obrazek ze starodawnych Chin

W tym przypadku drzwi są symbolem czegoś chronionego. Zapewniają bezpieczeństwo i zapobiegają nieproszony gościom. Zaufania nie można jednak traktować jako tych drzwi. Zaufanie to wiara w wolę innych, by nie chcieli nas zawieść.

Przesadzona czystość

Czystość i nieczystość były niejednokrotnie przedmiotem analizy w religii, filozofii i kulturze. Prawie zawsze czystość kojarzy się z czymś pozytywnym i nieczystość z negatywnym. Jednak w tym chińskim przysłowie zamysł jest odwrotny:

“W zbyt czystej wodzie nie ma ryb”

Ta refleksja mówi nam o braku człowieczeństwa w doskonałości. Dlatego woda, w której nie ma ryb nazywana jest “sterylną”. Z drugiej strony jednak, tam gdzie jest życie istnieją też sprzeczności. Coś, co można nazwać “nieczystością”. Cudowna nieczystość, która właśnie daje początek życiu. Nie zapominajmy, że sukces rodzi się z błędów, a nie z doskonałości.

Do przodu, zawsze do przodu

Chińczycy, jak prawie wszystkie kultury orientalne, są miłośnikami powolności. W przeciwieństwie do Zachodu, widzą pośpiech jako wadę, a nie cnotę. Sama historii Chin trwa już od wieków. Chińczycy byli i są świadkami powolnych zmian. To podejście jest bardzo dobrze podsumowane tutaj:

“Nie bój się być powolnym, bój się tylko zatrzymania

Chiński krajobraz

W tym przypadku mówią nam o znaczeniu bycia aktywnym. Nie musi to oznaczać bardzo dynamicznego życia, ale procesu, w którym postępy dokonują się krok po kroku. Nawet jeśli cel jest daleko, dopóki będziemy postępować naprzód, któregoś dnia zostanie on osiągnięty.

Chińskie przysłowia są niewyczerpanym źródłem mądrości i piękna. Najpiękniejszą rzeczą, jest to, że przekazują nam prawdę w sposób sugestywny, nie mówiąc niczego wprost. Aby popchnąć każdego do refleksji, zamiast dostarczyć absolutną, strawioną już prawdę. To własnie w tym jest cała ich magia.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.