Przedsiębiorczość społeczna - dowiedz się wszystkiego na ten temat!

Przedsiębiorczość społeczna - dowiedz się wszystkiego na ten temat!
Gema Sánchez Cuevas

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Napisany przez Patricia Grande Yeves

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Przedsiębiorczość społeczna jest napędzana postępem technologicznym, który nadal kształtuje nasz ciągle zmieniający się ekosystem. W tym nowym kontekście umiejętności, które wcześniej nie były priorytetem, okazują się być teraz wręcz fundamentalne w naszym społeczeństwie.

W ten sposób organizacje, firmy, media, a nawet chłopcy i dziewczęta biorą sprawy w swoje ręce, a następnie wprowadzają nowy sposób na postęp w kierunku bardziej sprawiedliwego świata.

Właśnie dlatego powstała przedsiębiorczość społeczna, która jest koncepcją podobną do modelu biznesowego spółek kapitalistycznych, ale której głównym celem jest rozwiązywanie problemów o charakterze społecznym.

Opierając się na tej myśli, zaprezentujemy Ci dzisiaj garść podstawowych informacji na temat tego, czym jest przedsiębiorczość społeczna. Wystarczy skupić się na fundamentalnych kwestiach, ponieważ to właśnie one wyjaśniają doskonale, dlaczego ta koncepcja zapuszcza tak mocno korzenie w obecnie ustanowionym systemie i świecie.

Czym w ogóle jest przedsiębiorczość społeczna?

Ogólnie rzecz biorąc przedsiębiorczość społeczna zaczyna się od tego samego modelu biznesowego, co każda tradycyjna firma. Jednak jej strategie dotyczą przede wszystkim rozwiązywania problemów o charakterze społecznym.

Przedsiębiorca społeczny to osoba, której projekt generuje jakąś określoną wartość społeczną. To po prostu ktoś, kto za pośrednictwem firmy stosuje pewne strategie przynoszące ostatecznie korzyści całemu społeczeństwu lub jakiejś jego części.

Spotkanie w pracy

Tak więc ostatecznym celem przedsiębiorcy społecznego jest stworzenie bardziej sprawiedliwego społeczeństwa poprzez sprzedaż towarów i usług. Obserwujemy zatem, że przedsiębiorcy społeczni pracują teraz między innymi w dziedzinie finansowania programów społecznych, projektowania narzędzi edukacyjnych i poprawie zarządzania zdrowiem.

W rzeczywistości w samej tylko Unii Europejskiej ponad 11 milionów obywateli zajmuje stanowiska związane w jakiś sposób z przedsiębiorczością społeczną. Stanowi to aż 6% całkowitego zatrudnienia w tej części świata.

„Mam głos, więc nie mogę i nawet nie powinienem milczeć”.
-Nurudeen Ushawu-

Przedsiębiorczość społeczna i jej znaczenie

Na pierwszy rzut oka sama myśl, że rozwiązanie problemu społecznego może być głównym celem każdej firmy nastawionej na zysk, może wydawać się utopijna. Trzeba jednak pamiętać, że przedsiębiorczość społeczna to nie to samo, co organizacja non-profit.

Zamiast tego rodzaju działalności przedsiębiorczość społeczna utrzymuje się dzięki korzyściom, które przynosi. W każdym razie przedsiębiorcy społeczni koncentrują swoją działalność na czymś jeszcze poza samym tylko zyskiem finansowym.

Jak widać, jego znaczenie polega na tym, że społeczeństwo jest coraz bardziej zainteresowane dążeniem do bardziej zrównoważonego świata. Według raportu opublikowanego przez Forética w 2015 r. aż 50% konsumentów twierdzi, że wybiera produkty na podstawie reprezentowanych przez nie wartości etycznych.

Konsument jest w dzisiejszym świecie coraz bardziej wymagający, a firmy muszą dostosować się do jego potrzeb. Dlatego też przedsiębiorczość społeczna zaczyna odgrywać kluczową rolę w obecnym modelu biznesowym.

Korzyści wynikające z przedsiębiorczości społecznej i moment, w którym stała się ona trendem

Jeśli chodzi o zrozumienie cyklu życia cechującego projekt społeczny, należy w tym momencie wziąć pod uwagę niszę rynkową, którą on zajmuje. Następujące, zaprezentowane poniżej czynniki wyjaśniają przyczyny, które stanowią element motywujący rozwój przedsiębiorczości społecznej:

Porozumienie
  • Konieczność reagowania na obecne kryzysy i sprostania politykom oszczędnościowym. Konsumenci zaczęli czuć, że firma nie spełnia ludzkich potrzeb po niepowodzeniu obecnego modelu biznesowego. Że nie działa na rzecz wspólnego dobra.
  • Pojawienie się wpływowych publikacji, które zachęcały do ​​promocji organizacji o profilu społecznym, przyczyniło się do rozpowszechnienia wartości społecznych. Ponadto stworzono w ten sposób sprzyjający klimat dla przedsiębiorczości społecznej w tradycyjnych firmach.
  • Pojawienie się kursów, doradców i kierunków studiów na uczelniach wyższych w zakresie przedsiębiorczości społecznej pozwoliło przeszkolić i wykształcić przyszłych przedsiębiorców popierających wartości społeczne.
  • Innowacje technologiczne uprościły tworzenie nowych modeli biznesowych i otworzyły nowe zakresy możliwości poprawy życia ludzi.
  • Waga znaczenia „odpowiedzialnych konsumentów, którzy są świadomi swojej siły nabywczej i przestrzegają jednocześnie swoich wartości etycznych. Ci ludzie są gotowi zapłacić więcej za produkt o wysokiej wartości społecznej. Tak więc, jak wynika z przeprowadzonych badań, na całym świecie aż 46% konsumentów zapłaciłoby więcej za produkty powiązane z programami generującymi świadczenia społeczne.

Podsumowanie naszego dzisiejszego artykułu

Zatem po przeanalizowaniu obecnego systemu widać, że kluczem do przedsiębiorczości społecznej jest sposób przedefiniowania sukcesu i korzyści firmy. Dzisiaj oba pojęcia wydają się zwykle związane z jakąś odpowiedzialnością społeczną, filantropią i transformacją.

Ostatecznie przyszłość firmy zależy od odpowiedzialnego postępowania z klientami, pracownikami i dostawcami. Stąd też wynika atrakcyjność tych firm, które starają się nadać priorytet sprawom społecznym. A także rozwiązać tego typu problemy w celu uzyskania innych rodzajów zysków dla swojej działalności.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.