Kara za bycie dewiantem

Zboczeniec nie jest w stanie kochać i wyrażać uczuć. Jest przekonany, że świat jest zły, a ludzie nieczuli. To ich sposób na radzenie sobie z cierpieniem.
Kara za bycie dewiantem

Ostatnia aktualizacja: 28 marca, 2022

Jaka jest definicja perwersyjnego zachowania? Co oznacza bycie dewiantem? Zdefiniowanie perwersji stwarza niezliczone trudności. Pierwotnie termin ten był błędnie kojarzony z rzekomymi „odstępstwami” seksualnymi. Pojęcie to jest jednak obecnie wyłączone z definicji.

Psychiatria przyjęła terminy dysfunkcje lub parafilie dla przypadków perwersji związanych z sytuacjami seksualnymi. W podręcznikach diagnostyki zaburzeń psychicznych (DSM-5 i ICD 11) perwersyjne zachowania są oddzielone od parafilii i dysfunkcji seksualnych.

Bycie dewiantem – jak wyglądają myśli takiej osoby?

Osoba o perwersyjnych zachowaniach czuje się prześladowana przez obsesyjne i destrukcyjne myśli. Czuje, że jej postawy nie są przyzwoite i jawne.

Najwyraźniej jest to nienormalny stan osobowości, w którym „perwersyjna” jednostka rozwija destruktywność wobec swoich towarzyszy poprzez myśli i działania o złej naturze.

Człowiek w ciemności

Liczne badania naukowe wskazują, że perwersyjne zachowanie i bycie dewiantem może być wrodzone. Twierdzą jednak również, że brak otrzymywania uczuć we wczesnych stadiach (w dzieciństwie) może prowadzić do rozwoju umysłu o perwersyjnych cechach.

Dewiant rozwija osobowość konfliktową. Jego fantazje są zawsze świadome i zawsze osoba ta próbuje krzywdzić, poniżać i nękać innych ludzi.

W przypadkach, w których występuje perwersja seksualna (nazywana parafilią), dla osoby zboczonej ważne jest, aby miała otoczenie, w którym może rozwinąć pragnienie zniszczenia i działania o nieprzyzwoitych konotacjach. Co więcej, chce przenieść do teraźniejszości te upokorzenia (prawdziwe lub fikcyjne), jakie otrzymała w dzieciństwie i młodości.

Kiedy ofiara dewianta jest upokarzana, doświadcza on uczucia triumfu, dominacji i wyższości. Osoba ta musi czuć się jak mściciel, a nie ofiara.

„Zło spowodowane przez dewianta jest bezkrytyczne, często wybierają oni swoich bliskich, takich jak krewni lub sentymentalni partnerzy”.

-Paul-Claude Recamier-

Nikczemni ludzie

Pomijając przypadki parafilii, psychoanaliza interpretuje perwersję jako wartość nozograficznych struktur perwersji, nerwicy i psychozy.

Kobieta z nikczemną myślą

W pewnym stopniu zboczeniec rozwija zachowania psychopatyczne. Przejawia się to od dzieciństwa do dojrzałości. Dzieje się tak we wszystkich dziedzinach ich życia, od rodziny po miejsce pracy.

Dewianci mają pewne wspólne cechy. Na przykład są to osoby, które wykazują wyraźne cechy agresywności i egoizmu. Są również impulsywni, z wyraźnymi cechami nieprzystosowania i samolubnymi zachowaniami, które mogą stać się agresywne.

Ci ludzie wykazują niewielki lub zerowy stopień komunikacji ze swoim otoczeniem. Jednak chętnie dążą do perfekcji we wszystkich swoich działaniach, ciągnąc każdego w dół. Ponadto nie mają w sobie empatii i wykazują absolutny brak szacunku dla innych.

„Tylko mijający czas pokazuje sprawiedliwego człowieka, podczas gdy niegodziwego rozpoznasz w ciągu jednego dnia”.

-Sofokles-

Według psychiatrów wzrost złośliwości tych osób jest zwykle związany z izolacją emocjonalną. Narasta to z powodu społecznej lub emocjonalnej urazy, nienawiści czy porażki. Jest to błędne koło, które nieustannie się napędza.

Nie ma lekarstwa na bycie dewiantem

Dla perwersyjnej osoby nie ma odwrotu. Wydaje się, że nie ma możliwości wyleczenia. Niemniej jednak należy podjąć leczenie, które zaczyna się od uświadomienia zboczeńcom, że cierpią na chorobę. Po tym powinno nastąpić leczenie farmakologiczne i instytucjonalne. Co więcej, powinni być reedukowani w swoich emocjach. Oczywiście wszystkie zabiegi powinny być wykonywane przez odpowiednich specjalistów.

Obrazy radiodiagnostyczne mózgu wskazują, że u zboczeńców patologicznych niektóre obszary związane z emocjami wykazują pewien stopień pogorszenia. Dlatego w ramach leczenia proponuje się leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.