Ekonomiczny model psychoanalizy - garść podstawowych informacji

Ekonomiczny model psychoanalizy przynosi nowe spojrzenie na osobowość. Koncentruje się on przede wszystkim na energii i impulsach. Dowiedz się czegoś więcej na ten temat z tego artykułu!
Ekonomiczny model psychoanalizy - garść podstawowych informacji
María Alejandra Castro Arbeláez

Napisane i zweryfikowane przez psycholog María Alejandra Castro Arbeláez.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Przez lata wiele różnych osób badało ludzką osobowość. Obecnie wiemy doskonale, że jest ona jedną z wielu zmiennych, które mają znaczący wpływ na nasze zachowanie. Sigmund Freud, ojciec psychoanalizy, podszedł do tego zagadnienia z kilku różnych perspektyw. W naszym artykule porozmawiamy sobie bliżej o jednym z nich. Jest nim ekonomiczny model psychoanalizy.

Czy słyszałeś kiedyś o libido, energii psychicznej i pożądaniu? Cóż, te pojęcia są dość znane, do tego stopnia, że możesz ich czasem użyć, nie znając ich prawdziwej definicji lub pochodzenia. Ale Sigmund Freud wziął je bez wątpienia pod uwagę, tworząc swój ekonomiczny model psychoanalizy i opartą o niego teorię osobowości.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego ciekawego modelu psychoanalizy, to zapraszamy do przeczytania naszego dzisiejszego artykułu. Z pewnością pomoże Ci on poznać zupełnie inną perspektywę ludzkiej osobowości.

Ponadto zobaczysz, jakie pojęcia są związane z tym modelem, jak działa w naszej psychice energia oraz poznasz też inne ciekawe modele, które składają się na teorię osobowości Sigmunda Freuda. Zapraszamy zatem do lektury!

Czym w ogóle jest ekonomiczny model psychoanalizy?

Ekonomiczny model psychoanalizy jest związany z badaniem osobowości z perspektywy Sigmunda Freuda. Zajmuje się sposobem działania energii w naszej psychice. Ewoluował dzięki naukowemu i filozoficznemu duchowi ojca współczesnej psychoanalizy.

Sigmund Freud uważał, że nasze procesy psychiczne są związane z cyrkulacją i dystrybucją energii. Zgodnie z opracowanym przez niego modelem energia naszego aparatu psychicznego prawdopodobnie wzrośnie, zmniejszy się lub będzie równoważna.

Sigmund Freud

Zgodnie z tą teorią aparat psychiczny odpowiada za transformację energii, opóźnienie rozładowania i opracowanie doświadczeń. Dlatego właśnie możemy opisać ekonomiczny model psychoanalizy jako wszystkie te ładowania, rozładowania, przeładowania i równoważne im czynniki, które są zmobilizowane w naszym aparacie psychicznym.

Ekonomiczny model psychoanalizy i powiązane z nim pojęcia

Zaproponowany przez Sigmunda Freuda ekonomiczny model psychoanalizy opiera się o kilka istotnych czynników. Należą do nich przede wszystkim:

 • Kompozycja psychiczna. W uproszczeniu jest to po prostu transformacja energii.
 • Pożądanie lub popęd. Jest to wewnętrzna siła, która popycha nas do zaspokojenia wewnętrznych pragnień. Niekoniecznie muszą mieć one charakter seksualny.
 • Kateksja. Zdaniem Freuda jest to zdolność, za pomocą której musimy kierować naszym dążeniem do obiektu lub reprezentacji. Innymi słowy, odnosi się ona do wyładowań energii psychicznej. Według Sigmunda Freuda ego, które jest strukturą dążącą do zaspokojenia potrzeb poprzez przyjemność, jest źródłem kateksji.
 • Libido. To podstawa dynamiki zachodzącej między umysłem a rozwojem psychoseksualnym. Ta energia wykracza poza samą tylko energię seksualną. W rzeczywistości pochodzi bezpośrednio z naszego popędu i pomaga ukierunkować nasze zachowanie. Dlatego właśnie libido może być związane ze wszystkim, co sprawia nam przyjemność. Na przykład jedzeniem.

Ekonomiczny model psychoanalizy i wykorzystywane przez niego koncepcje Sigmunda Freuda są szeroko znane na całym świecie. Jednak sam Freud wkładał dalsze wysiłki w celu uzyskania jak największej ilości informacji na temat popędów. Ostatecznie na podstawie swoich badań dokonał podziału ich na dwie zasadnicze części:

 • Popęd życiowy. Są to wszystkie te impulsy, które motywują jednostki do rezygnacji z przyjemności na rzecz przetrwania i dobrego samopoczucia.
 • Popęd ku śmierci. Odnosi się on do tendencji do samozagłady. Jednak może być dość asertywny, jeśli człowiek potrafi nim dobrze zarządzać.

Ekonomiczny model psychoanalizy został oparty na teoriach opracowanych przez Sigmunda Freuda w latach 1914–1920. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w jego książkach zatytułowanych „Poza zasadą rozkoszy” (oryg. Jenseits des Lustprinzips – 1920 r. ) oraz „W kwestii wprowadzenia do narcyzmu” (oryg. Zur Einführung des Narzissmus – 1914 r.).

Inne modele opracowane przez Freuda

Ponadto, aby dopracować swoją teorię osobowości, Sigmund Freud sformułował także kilka innych modeli, zwanych przez niego tematami. Jednym z nich jest właśnie ekonomiczny model psychoanalizy, o którym już Ci opowiedzieliśmy nieco więcej przed chwilą. A oto inne zasługujące na uwagę:

Puzzle - umysł
 • Model topograficzny. Odnosi się on do perspektywy, w której możemy znaleźć różne poziomy świadomości. Podświadomy, przedświadomy i świadomy. Wielu zna go także jako model góry lodowej, ponieważ powszechnie wykorzystuje się właściwości góry lodowej jako przykład tego, jak głęboka może być ludzka świadomość.
 • Model psychodynamiczny. Ten model ma związek z impulsami dążącymi do zaspokojenia własnych popędów i tymi, które po zahamowaniu przenoszone są poprzez mechanizmy obronne.
 • Model genetyczny. Teoria ta potwierdza, że nasz rozwój psychoseksualny jest możliwy dzięki poszukiwaniu satysfakcji w strefach erogennych. Istnieją różne etapy: doustny, analny, falliczny, utajony i związany z narządami płciowymi.
 • Model strukturalny. Sugeruje on, że nasz umysł dzielą na poszczególne płaszczyzny różne instancjami i że każda z nich działa na swoim własnym poziomie. W ten sposób całość tworzy strukturę naszej osobowości.

Fakt, że we freudowskiej teorii osobowości istnieją takie podziały, nie oznacza, że ​​każdy temat (model) funkcjonuje całkiem osobno. W rzeczywistości w psychoanalizie wszystkie koncepcje się wzajemnie uzupełniają.

Podsumowując nasz dzisiejszy artykuł musimy stwierdzić, że ekonomiczny model psychoanalizy odegrał wielką rolę w koncepcji przepływu energii w ludzkim umyśle. Na dodatek określił, w jaki sposób różne popędy mają tendencję do zaspokajania naszych instynktów, podczas gdy inne tego nie robią.

Ponadto ekonomiczny model psychoanalizy definiował transformację tych energii w naszym wewnętrznym świecie. Teorie te były i nadal są rewolucyjnym sposobem analizowania ludzkiego umysłu.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Freud, A. & Carcamo, C.E. (1961). El yo y los mecanismos de defensa (vol 3). Barcelona: Paidós. Vels, A. (1990). Los mecanismos de defensa bajo el punto de vista (vol 6). psicoanalítico. Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España. Lacan, J. (2010). Seminario 1. Los escritos técnicos de Freud. Balint, 2, 6-54.
 • Freud, S. (1973). Introducción al narcisismo y otros ensayos. Madrid: Alianza.
 • Freud, S. (1976/1920). Más allá del principio del placer. Obras completasBuenos Aires: Amorrortu.
 • Freud, S. (2012). Tres ensayos sobre una teoría sexual. Buenos Aires: Alianza editorial.
 • Freud, S. (1923/2016). El yo y el Ello. Madrid: Amorrortu.
 • Freud, S. (2013). La interpretación de los sueños (Vol.267). Ediciones Akal.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.