Wpływ objawów psychologicznych na POChP

Pacjenci z chorobami przewlekłymi często mają słabe zdrowie psychiczne. Lęk lub depresja to dwie jednostki kliniczne najczęściej występujące u pacjentów z POChP. Dowiedz się więcej o ich skutkach.
Wpływ objawów psychologicznych na POChP
Gorka Jiménez Pajares

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Gorka Jiménez Pajares.

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca, 2023

Ciało i umysł są bliźniacze. W rezultacie zbiegają się zdrowie i dobre samopoczucie jednostki, a także wszelkie choroby lub uczucie dyskomfortu. Dlatego gdy pacjenci cierpią na chorobę przewlekłą, taką jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), sfera psychologiczna odgrywa kluczową rolę.

Chociaż jest to kwestia kontrowersyjna, objawy lękowe, a także objawy depresji mogą potencjalnie wpływać na POChP. Co więcej, wydają się wpływać na jakość życia postrzeganą przez chorych. W rzeczywistości te zaburzenia kliniczne mogą potencjalnie zatruć sprawność funkcjonalną pacjenta.

„Zdrowie psychiczne może mieć znaczący wpływ na zdrowie fizyczne i odwrotnie”.

-Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego-

Trudności w cierpieniu na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc

POChP jest patologią, która przewlekle atakuje płuca. Lęk i depresja to stany, które najczęściej występują wraz z tą chorobą (współchorobowość) (Kunik i in., 2005).

W miarę postępu choroby płuc staje się ona coraz bardziej dotkliwa. Pacjenci dotknięci tą chorobą doświadczają ogromnych trudności w codziennych czynnościach. Są to tak zwane trudności funkcjonalne.

Osoby cierpiące na POChP zwykle wykazują deficyt sprawności fizycznej w porównaniu z innymi pacjentami (Anegan i in., 2012, Troosters i in., 2010). Na przykład chodzą wolniej, ponieważ ogranicza je ich zdolność oddychania.

„Pacjenci z POChP mogą doświadczać niepełnosprawności, obniżonej jakości życia i zwiększonej śmiertelności”.

-Dr. Bartolomé Celli-

Pacjent u lekarza
Badaczka Monira I. Aldhahi zwraca uwagę, że zły stan zdrowia psychicznego ma wyniszczający wpływ na sprawność funkcjonalną.

Związek między lękiem a POChP

Według badań opublikowanych w International Journal of Environmental Research and Public Health kierowanych przez dr Monirę I. Aldahi, większość pacjentów z chorobami płuc wykazuje również klinicznie istotne objawy lękowe. Ponadto wpływ lęku w tej chorobie skutkuje mniejszą aktywnością fizyczną.

Może to być element, który powraca do objawów depresyjnych. W rzeczywistości jednym z wniosków z powyższego badania było to, że zwiększony lęk i depresja w połączeniu ze słabą kondycją fizyczną działają synergistycznie. Powoduje to niską wydajność funkcjonalną u osób cierpiących na POChP.

Ponadto lęk może wywoływać pewne objawy, które pogłębiają POChP, na przykład hiperpneeę. Ten objaw powoduje, że pacjent doświadcza deficytu powietrza. To z kolei zmniejsza jego zdolność do wykonywania ćwiczeń fizycznych. W konsekwencji nie wykonuje ich, a jego jakość życia znacznie się pogarsza.

Pacjent z POChP z pielęgniarką
Brak aktywności fizycznej u pacjentów z obturacyjną chorobą płuc prowadzi do izolacji i depresji.

Związek między depresją a POChP

Depresja może również nasilać objawy choroby płuc. Jednocześnie w wyniku deficytu wysiłku fizycznego dochodzi do obniżenia poziomu aktywności. Powoduje to, że osoby cierpiące są bardziej odizolowane od innych ważnych dla nich osób. Jest to również związane z depresją (Bourbeau i in., 2009).

Jednak naukowcy nie znają jeszcze przyczyn zmian w zdrowiu psychicznym tych pacjentów. Badanie opublikowane w BMJ Journals sugeruje, że pogorszenie jakości życia, a także izolacja społeczna i spadek dochodów ekonomicznych są czynnikami wpływającymi na pojawienie się lęku i depresji w kontekście POChP (Van Manen i wsp., 2002).

Niezwykle ważne jest zidentyfikowanie elementów, które nasilają objawy choroby płuc. Co więcej, konieczne jest kontynuowanie badań nad wpływem objawów depresyjnych, a także lęku na stan pacjentów.

Cel jest jasny. Polega na tworzeniu konkretnych interwencji, które z jednej strony zapobiegają wystąpieniu objawów, a z drugiej skutecznie interweniują, gdy do nich dochodzi. W rezultacie osoby cierpiące odczują poprawę wydajności funkcjonalnej.

„Pacjenci z POChP z podwyższonym poziomem lęku i depresji wykazywali gorszą sprawność funkcjonalną i jakość życia związaną ze zdrowiem niż pacjenci bez lęku”.

-Monira I. Aldhahi-


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Aldhahi, M. I., Baattaiah, B. A., Nazer, R. I., & Albarrati, A. (2023). Impact of Psychological Factors on Functional Performance among Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. International journal of environmental research and public health20(2), 1285. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36674041/
  • Annegarn J., Spruit M.A., Savelberg H.H.C.M., Willems P.J.B., van de Bool C., Schols A.M.W.J., Wouters E.F.M., Meijer K. (2012). Differences in Walking Pattern during 6-Min Walk Test between Patients with COPD and Healthy Subjects. PLoS ONE, 7:e37329. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0037329
  • Bourbeau, J. (2009). Activities of Life: The COPD Patient, COPD. Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 6(3), 192-200. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15412550902902638
  • Troosters, T., Sciurba, F., Battaglia, S., Langer, D., Valluri, S. R., Martino, L., Benzo, R., Andre, D., Weisman, I., & Decramer, M. (2010). Physical inactivity in patients with COPD, a controlled multi-center pilot-study. Respiratory medicine104(7), 1005–1011. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20167463/
  • van Manen JGBindels PJEDekker FW, et al. (2002). Risk of depression in patients with chronic obstructive pulmonary disease and its determinants.
  • Kunik M.E., Roundy K., Veazey C., Souchek J., Richardson P., Wray N.P., Stanley M.A. (2005). Surprisingly High Prevalence of Anxiety and Depression in Chronic Breathing Disorders. Chest, 127, 1205–1211. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0012369215344688

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.