Nierówność płci - co ją powoduje?

Nierówność płci - co ją powoduje?
Judith Francisco

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Judith Francisco.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Nierówność płci to społeczne i kulturowe zjawisko polegające na dyskryminacji ze względu na płeć. Zasadniczo dotyczy mężczyzn i kobiet i ma ogromny efekt w społeczeństwie. Odczuwamy jego wpływ w różnych dziedzinach życia: w pracy, życiu społecznym, rodzinnym itp.

Na przykład, na szczeblu społecznym kobiety mogą być podporządkowane swoim mężom lub ojcom. Z ekonomicznego punktu widzenia kobiety otrzymują niższe wynagrodzenie niż mężczyźni pracując na tych samych stanowiskach (rozpiętość płac).

Jeśli chodzi o obowiązki domowe i opiekę nad dziećmi, większość ludzi nadal uważa, że ​​te zadania należą do kobiet niż do mężczyzn. I to jeszcze nie koniec tej listy. To tylko kilka przykładów, które pokazują, czym jest nierówność płci.

W obliczu takiego problemu, feminizm lub perspektywa równouprawnienia pozwala spojrzeć na świat z innego punktu widzenia. Niemniej jednak, zmiana własnego spojrzenia pod tym względem może powodować pewien dyskomfort lub zamieszanie.

Dlatego celem tego artykułu jest oczyszczenie umysłu. W ten sposób będziesz mógł relacjonować oraz znaleźć bardziej sprawiedliwą pozycję w tym świecie.

Zacznijmy od początku. Co rozumiemy przez słowo “płeć”, gdy chodzi o nierówność płci? Co chcemy powiedzieć za pomocą tak ogólnej konstrukcji?

Kolorowe figurki z drewna symbolizujące płcie

Czym jest płeć i jak jest strukturyzowana?

Pojęcie “płeć” może być wytłumaczone z trzech perspektyw:

  • Sfera społeczno-kulturowa: z tej perspektywy płeć jest systemem organizacji społecznej, który zapewnia większą władzę i przywileje mężczyznom. Wspiera go szereg przekonań, które legitymizują i podtrzymują tę strukturę społeczną. Kontrolują ten model organizacji socjalnej poprzez pewne wartości, zwyczaje, tradycje i stereotypy, a także prawa.
  • Sfera relacyjna: płeć to dynamiczny proces reprezentowania siebie. Jest to reprezentacja tego, co na co dzień oznacza bycie mężczyzną lub kobietą. To z kolei wpływa na to, jak mężczyźni i kobiety się zachowują oraz jak są traktowani.
  • Sfera osobista: na tym poziomie płeć jest aspektem, który wpływa również na tożsamość i postawy. To zbiór oczekiwań, zainteresowań, fantazji i przekonań. Są one związane z mniej lub bardziej dopuszczalnymi modelami tego, co znaczy być “męskim mężczyzną” lub “kobiecą kobietą”.

Płeć wyraża się na różne sposoby w zależności od kultury. Stopień podporządkowania kobiet zmienia się również na przestrzeni czasu i zależnie od obszaru geograficznego. Mimo to, ciężko znaleźć kulturę, w której kobiety miałyby polityczną i społeczną przewagę nad mężczyznami.

Ten brak równouprawnienia lub nierówność płci odzwierciedla się w wysokim poziomie przemocy wobec kobiet. Należą do nich: wykorzystywanie seksualne, porwania, gwałt, maltretowanie, przemoc na tle seksualnym i molestowanie seksualne.

Co to jest patriarchat?

Porządek społeczny przyznawany przez społeczeństwo nazywa się “patriarchat“. Ten ład społeczny określa płeć jako środek przypisywania każdej osobie określonych czynności, funkcji, związków i mocy.

Ta zorganizowana sieć uprawnień, hierarchii i wartości przedstawia pewne modele męskości i kobiecości, które są jednocześnie uniwersalne i przeciwstawne oraz powodują nierówność płci.

Zakłada się, że kobiety z natury lepiej nadają się do macierzyństwa i opieki nad rodziną. Z kolei mężczyźni z natury są lepsi w przywództwie i rządzeniu. Usunięcie tych przekonań, które pełnią rolę etykiet społecznych, jest jednym z głównych celów feminizmu.

Figurka mężczyzny jest wyżej ustawiona od figurki kobiety

Niektóre etykiety społeczne (albo inaczej imperatywy) są poparciem patriarchatu. Bardzo się różnią dla mężczyzn i kobiet.

Kobiece imperatywy

Oto niektóre z imperatywów pojęcia “kobieta”:

  • Kobiety są opiekunami i są odpowiedzialne za dobro innych. Ich wartość polega na zdolności poświęcenia się innym i służenia im. Dbanie o innych ludzi i ponoszenie za nich odpowiedzialności ma kluczowe znaczenie w ich życiu.
  • Predyspozycje do miłości. Ten imperatyw opiera się na założeniu, że kobiety czują się spełnione tylko wtedy, gdy należą do kogoś.
  • Macierzyństwo jako imperatyw tożsamości. Kobiety są szczęśliwe i zadowolone, gdy są matkami.
  • Kobiety muszą być piękne i atrakcyjne. Piękno sprawia, że ​​są widoczne i akceptowane społecznie. Ta etykieta zamienia kobiety w przedmioty, którymi powinni cieszyć się mężczyźni.

Męskie imperatywy

Z drugiej strony, oto kilka imperatywów pojęcia “mężczyzna”:

  • Źródłem męskości jest moc i skuteczność. Innymi słowy, mierzymy ją pod względem sukcesu, przewagi nad innymi, konkurencyjności, statusu itd.
  • Męskość wymaga agresji i zuchwałości. Mówiąc inaczej, mężczyźni wyrażają własną męskość poprzez siłę, odwagę, podejmowanie ryzykownych działań oraz zdolność do ochrony siebie i stosowania przemocy jako sposobu rozwiązywania konfliktów.
  • Mężczyźni pokazują swoją męskość poprzez zdolność zachowania spokoju i bycia stoickim, samowystarczalność oraz ukrywanie własnych emocji. Dodatkowo, męskość wiąże się z siłą, wielką pewnością siebie i wiarą w samego siebie. Mężczyźni nie mogą pozwolić sobie na strach. Jeśli tak, po prostu muszą się z tym uporać.

Co możemy zrobić, aby zmienić nierówność płci?

Po tym wszystkim, co opisaliśmy, musimy zadać sobie logiczne pytanie. Czy nasz obecny styl życia jest adekwatny, jeśli chodzi o nierówność płci? Jeżeli to wszystko martwi nas, nadszedł czas, aby przyczynić się do zmiany obecnej sytuacji.

Z biegiem czasu ludzie doszli do wniosku, że aby pokonać nierówność płci, należy wdrożyć w życie pewne taktyki. Będą one zależeć od tego, czy jest się mężczyzną czy kobietą.

Wagi z figurkami mężczyzny i kobiety

Aby zmienić istniejące wzorce, należy zrozumieć, że kobiety mają prawo do szukania samotności i dbania o siebie.

Poszukiwanie przestrzeni osobistej (w postaci pasji, gustów itp.) również jest formą oporu przeciw tym wymogom społecznym. Zgodnie z tą koncepcją, działanie feminizmu promuje kobiecą autonomię.

W przypadku mężczyzn, muszą zwrócić uwagę na edukację i efekty współodpowiedzialności. Męskość nie oznacza zakazu wyrażania i rozpoznawania własnych uczuć ani kogoś innego.

Nie pozbawia też brania odpowiedzialności, identyfikowania się i troski o potrzeby innych. Takich pomysłów zwykle brak na podstawowych etapach socjalizacji (niemowlęctwo).

Jednak powinniśmy uwzględnić te idee w programach edukacyjnych. Jest to kluczowa strategia społecznej transformacji, by pokonać nierówność płci.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.