Na czym polega prawo powiązania według Kybalionu?

Na czym polega prawo powiązania według Kybalionu?
Sergio De Dios González

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Sergio De Dios González.

Napisany przez Eva Maria Rodríguez

Ostatnia aktualizacja: 23 listopada, 2022

“Jak na górze, tak i na dole; Jak na dole, tak i na górze” – oto prawo powiązania według Kybalionu. To prawo to prawdopodobnie jedno z najpopularniejszych siedmiu praw hermetyzmu przedstawionych w tym traktacie.

Dokument ten pochodzący z 1908 r. twierdzi, że stanowi esencję nauk Hermesa Trismegistusa. Legendy twierdzą, że był on nauczycielem Abrahama. Podobno jego nauki pochodzą z czasów starożytnego Egiptu.

Każdy rozdział Kybalionu jest poświęcony jednemu z siedmiu praw lub aksjomatów, które są uznawane za prawa uniwersalne. Ta szkoła myśli ma swoje początki tysiące lat temu. Mimo tego możemy nadal z dość dużym powodzeniem stosować opisywane przez nią prawa, w tym prawo powiązania, w większości scenariuszy.

Wystarczy przeczytać ją z otwartym umysłem i odpowiednim nastawieniem, które pomogą Ci zrozumieć główną esencję zawartych w niej aksjomatów.

Prawo powiązania to drugie z siedmiu praw hermetyzmu zawartych w Kybalionie. To prawo wyraża założenie, że zawsze istnieje powiązanie między prawami fenomenów z różnych “płaszczyzn” jestestwa i życia.

Prawo powiązania: jak na górze, tak i na dole; Jak na dole, tak i na górze

Ta maksyma ustanawia istnienie harmonii między płaszczyzną fizyczną, płaszczyzną psychiczną i płaszczyzną duchową. Mówiąc wprost, oznacza, że wszystko, wszystkie płaszczyzny istnienia, są połączone i powiązane ze sobą.

Makrokosmos znajduje się w mikrokosmosie i vice versa. Innymi słowy układy słoneczne, społeczeństwa i życie na Ziemi są takie same.

Profile dwóch osób

Prawo powiązania według Kybalionu zakłada, że wszystko, co robimy na poziomie mikro, zrobimy również na poziomie makro. Dlatego też nawet najmniejsze działania wywierają wpływ na ogólny obraz naszego zachowania.

Robiąc cokolwiek robimy jednocześnie wszystko. Dlatego jeśli zaniedbasz jeden obszar swojego życia, zapewne wpłynie to na wszystko innego. W pewien sposób przypomina to efekt motyla.

“Prawdziwe, bez kłamstwa, pewne i najprawdziwsze. To, co jest niżej, jest jak to, co jest wyżej, a to, co jest wyżej, jest jak to, co jest niżej.”

-Isaac Newton-

Twój zewnętrzny świat stanowi odbicie Twoje świata wewnętrznego

Jednak prawo powiązania z Kybalionu można traktować jeszcze szerzej. Zgodnie ze wspomnianym wyżej założeniem, możemy przyjąć, że świat zewnętrzny ma tendencję do odzwierciedlania naszego świata wewnętrznego.

Tym samym myśli i obrazy, które znajdują się w naszej świadomości, w wielu przypadkach całkowicie podświadomie pojawiają się w naszym świecie zewnętrznym. Umysł przyjmuje wszystko takie, jakie jest.

Innymi słowy, trudno jest nam odróżnić od siebie iluzję, wiarę i rzeczywistość. Interpretacje mieszają się z faktami i zaczynają odzwierciedlać dokładnie to, na czym się najbardziej koncentrowaliśmy.

Świat zewnętrzny odbija Twoje wnętrze. Zastanów się nad wszystkim, co się dzieje i co jest dla Ciebie dobre. Przyjrzyj się pięknu, które Cię otacza. Zauważ radość, miłość, światło i życie, które Cię otacza. Wszystko to stanowi odbicie tego, co dzieje się w Twoim wnętrzu.

Jednak to samo możemy powiedzieć na temat tego, co uważasz za złe. Dlatego też póki nie nauczysz się stawiać czoła własnym cieniom, będziesz widzieć je w innych. Dzieje się tak, ponieważ świat zewnętrzny stanowi jedynie odbicie Twoje świata wewnętrznego.

Świat wewnętrzny to świat twoich aspiracji, energii i możliwości, to Twoja duchowa struktura, z jaką świat zewnętrzny wchodzi w kontakt. A ten świat zewnętrzny to przestrzeń twego wcielenia. Przestrzeń, w której jesteś. Musisz się starać, aby jakoś się one godziły. Jak powiedział Novalis: ‘Siedziba duszy jest tam, gdzie spotykają się świat wewnętrzny i zewnętrzny’.”

-Joseph Campbell-

Człowiek na tle kolorowego nieba

Końcowe myśli

Świat wewnętrzny to przyczyna, a świat zewnętrzny to skutek. Dlatego też, aby zmienić skutek, musisz zmienić przyczynę. Jeśli w Twoim świecie zewnętrznym panuje chaos, oznacza to, że rządzi on również w Twoim świecie wewnętrznym.

Jeżeli w Twoim świecie zewnętrznym jest niewiele miłości, zapewne nie masz jej również zbyt wiele w swoim świecie wewnętrznym.

Aby kontrolować swój świat wewnętrzny, musisz postarać się nie kontrolować świata zewnętrznego. Zamiast tego jeśli chcesz kontrolować swój świat zewnętrzny, musisz zacząć kontrolować swój świat wewnętrzny.

Zauważ, że Twój świat wewnętrzny to miejsce, nad którym masz absolutną władzę. Jednak poza nim ta władza, chociaż dalej ma znaczenie, nie jest aż tak silna.

To prawo pozwala nam przestać poszukiwać wyjątkowych przyczyn, aby wytłumaczyć, co się z nami dzieje w innych miejscach. Zamiast tego pomaga nam zrozumieć, że prawdziwe odpowiedzi znajdziemy jedynie zaglądając do wnętrza samych siebie.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Trimegisto, H. (2020). El kybalion. Editorial Verbum.
  • LAS HERAS, A. QUE ES EL HERMETISMO Y QUIEN FUE HERMES TRIMEGISTO.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.