Mikrobiota jelitowa a mądrość i samotność - związek

Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały istnienie związku między mądrością, samotnością i mikrobiotą. Co te zmienne mają ze sobą wspólnego? Jak te odkrycia wpływają na nas?
Mikrobiota jelitowa a mądrość i samotność - związek
Gema Sánchez Cuevas

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Ostatnia aktualizacja: 18 września, 2021

Mądrość, samotność i mikrobiota jelitowa to kwestie, które nie wydają się być ze sobą powiązane. Jednak ostatnie badanie wykazało, że są to ściśle powiązane przestrzenie. W ten sposób neuronauka po raz kolejny zaskakuje nas swoimi interesującymi odkryciami.

Grupa badaczy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego (Stany Zjednoczone) przeprowadziła badanie, w którym pojawia się związek między mądrością, samotnością i elementem naszego organizmu jakim jest mikrobiota jelitowa. Badania, kierowane przez dr Tanyę T. Nguyen, zostały opublikowane w czasopiśmie Frontiers in Psychiatry.

Jaki jest związek między mądrością, samotnością i mikrobiotą? Naukowcy wskazali, że zarówno mądrość, jak i samotność są uczuciami lub stanami, na które duży wpływ ma różnorodność mikroorganizmów obecnych w jelicie. Potwierdza to ten narząd jako nasz „drugi mózg”.

„Myśl, że natura mówi, podczas gdy ludzkość jej nie słucha, wywołuje we mnie ogromny smutek”.

-Wiktor Hugo-

Smutna kobieta

Mądrość, samotność i miktobiota jelitowa – badanie

Badania nad mądrością, samotnością i mikrobiotą przeprowadzono na 184 ochotnikach obu płci. Wszyscy byli osobami zdrowymi w wieku od 28 do 97 lat.

Wszyscy uczestnicy otrzymali kwestionariusz, aby ocenić ich poziom samotności i mądrości. Zbadano również związane z nimi uczucia, takie jak współczucie, wsparcie społeczne i zaangażowanie. Wszyscy ochotnicy przekazali również próbkę swoich ekskrementów, która została później przeanalizowana w laboratorium.

Naukowcy zaczęli od tezy postawionej we wcześniejszych badaniach. Wskazało to, że cechy mądrości odpowiadają niektórym obszarom mózgu. Podobnie ci, którzy czują, że mają większą mądrość, rozwijają silniejsze poczucie szczęścia i dobrego samopoczucia.

Jednocześnie osoby, które czują się mniej mądre, zwykle odczuwają w swoim życiu większy dyskomfort i złe samopoczucie. Z drugiej strony wykryto, że badani, którzy uważają się za mądrzejszych, doświadczają również mniej poczucia samotności. Z drugiej strony osoby samotne są według badania mniej mądre.

Mikrobiota jelitowa i jej wpływ

Mikrobiota jelitowa, dawniej znana jako „flora jelitowa”, składa się z miliardów drobnoustrojów zamieszkujących nasz przewód pokarmowy. Mogą to być bakterie, grzyby lub wirusy. Przez długi czas ustalono, że istnieje oś jelitowo-mózgowa, czyli zasadnicze połączenie między obydwoma narządami. W ten sposób czynność jelit wpływa na ośrodki emocjonalne i poznawcze mózgu i odwrotnie.

Zmiany w osi jelito-mózg mogą powodować m.in. braki w reakcji na stres, nastrój i podejmowanie decyzji. Stwierdzono, że mikrobiota odgrywa rolę w zaburzeniach zdrowia psychicznego, takich jak depresja i lęk.

Już przed badaniem Uniwersytetu Kalifornijskiego odkryto dowody na to, że ludzie, którzy prowadzili bardziej aktywne i zróżnicowane życie społeczne, mieli również bardziej zróżnicowaną mikrobiotę. Ta wskazówka przyświecała nowym badaczom, a wyniki eksperymentu okazały się wręcz uderzające.

Mikrobiota jelitowa

Wnioski

Aby ustalić związek między mądrością, samotnością i mikrobiotą, badacze porównali wyniki ankiet zastosowanych do uczestników z danymi uzyskanymi z analizy ich odchodów. Wydaje się to dość dziwne, ale był to bezpośredni sposób na ustalenie, czy istnieje związek między tymi aspektami.

Naukowcy zbadali różnorodność drobnoustrojów na podstawie dwóch parametrów. Pierwszą odmianą była odmiana Alfa, odpowiadająca bogactwu ekologicznemu gatunków drobnoustrojów obecnych w każdym osobniku. Druga to odmiana Beta, czyli odnosząca się do różnic w składzie społeczności drobnoustrojów.

Wyniki były bardzo sugestywne:

  • Ludzie o najniższym poziomie samotności i najwyższym poziomie mądrości mieli bogatszą, bardziej zróżnicowaną ekologicznie populację drobnoustrojów.
  • Gdy różnorodność drobnoustrojów jest mniejsza, istnieje tendencja do gorszego zdrowia fizycznego i psychicznego.
  • Jeśli mikrobiota jest bardziej zróżnicowana, wszystko wskazuje na to, że jest mniej podatna na inwazję patogenów.

Naukowcy nie znają przyczyn tego ścisłego powiązania mądrości, samotności i mikroflory. Nie wiedzą dokładnie, jak współdziałają czynniki biologiczne i psychologiczne. Być może pogorszenie stanu psychicznego wpływa na mikrobiotę, ale może również wystąpić odwrotnie. Jednak na razie można stwierdzić, że istnieją dowody na poparcie związku między tymi czynnikami.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Castañeda Guillot, C. (2020). Microbiota intestinal y trastornos del comportamiento mental. Revista Cubana de Pediatría, 92(2).


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.