Kodeks etyczno-zawodowy psychologa - dowiedz się czegoś więcej na ten temat

Kod etyczno-zawodowy psychologa w Hiszpanii składa się z 61 zapisów regulujących różnorodne aspekty pracy tych specjalistów.
Kodeks etyczno-zawodowy psychologa - dowiedz się czegoś więcej na ten temat

Ostatnia aktualizacja: 04 stycznia, 2020

Kodeks etyczno-zawodowy psychologa został stworzony, aby pomagać specjalistom z tej dziedziny wykonywać swój zawód zgodnie z zasadami służącymi zarówno im samym, jak i pacjentom. Praktyka psychologa musi być odpowiednio regulowana ponieważ psycholog ma ogromny wpływ na samopoczucie i ogólną jakość życia osoby, którą ma pod swoją opieką.

Przy tak bliskim kontakcie, kiedy to pacjent otwiera się przed obcym sobie człowiekiem, bardzo ważne jest przestrzeganie określonych ustaleń. Jako że specjalista sprawuje w dużym stopniu kontrolę nad zdrowiem psychicznym pacjenta, musi on stosować się do określonych wytycznych.

Przyjrzyjmy się zatem, jak wygląda kodeks etyczno-zawodowy psychologa na przykładzie Hiszpanii.

Kodeks etyczno-zawodowy psychologa: jak państwo reguluje ten zawód?

Oficjalne Stowarzyszenie Psychologów w Hiszpanii decyduje o tym, jak wygląda praktyka psychologów tym kraju. Stowarzyszenie jest organizacją państwową, która zrzesza wszystkich psychologów. Jeśli ktoś chce wykonywać zawód psychologa w tym kraju, musi spełnić określone wymogi.

Po pierwsze, musi zdobyć stosowne wykształcenie i zarejestrować się w Stowarzyszeniu.

Dla osób chcących pracować w placówkach służby zdrowia istnieją dodatkowe wymagania. Kiedy już ktoś rozpocznie praktykę psychologa, musi się stosować do szeregu rożnych zasad.

Kodeks etyczno-zawodowy psychologa

Środowisko specjalistów stworzyło kodeks etyczno-zawodowy psychologa, aby określić prawa, jakie rządzą tym zawodem. Ze względu na naturę pracy psychologa, kodeks skupia się głównie na kwestiach etycznych, które dotyczą zarówno psychologów, jak i ich pacjentów.

Ogólnie rzecz biorąc, kodeks etyczno-zawodowy to zestaw zasad, które odzwierciedla założenia i cele danej grupy zawodowej. W związku z tym, wszystkie osoby z danej grupy zawodowej go przestrzegają. Są to fundamentalne wartości, którymi kierują się wszyscy członkowie Oficjalnego Stowarzyszenia Psychologów.

Kod etyczno-zawodowy psychologa w Hiszpanii zawiera pięć kategorii zasad, które określają, jak powinna wyglądać praca psychologa z pacjentem. Są to: szacunek do pacjenta, ochrona praw człowieka, poczucie odpowiedzialności psychologa, prawdomówność oraz szczerość z klientem

Co jeszcze zawiera kodeks etyczno-zawodowy psychologa?

Wspomniany kodeks mówi również o odpowiedzialności zawodowej związanej z pracą psychologa. Zasady te są określane jako “otwarty pakt” pomiędzy danym specjalistą a społecznością, której ma on służyć. Innymi słowy, jest to porozumienie pomiędzy psychologiem a jego pacjentami.

Istnienie tych zapisów nie tylko pomaga psychologowi obrać odpowiednią drogę w postępowaniu z pacjentem. 

Zasady te sprawiają również, że pacjenci bardziej ufają specjaliście. Warto zauważyć, że jest to jeden z warunków skutecznego leczenia w sytuacji, gdy pacjent musi się otworzyć przez nowo poznaną osobą.

Ten zestaw zasad stworzyli najlepsi specjaliści z dziedziny psychologii, a wszystkie jego zapisy są zgodne z hiszpańskim prawem. O jakichkolwiek zmianach w kodeksie psychologowie mogą się dowiedzieć m.in. z najbardziej prestiżowego czasopisma psychologicznego w Hiszpanii.

Jest to magazyn Guia del psicologo, publikowany w Madrycie przez Oficjalne Stowarzyszenie Psychologów i docierający co miesiąc do ok. 60 tys. czytelników.

Inne aspekty prawne pracy psychologa

Ustawa o opiece zdrowotnej w Hiszpanii jeszcze do niedawna nie uwzględniała psychologów na liście zawodów medycznych. Dotyczyła ona zatem jedynie tych osób, które specjalizowały się w psychologii klinicznej.

Oznacza to, że wielu psychologów funkcjonowało w swego rodzaju prawnej pustce. Aby rozwiązać ten problem, w 2011 dodano do wspomnianej ustawy klauzulę mówiącą o zawodzie psychologa ogólnej opieki zdrowotnej.

Dzięki temu od czasu zmiany prawnej osoby posiadające tytuł magistra psychologii mogą podejmować pracę jako psycholog ogólnej opieki zdrowotnej w sektorze prywatnym.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.