Jakie czynniki wywierają wpływ na nasz nastrój?

Jakie czynniki wywierają wpływ na nasz nastrój?

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego, 2021

Nastrój to sentymentalny ton, który dana osoba doświadcza wewnątrz samej siebie, bez względu na to, czy jest on przyjemny, czy też nie. W dzisiejszym artykule zastanowimy się nad czynnikami, które wywierają na niego wpływ.

Nastrój to nie tylko to, co sprawia, że się uśmiechamy lub śmiejemy na głos. Ogólnie rzecz biorąc, wiąże się z zewnętrznymi czynnikami (sytuacją, miejscem, innymi osobami, itp.) lub wewnętrznymi myślami.

Odnosi się wyłącznie do wewnętrznych uczuć, które są subiektywne. Nie obejmuje zewnętrznej manifestacji takich uczuć. Kiedy mówimy o wewnętrznych uczuciach i formach ich zewnętrznego wyrazu, odnosimy się do okazywania uczuć, a nie do nastroju.

Bycie w dobrym nastroju oznacza radość

Często możemy usłyszeć jak ludzie mówią: “Mam dobry nastrój” lub “Mam zły nastrój”. Mówimy to, gdy chcemy wyrazić nasze nastawienie mentalne wobec różnych okoliczności. Kiedy jesteśmy w dobrym nastroju, nasze zmysły życiowe i sentymentalne są wzmocnione.

Oznacza to, że czujemy się szczęśliwi i żyjemy w zgodzie ze wszystkimi pozytywnymi zdarzeniami, które stają na naszej drodze.

Jeśli jesteśmy w dobrym nastroju, jesteśmy pełni optymizmu i chcemy robić różne rzeczy. Na przykład chcemy nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, bawić się i wykorzystywać nasze codzienne doświadczenia. Poza tym mamy większą wytrzymałość, aby stawiać czoła ewentualnym trudnościom.

Tym samym mamy tendencję do umniejszania roli problemów zmniejszając ich znaczenie dzięki optymizmowi, który jest generowany przez nasz dobry nastrój.

Roześmiana kobieta

Kiedy mamy zły nastrój, nie chcemy przebywać z innymi osobami

Jednak gdy jesteśmy w złym nastroju, jesteśmy pesymistyczni i odczuwamy apatię. Poza tym jesteśmy oziębli i nie interesuje nas robienie niczego, co wymaga włożenia choćby minimalnego wysiłku.

Biorąc do pod uwagę, komplikacje mogą wydawać się irytującymi trudnościami, których nie sposób przeskoczyć. To z kolei jeszcze bardziej pogarsza nasz nastrój. Kiedy jesteśmy w złym nastroju, wolimy, żeby wszyscy zostawili nas w świętym spokoju i nas nie męczyli.

Jakie czynniki wywierają wpływ na nasz nastrój?

Niektóre czynniki są zewnętrzne i pochodzą z otoczenia danej osoby. Inne czynniki są wewnętrzne i biorą się z jej wnętrza. Pojawiają się one w formie fizycznych lub mentalnych uczuć albo ich połączenia.

Nie ma sposobu na to, aby we właściwy sposób przeprowadzić klasyfikację czynników, które wpływają na nasz nastrój. Wszystko dlatego, że jedna z ich podstawowych cech charakterystycznych to fakt, że są specyficzne w przypadku każdej osoby. Innymi słowy, każda osoba jest wrażliwa na określone czynniki w określony sposób.

Oznacza to, że takie same okoliczności mogą wpływać na różne osoby na różne sposoby, zgodnie z ich temperamentem i charakterem. Aby to zbadać, możemy spróbować przeprowadzić prosty eksperyment, który polega na pójściu na spotkanie towarzyskie i zatrzymaniu się, aby poobserwować każdego z jej uczestników.

Chodzi o to, aby spróbować dostrzec nastawienie każdej osoby i jej główny nastrój. Zapewne zobaczymy kogoś, kto jest radosny, promieniejący, rozmowny i entuzjastyczny.

Jednak na tym samym spotkaniu możemy dostrzec również kogoś, kto jest cichy, mało rozmowny i nieobecny. Zapewne znajdzie się również ktoś prześmiewczy, arogancki i nadmiernie pewny siebie, kto cały czas przyciąga uwagę. Oprócz tego pojawi się ktoś, kto siedzi sam w kącie, rozkoszując się muzyką.

Widzisz więc, że spotkanie i bodźce środowiskowe są wspólne dla wszystkich. Jednak każda osoba reaguje na nie w inny sposób. Tym samym nasz nastrój zależy od tego, co myślimy i robimy w określonych sytuacjach.

Dobry i zły nastrój

Historia naszego życia wpływa na nasz nastój

To, co jest wspaniałe dla jednej osoby, może być przerażające dla drugiej. Każda osoba składa się z własnego zestawu doświadczeń, lekcji i wspomnień, które zebrała przez całe swoje życie. Właśnie to nazywamy “historią naszego życia”.

Każdemu z tych doświadczeń, lekcji i wspomnień towarzyszą emocje. Te specyficzne emocje aktywują się, gdy stawiamy czoła okolicznościom, które je wywołują.

Dlatego też określone wydarzenie samo w sobie nie wywiera wpływu na nasz nastrój. To, co rzeczywiście na niego wpływa na nasz mentalny sposób postrzegania tego wydarzenia, z całym emocjonalnym obciążeniem, jaki zakłada.

Podsumowując, na nasz nastrój wpływają wszystkie rzeczy, które wywołują zarówno pozytywne, jak i negatywne reakcje emocjonalne. Dlatego też warto stworzyć ich listę, aby poznać samego siebie jeszcze lepiej.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.