Przestępczość zorganizowana: dlaczego powstaje?

Przestępczość zorganizowana: dlaczego powstaje?
Roberto Muelas Lobato

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Roberto Muelas Lobato.

Ostatnia aktualizacja: 14 września, 2023

Czym jest przestępczość zorganizowana? Jakie czynniki ją powodują? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć!

Przestępczość zorganizowana jest określonym sposobem popełniania przestępstw. Zbrodnie popełniane w jej ramach wymagają określonego poziomu planowania i skoordynowanego uczestnictwa.

Przykładami organizacji przestępczych, są włoskie i amerykańskie mafie, takie jak Camorra, La Cosa Nostra czy ‘Ndrangheta, jak również japońska Yakuza, kolumbijskie i meksykańskie kartele narkotykowe oraz mafie rosyjskie i wschodnioeuropejskie.

Główne cechy takich organizacji przestępczych są następujące:

  • Tworzone przez grupę osób.
  • Współpraca z innymi grupami dla osiągnięcia określonych celów.
  • Określony zakres obowiązków.
  • Działanie w skoordynowany sposób i postępowanie zgodnie z określonymi zasadami.
  • Stała działalność.
  • Stworzono je w celu uzyskania korzyści finansowych, głównie za pomocą nielegalnych środków.
Przestępczość zroganizowana

Przestępczość zorganizowana – dlaczego mamy z nią do czynienia?

Aby przestępczość zorganizowana mogła działać, potrzebna jest sprecyzowana metodologia, przewidująca podejmowanie działań wymagających dużych wysiłków oraz zaufanie między członkami grupy. Jeśli coś pójdzie nie tak, cel może być trudniejszy do osiągnięcia, a członkowie gangu mogą trafić do więzienia.

Z drugiej strony istnieją trzy czynniki, które wyjaśniają, dlaczego ktoś może stać się aktywnym członkiem grupy przestępczej: motywacja, możliwości i funkcje lub korzyści.

Aby założyć organizację przestępczą lub zaangażować się w nią, dana osoba najpierw musi mieć ku temu odpowiednie powody i motywację. Ponadto muszą istnieć pewne warunki i możliwości. Jeśli w pobliżu nie ma organizacji przestępczej, dołączenie do niej nie będzie możliwe.

Wreszcie, po wejściu do organizacji, muszą istnieć określone korzyści lub funkcje. Jeśli nie ma żadnej gwarancji lub ryzyko wykluczenia wzrasta, motywacja maleje.

„Nie ma przestępstwa, nie ma sztuczki, nie ma podstępu, nie ma oszustwa, nie ma występku, który nie żyje w tajemnicy”.

-Joseph Pulitzer-

Czynniki makrospołeczne

Istnieje kilka teorii, które próbują wyjaśnić, jak działa przestępczość zorganizowana. Czynniki makrospołeczne mówią o hipotezie niestabilnych stanów i nieudolnej gospodarki. Jak można się domyślić, hipotezy te sugerują, że w niestabilnych krajach o nieudolnej gospodarce łatwiej powstaje przestępczość zorganizowana.

Teorie te nie mają jednak sensu, ponieważ przestępczość zorganizowana istnieje również w krajach odnoszących sukcesy i opartych na demokracji.

Innymi czynnikami, które mogą wyjaśnić źródła przestępczości zorganizowanej w określonym regionie, są zmiany społeczne. Na przykład migracja może sprzyjać przestępczości, tak samo jak przełom technologiczny może prowadzić do opracowania nowych substancji uzależniających.

Dodatkowo do większej liczby przestępstw dochodzi w środowisku przestępczym. Zawsze znajdzie się ktoś, kto chce się na kimś zemścić i zawsze znajdzie się ktoś, kto widzi okazję, by czerpać korzyści z nadużyć względem innych.

Z drugiej strony równie ważne są czynniki geograficzne. Weźmy na przykład sytuację w Meksyku. To kraj otoczony przez kraje produkujące kokainę i potencjalny rynek dla tej substancji: Stany Zjednoczone.

„Z ubóstwa rodzą się rewolucja i zbrodnia”.

-Arystoteles-

Czynniki mikrospołeczne

Czynniki mikrospołeczne również odgrywają ważną rolę w przestępczości zorganizowanej. Kraj może być najlepszym miejscem dla zorganizowanej przestępczości, ale ostatecznie to sama grupa musi się utworzyć. W związku z tym czynniki, takie jak niezdolność do zdobycia statusu lub osiągania korzyści, będą miały istotne znaczenie w walce z przestępczością zorganizowaną.

Podobnie grupy i mniejszości, które czują się wykluczone, mogą zacząć tworzyć organizacje przestępcze. Jest to wynikiem braku kontroli, którą powinny sprawować ustawy lub organy bezpieczeństwa.

Subkultury przestępcze są również bardzo istotne. Dziecko, które dorasta w środowisku przestępczym, prawdopodobnie stanie się przestępcą jako osoba dorosła. W związku z tym nauka pewnych umiejętności ma podstawowe znaczenie. Wszystko to wspierają relacje społeczne z członkami organizacji przestępczych, szczególnie jeśli istnieje wzajemne zaufanie.

Zmartwiony gangster z pistoletem i sygnetem w ręku

Osobowość

Wreszcie, czynniki osobiste również odgrywają istotną rolę w rozwoju przestępczości na danym obszarze. Chociaż większość członków organizacji przestępczych to mężczyźni, kobiety również do nich dołączają. Role w organizacjach przestępczych są obecnie podzielone między mężczyzn i kobiety.

Zamiast tego czynniki takie jak bycie przestępcą przed lub dzielenie wspólnej tożsamości, etnicznej, kulturowej, narodowej lub regionalnej, z organizacją przestępczą, będą lepiej określać członkostwo.

Podsumowując, moglibyśmy powiedzieć, że istnieją różne sposoby dostępu do przestępczości zorganizowanej, a także różne typy grup, przez które uskuteczniana jest przestępczość zorganizowana.

Bez względu na sposób, w jaki przestępca dołącza do organizacji, przestępczość zorganizowana musi spełniać określoną specjalizację lub posiadać wyjątkowe umiejętności.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • De la Corte, L., & Giménez-Salinas, A. (2010). Crimen.ogr: Evolución y claves de la delincuencia organizada. Barcelona: Ariel.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.