Profil sensoryczny - jego identyfikacja i korzyści

Profil sensoryczny - jego identyfikacja i korzyści
Elena Sanz

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Elena Sanz.

Ostatnia aktualizacja: 21 maja, 2023

Tradycyjnie w szkołach i w świecie pracy dążono do ujednolicenia tkanki społecznej. Innymi słowy, ci, którzy byli w jakikolwiek sposób inni, byli zmuszani do zmiany. Na szczęście dzisiaj jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że różnorodność nas wzbogaca, a jej zrozumienie przynosi ogromne korzyści, zarówno osobiste, jak i zbiorowe. W ramach tego paradygmatu leży profil sensoryczny.

Profil sensoryczny wyznacza indywidualny wzorzec, specyficzny dla każdej osoby, w zakresie sposobu przetwarzania i reagowania na bodźce. Codziennie otacza nas wiele elementów sensorycznych (światła, dźwięki, zapachy, tekstury i inne), które wpływają na nasze samopoczucie i produktywność. Znajomość naszych profili sensorycznych pomoże nam wprowadzić zmiany sprzyjające naszemu sukcesowi i wydajności.

Profil sensoryczny

Aby zrozumieć, czym jest i jak wygląda nasz profil sensoryczny, musimy najpierw porozmawiać o teorii przetwarzania sensorycznego Winnie Dunn. Zaczyna się od tego, że odbieramy informacje ze środowiska za pomocą naszych zmysłów.

Jednak każdy z nas ma inny próg i wrażliwość na warunki środowiskowe. Na przykład niektórzy ludzie potrzebują dużej intensywności, aby poczuć stymulację, podczas gdy inni mogą uchwycić elementy, które są występują w minimalnym stopniu.

Jedna osoba może czuć się zaniepokojona zapachem, który jest prawie niewyczuwalny dla innej osoby. Niektórzy ludzie bardzo lubią kolejki górskie, podczas gdy dla innych przejażdżka jest stresującym przeżyciem. Wszystko zależy od ich progów neurologicznych.

Istnieją również różne sposoby regulowania przyjmowania bodźców. Niektórzy ludzie pozostają bierni w swoim otoczeniu, pozwalając rzeczom się dziać, a następnie reagując na nie. Są też jednak tacy, którzy aktywnie dokonują zmian, aby osiągnąć wymagany poziom stymulacji.

Zgodnie z modelem przetwarzania sensorycznego Dunna, łączącym obie zmienne (próg neurologiczny i samoregulację), wyłaniają się cztery różne wzorce przetwarzania sensorycznego. Są to cztery wzorce sensoryczne, z których każdy ma swoje własne cechy. Przeanalizujemy je poniżej.

Zirytowany młody człowiek krzyczy na kobietę podczas rozmowy przez telefon
Osoby z wysokimi progami i aktywną samoregulacją przejawiają takie zachowania jak głośne mówienie i impulsywność.

1. Poszukiwanie wrażeń

Ten profil opisuje osobę z wysokim progiem i aktywną strategią samoregulacji. Tego typu osoby potrzebują intensywnej i długotrwałej stymulacji i celowo szukają środowisk lub sytuacji, które im ją zapewnią. U dziecka może to przełożyć się na następujące działania:

  • Impulsywność.
  • Intensywna zabawa.
  • Głośne mówienie lub krzyczenie.
  • Dotykanie wszystkiego wokół.
  • Ciągła potrzeba biegania, wspinania się lub poruszania.
  • Nadmierne wyrażanie uczuć i brak szacunku dla przestrzeni innych.
  • Preferowanie intensywnych smaków lub muzyki przy wysokim poziomie głośności.

2. Unikanie sensoryczne

Jest to profil osoby z niskim progiem i aktywną strategią samoregulacji. Osoby te unikają bodźców, ponieważ są dla nich zbyt przytłaczające. Na przykład dziecko może zakrywać uszy w reakcji na głośne dźwięki, przenieść się w inne miejsce, jeśli jego otoczenie jest zbyt głośne lub odmówić spróbowania nowych potraw. Ponadto może odrzucać kontakt fizyczny, być bardzo ostrożne i odmawiać noszenia niektórych rodzajów odzieży, jeśli nie podoba mu się tekstura tkaniny.

3. Wrażliwość sensoryczna

Osoba z wrażliwością sensoryczną ma niski próg (łatwo wychwytują bodźce) i pasywną strategię samoregulacji. Nie unika bodźców, ale jest na nie bardzo wrażliwa. Reaguje na nie w sposób intensywny, przesadzony i długotrwały.

Dzieci o tym profilu często czują się nadpobudliwe lub przytłoczone w pewnych sytuacjach i wykazują drażliwość i zły nastrój. Ponadto potrzebują więcej czasu na przetworzenie informacji. To sprawia, że są wolniejsze lub bardziej zahamowane.

4. Niska rejestracja bodźców

Osoba z niską rejestracją bodźców ma wysoki próg (potrzebuje więcej stymulacji) i pasywną strategię regulacji. Ma tendencję do rozpraszania się i utraty wielu informacji w swoim otoczeniu. Wydaje się też obojętna na to, co się dzieje wokół i trudno jest przykuć jej uwagę. Ponadto pomija pewne aspekty, które dla innych są oczywiste.[ /atomik-czytaj też]

Identyfikacja profilu sensorycznego

Jak możesz sobie wyobrazić, profil sensoryczny wpływa na sposób, w jaki funkcjonujemy i odnosimy się do naszego otoczenia w życiu codziennym. Dlatego też ważne jest, aby zidentyfikować nasz profil. Do tego celu służy znormalizowany instrument. Mierzy i ocenia wzorce przetwarzania sensorycznego.

Narzędzie to składa się z kwestionariusza, który może być stosowany zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Gromadzi odpowiedzi i interakcje jednostki w odniesieniu do jej środowiska. W przypadku dzieci (w wieku od 3 do 14 lat) informacji udzielają ich rodzice, opiekunowie i nauczyciele. To dlatego, że są świadomi doświadczeń sensorycznych swoich dzieci i ich najbardziej typowych dla nich reakcji.

Z drugiej strony, oceniając profile sensoryczne u młodzieży i dorosłych, odnotowuje się częstotliwość, z jaką angażują się oni w każde z analizowanych zachowań.

dziewczyna wspina się na drzewo
Profil sensoryczny jest bardzo pomocny w leczeniu dzieci z neurodywergencją.

Korzyści z identyfikacji profilu sensorycznego

Badania wykazały, że profilowanie sensoryczne jest szczególnie przydatne w niektórych grupach populacji, na przykład u dzieci z neurodywergencją (ASD lub ADHD) oraz zaburzeniami rozwoju lub uczenia się. Jest tak, ponieważ wykazują one charakterystyczny rodzaj przetwarzania sensorycznego, który jest bardziej intensywny.

Każdy ma swój własny profil. Może, ale nie musi, być on zgodny z normą w różnych obszarach i stopniach. Znajomość profilu sensorycznego danej osoby (dziecka lub dorosłego) niesie ze sobą różne korzyści. Na przykład:

  • Pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb jednostki i sposobu, w jaki doświadcza ona rzeczywistości.
  • Pomaga jej rozpoznać swoje mocne strony i potencjał. Jednostka jest również w stanie zidentyfikować obszary, w których doświadcza trudności z powodu przetwarzania sensorycznego.
  • Daje możliwość tworzenia strategii interwencji lub wprowadzania dostosowań. Łagodzą one wyzwania danych osób i wykorzystują ich mocne strony w środowisku akademickim lub zawodowym, a także w życiu codziennym i relacjach międzyludzkich.

Krótko mówiąc, zrozumienie profili sensorycznych dzieci pomaga nam zrozumieć, że ich zachowania mogą nie wynikać z nieposłuszeństwa, ale z niedopasowania ich potrzeb do środowiska.

Aby prawidłowo działać i czuć się komfortowo, dziecko z wrażliwością sensoryczną będzie wymagało spokojnego i niezbyt stymulującego otoczenia. Z drugiej strony dziecko z niską rejestracją będzie wymagało uwagi i motywacji w bardziej aktywny sposób, jeśli ma skupiać uwagę i być produktywne.

Badanie opublikowane w American Journal of Occupational Therapy sugeruje, że używanie piłek terapeutycznych jako siedzisk poprawia produktywność dzieci z ADHD (ponieważ pozwala na pewien ruch). Z badań w tej samej publikacji wynika również, że stosowanie kamizelek obciążeniowych ułatwia wykonywanie ćwiczeń dzieciom z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ze względu na zastosowaną stymulację proprioceptywną).[/atomik-czytam-też]

Profile sensoryczne jako narzędzia samowiedzy

Aby zidentyfikować nasz profil sensoryczny, kwestionariusz musi zostać zastosowany przez profesjonalnego terapeutę. Osoby najbliższe dziecku mogą jednak zidentyfikować niektóre jego potrzeby, badając, jak reaguje ono na różne codzienne sytuacje. Na przykład, czy przeszkadzają mu hałasy, światła lub pewne tekstury? Czy maluch często wydaje się być rozkojarzony i ma problemy z koncentracją? Czy jest niespokojny, energiczny i zawsze czujny?

Uwzględnienie powyższych czynników ułatwi pracę rodzicom i nauczycielom. Będą w stanie modyfikować określone konteksty i okoliczności, tak aby dziecko czuło się bardziej komfortowo i optymalnie się rozwijało.

W przypadku dorosłych zrozumienie naszych profili sensorycznych pozwala nam szukać lub domagać się dostosowania w naszym środowisku pracy i relacjach osobistych. Ponadto pomoże nam to zrozumieć potrzeby innych. Dlatego kwestionariusz jest naprawdę użytecznym narzędziem samoświadomości.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.