Konserwatywni rodzice - plusy i minusy

Dorastanie z konserwatywnymi rodzicami oznacza otrzymanie szeregu wartości i praktyk rodzicielskich, które mają wpływ na naszą osobowość. Czytaj dalej, jeśli chcesz wiedzieć więcej.
Konserwatywni rodzice - plusy i minusy
Elena Sanz

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Elena Sanz.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia, 2022

Ukształtowało Cię środowisko rodzinne, w którym dorastałeś, oraz styl rodzicielski, który otrzymałeś. Czynniki te wpłynęły na wypracowane przez Ciebie postawy i wartości, wykreowany przez Ciebie obraz siebie oraz sposób, w jaki nauczyłeś się nawiązywać relacje z innymi. Jednak każdy styl edukacyjny ma swoje wady i zalety. Z tego powodu dzisiaj chcemy zbadać, jak konserwatywni rodzice i dorastanie z nimi wpływa na dzieci.

Oczywiście ta informacja jest istotna, jeśli masz dzieci lub planujesz je mieć. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, jak Twoje działania wpłyną na ich życie. Oprócz tego, jest to również niezwykle przydatne w zrozumieniu siebie jako osoby dorosłej. Jeśli wychowywali Cię konserwatywni rodzice, mogło to odcisnąć na Tobie piętno.

Konserwatywni rodzice

Nie jest łatwo stworzyć jedną konkretną definicję konserwatywnych rodziców, ponieważ poszczególne przypadki mogą się różnić w ważnych aspektach osobowości i wychowania. Cechuje ich jednak docenianie i poszanowanie tradycji, hierarchii wieku i moralności. Przekazują te wartości swoim dzieciom.

Zazwyczaj konserwatywnych ludzi kojarzymy z pewnymi ideologiami politycznymi i religijnymi, ale te aspekty nie zawsze idą w parze. W istocie bycie konserwatywnym oznacza pewną niechęć do zmian (osobistych i społecznych) oraz silne przekonanie, że najwłaściwsza jest moralność konwencjonalna.

Te podstawy mogą przejawiać się w większym lub mniejszym stopniu i na skrajnie różne sposoby. W konsekwencji nie wszystkie konserwatywne rodziny są równie autorytarne, wymagające czy bezkompromisowe. Niemniej jednak istnieją pewne cechy wspólne, które mają wpływ na edukację ich dzieci.

Rodzice rozmawiają ze swoimi dziećmi
Konserwatywni rodzice mocno wierzą w konwencjonalną moralność i przekazują ją swoim dzieciom.

Plusy i minusy dorastania z konserwatywnymi rodzicami

Dziś konserwatywne rodziny mogą nie wydawać się dobrym środowiskiem rozwoju i dorastania dzieci. Mają jednak pewne zalety i pozytywne cechy. Wśród nich wyróżniają się:

Ekspresja emocjonalna

Chociaż zwykle kojarzymy konserwatywnych rodziców z surowym rodzicielstwem, niektóre badania wykazały, że zazwyczaj są oni uczuciowi. Stanowczość nie wydaje się kłócić w tych przypadkach z afektywnością. Uczuciowość stanowi centralną część relacji między rodzicami a dziećmi. Wyraża się to słowami zachęty, fizycznym kontaktem i częstymi wyrazami uczuć.

Szacunek

W ramach tradycyjnych wartości szacunek jest jednym z głównych filarów. W ten sposób dzieci, które dorastają w takich środowiskach, na ogół uczą się uprzejmości i życzliwości oraz odpowiedniego odnoszenia się do autorytetów. Ponadto wpaja im się postawę uznania i podziwu dla starszych krewnych. Pozwala to na naprawdę bogatą wymianę pokoleniową.

Odpowiedzialność

Umiejętność bycia odpowiedzialnym, pracowitym i wytrwałym może być również wzmocniona przez dorastanie z konserwatywnymi rodzicami. Dzięki temu dzieci zazwyczaj uczą się brać na siebie obowiązki domowe, wypełniać obowiązki szkolne oraz akceptować konsekwencje swoich działań.

Granice

Tego typu rodzice są zazwyczaj dobrzy w egzekwowaniu granic, gdy ich dzieci dorastają. Są bardziej skłonni do opóźniania, ograniczania lub nadzorowania korzystania z urządzeń technologicznych lub czasu, jaki pozwalają swoim nastolatkom wyjść. Ponadto nie wierzą w to, że pozwalają swoim dzieciom dorastać zbyt wcześnie i opowiadają się za przeżywaniem każdego etapu rozwoju we właściwym czasie.

Poczucie przynależności

Jedną z wielkich wartości tego typu rodziny jest to, że dzieci mogą rozwinąć większe poczucie przynależności. Jest tak, ponieważ tradycje, rytuały i wspólny czas dają początek wielkiej spójności. Sprzyja to prawdziwemu poczuciu tożsamości grupowej.

Minusy dorastania z konserwatywnymi rodzicami

Niestety, konswerwatywni rodzice i ich styl wychowywania to nie tylko same zalety. W tego typu rodzinie istnieją różne praktyki i postawy, które mogą być niezwykle szkodliwe dla rozwoju emocjonalnego dzieci. Mogą to być:

Emocjonalne represje

Pomimo tego, że jest czuły, prawdopodobnie ten typ rodzica niewłaściwie radzi sobie z emocjonalną ekspresją swojego dziecka. Konsekwentnie szukają z jego strony posłuszeństwa i szacunku. Dlatego często postrzegają napady złości, wyrażanie frustracji, niezgodę lub obrzydzenie ze strony swoich dzieci jako coś nie do zniesienia. Zamiast okazywać im empatię i zrozumienie, konserwatywni rodzice będą ich karcić, karać i represjonować.

Brak wolności w kształtowaniu indywidualności

Konserwatywni rodzice oczekują, że ich dzieci będą przestrzegać pewnych wartości i oczekiwań. Oznacza to, że zazwyczaj nie pozwalają im na swobodne kształtowanie swojej indywidualności. Uważają, że postawy ich dzieci muszą być podobne do ich własnych. Obejmuje to wizję życia ich dzieci i wszelkie plany na przyszłość.

Co więcej, w zależności od stopnia konserwatyzmu, w rodzinie może być źle widziane, że syn chce być artystą, córka chce pracować i być singielką, albo jedno z nich ma inną niż rodzina ideologię lub pozycję religijną..

Nastoletni syn okłamujący ojca
Jedną z największych wad tego stylu rodzicielskiego jest przymus i brak swobody w rozwoju osobistym.

Nietolerancja

W związku z powyższym konserwatywne rodziny mogą stać się nietolerancyjne w pewnych aspektach. Jest to postawa, która może spowodować duże szkody. Na przykład, jeśli dziecko ma inną orientację seksualną niż tę uznaną przez rodziców jako normalna.

Konserwatywni rodzice mogą przekazywać te idee swoim dzieciom, które następnie rozwijają myśli rasistowskie, seksistowskie i homofobiczne. Ponownie, nie zawsze tak się dzieje, ponieważ każda rodzina jest inna.

Kara fizyczna

Niektóre badania wykazały, że konserwatywne (szczególnie religijne) rodziny częściej stosują kary fizyczne jako środek naprawczy. Jest to zgodne z oczekiwaniem posłuszeństwa i budowaniem hierarchicznych i wertykalnych relacji, które panują w tych środowiskach rodzinnych.

Negatywne skutki kar fizycznych dla dzieci są dobrze znane i udokumentowane. Mogą mieć poważne konsekwencje emocjonalne.

Dzieci przyjmują takie same postawy, jak ich konserwatywni rodzice

Na koniec warto wspomnieć, że dorastanie z konserwatywnymi rodzicami zwiększa prawdopodobieństwo, że dzieci przyjmą podobne postawy. Potwierdzają to niektóre badania, w których zaobserwowano, jak dzieci mają tendencję do identyfikowania się i wprowadzania postaw rodziców tej samej płci.

Krótko mówiąc, od każdej rodziny zależy wybór stylu nauczania, który chce zastosować. Jednak ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, jak ten wybór może wpłynąć na ich dzieci i przyszłych dorosłych, którymi się staną.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Boshier, R., & Thom, E. (1973). Do conservative parents nurture conservative children?. Social Behavior and Personality: an international journal1(2), 108-110.
  • Ellison, C. G., Bartkowski, J. P., & Segal, M. L. (1996). Do conservative Protestant parents spank more often? Further evidence from the National Survey of Families and Households. Social Science Quarterly, 663-673.
  • Wilcox, W. B. (1998). Conservative Protestant childrearing: Authoritarian or authoritative?. American Sociological Review, 796-809.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.