Główne gałęzie psychologii

Po ukończeniu studiów wyższych psychologowie mogą wybrać specjalizację w jednej z wielu gałęzi swojego zawodu.
Główne gałęzie psychologii

Ostatnia aktualizacja: 12 marca, 2023

Psychologia to dziedzina nauki o człowieku. Jest ona podzielona na kilka różnych gałęzi. Jeśli planujesz studiować ten temat lub chcesz wiedzieć, w jakich dziedzinach mogą rozwijać się profesjonaliści, przeczytaj ten artykuł. Gałęzie psychologii obejmują wiele dziedzin, od psychologii klinicznej po psychologię sądową. Ogólnie jest ona nauką, która bada procesy umysłowe zachodzące w społeczeństwach i w jednostkach. Dotyka też wielu aspektów, dotyczących ludzkich zachowań. W dzisiejszym artykule opiszemy, jakie są główne gałęzie psychologii.

Główne gałęzie psychologii

W tej dziedzinie istnieje wiele specjalności. Istnieje jednak pięć głównych gałęzi, które obejmują badanie procesów umysłowych człowieka. Specjaliści w tych dziedzinach powinni uzupełnić swoje studia uniwersyteckie o tytuł magistra zdrowia psychicznego lub inny. Kwalifikacje te pozwalają im szkolić się osobiście lub online w leczeniu pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Główne gałęzie psychologii są następujące:

1. Psychologia kliniczna i zdrowia

Kobieta podczas terapii - główne gałęzie psychologii

To połączenie dwóch dziedzin, które wcześniej były badane indywidualnie. Psychologia kliniczna zajmuje się badaniem, wykrywaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych oraz klinicznych przypadków związanych ze zdrowiem psychicznym. Psychologia zdrowia natomiast bada wpływ chorób i ogólnych problemów zdrowotnych związanych z umysłem na zdrowie pacjenta.

Psychologowie mają niezbędną wiedzę naukową, aby oceniać, diagnozować, interpretować, leczyć i zapobiegać szerokiej gamie zaburzeń psychicznych lub nawykowych zachowań, które mogą zagrażać zdrowiu fizycznemu i psychicznemu pacjentów. W ramach tej gałęzi wykorzystywane są techniki takie jak psychologia poznawcza, a także neuropsychologia.

2. Psychologia społeczna

Psychologia społeczna analizuje wszystkie procesy psychologiczne i interakcje, które wpływają na sposób funkcjonowania społeczeństwa. Bada również interakcje międzyludzkie, które są generowane przez bycie częścią społeczeństwa. Dlatego jej głównymi tematami badań jest współistnienie ludzi, role, zachowania i organizacje społeczne.

Celem psychologii społecznej jest badanie wpływu relacji międzyludzkich i życia w społeczeństwie na zachowanie i zdrowie psychiczne ludzi. W tej dziedzinie istnieje kilka kluczowych teorii. Na przykład interakcjonizm symboliczny, którego korzenie sięgają socjologa George’a H. Meada. Był profesjonalistą, który opracował badanie zachowania, języka i gestów w wyniku relacji, które są naturalnie doświadczane podczas dorastania w społeczności.

3. Główne gałęzie psychologii – psychologia wychowawcza

Psycholog szkolny

Procesy uczenia się i rozwój intelektualny człowieka w dziedzinie edukacji to główne przedmioty studiowane w psychologii edukacyjnej. W rzeczywistości badania, prowadzone w ramach naukowych, mają na celu poprawę nauczania i produktywności uczniów. Proponuje się tam nowe techniki edukacyjne w celu optymalizacji promocji wiedzy.

Główną funkcją każdego psychologa edukacyjnego jest doskonalenie systemu nauczania. Pomagają też, zwłaszcza dzieciom, odkrywać wszystko, co może zakłócać ich procesy uczenia się. Na przykład dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia i niewerbalne zaburzenia uczenia się. Jest to możliwe tylko poprzez interwencję psychoedukacyjną, tworzenie programów edukacyjnych oraz wsparcie zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów

4. Gałęzie psychologii – psychologia organizacji

Większość naszego życia spędzamy w miejscach takich jak szkoły, uniwersytety, firmy i organizacje społeczne. W związku z tym rozwój osobisty i zachowanie jednostek zależą od ich rozwoju i zdrowych interakcji w ramach tych organizacji.

Psychologia organizacji znana była w przeszłości jako psychologia przemysłu. Koncentruje się na badaniu zachowań ludzkich i zbiorowych w organizacji (zachowań organizacyjnych). Jej celem jest poprawa jakości życia pracowników, a tym samym osiągnięcie większej efektywności zgodnej z interesami firmy.

5. Psychologia sądowa

Jest to gałąź psychologii prawnej. Odpowiada za prowadzenie badań i stosowanie specjalnych technik, takich jak wiktymologia, psychologia zeznań i psychologia kryminalna. Jest ona również stosowana w sprawach prawnych, w których sędziowie i sądy potrzebują porady profesjonalisty.

Psychologowie sądowi zwykle pracują w klinikach medycyny sądowej. Współpracują z sądami przy rozwiązywaniu spraw dotyczących gwałtów, znęcania się nad dziećmi, przemocy ze względu na płeć lub dyskryminacji. Ponadto zajmują się psychologiczną oceną ofiar i agresorów oraz przedstawianiem ich diagnoz i spostrzeżeń przed sądem.

Specjalizacja w dowolnej gałęzi psychologii wymaga studiów

Psychologia to niezwykle rozległa nauka. Jest podzielona na wiele gałęzi w zależności od konkretnej specjalności. Jednak pięć przedstawionych powyżej to jedne z najbardziej poszukiwanych i szeroko badanych dziedzin. Jeśli jesteś świeżo upieczonym psychologiem, nie wahaj się kontynuować rozwijania swojej wiedzy, uzyskując dostęp do studiów magisterskich online lub na miejscu, abyś mógł specjalizować się w wybranej przez siebie dziedzinie.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.