Dlaczego psychologowie używają WISC?

Dlaczego psychologowie używają WISC?

Ostatnia aktualizacja: 05 września, 2020

Czym jest WISC? W jakich przypadkach jest używany i jakie wskazówki daje psychologom w ocenie? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te i inne interesujące pytania.

Jak wszyscy wiemy, pracownicy służby zdrowia mają różne narzędzia do oceny ewentualnych problemów osób, które przychodzą na konsultację. W przypadku psychologów najczęściej stosowanymi narzędziami są testy standaryzowane. Jednym z najbardziej znanych i stosowanych w przypadku dzieci jest WISC.

Pomimo tego, że są tak szeroko stosowane i znane nie każdy z nas rozumie, co oceniają lub jak mogą pomóc w warunkach klinicznych i edukacyjnych. Dlatego w tym artykule postaramy się wyjaśnić, z czego składa się ten test i dlaczego jest jednym z najczęściej używanych przez psychologów narzędzi.

Chłopiec w parku

Jaki jest cel WISC?

WISC to test służący do oceny funkcjonowania poznawczego dzieci. W szczególności można oceniać aktywność mózgu w funkcjach takich jak pamięć, uwaga, szybkość przetwarzania, język i funkcje wykonawcze. Są one fundamentalne dla prawidłowego rozwoju czynności, zarówno społecznych, jak i poznawczych, w okresie dziecięcym.

Dlatego jednym z celów tego testu jest ustalenie punktu wyjścia do podjęcia decyzji o ścieżce edukacyjnej dla chłopców i dziewcząt. Wynika to z ich zdolności do identyfikowania mocnych i słabych stron.

Na poziomie klinicznym test ten pozwala na identyfikację trudności poznawczych lub niepowodzeń związanych z określonymi zaburzeniami. W przypadku zaburzeń uczenia się jest to niezbędne, ponieważ pomaga zidentyfikować główne problemy.

Co biorą pod uwagę psychologowie podczas korzystania z WISC?

Podczas stosowania, interpretacji i dostarczania raportu psychologowie muszą wziąć pod uwagę różne aspekty, które wzmacniają wiarygodność wyników. Aby tak się stało, należy zwrócić uwagę na dwa główne obszary zainteresowania: dane ilościowe i jakościowe oferowane przez test.

Aspekty ilościowe

Aby odpowiednio wyjaśnić ten aspekt należy wziąć pod uwagę różne cechy. Jedną z nich jest to, że istnieje wiele podtestów, a każdy z nich daje określony wynik. Ocena jest wykonywana za pomocą wyniku uzyskanego poprzez „porównanie” uzyskanego wyniku ze średnią dla wieku dziecka.

Wszystko po to, aby dowiedzieć się, czy uzyskany wynik jest odpowiedni dla wieku, czy wręcz przeciwnie, jest powyżej lub poniżej średniej.

W przypadku WISC średni wynik wynosi od 8 do 11 punktów. Wynik poniżej 8 wskazuje, że w tym obszarze występują trudności. I przeciwnie, wynik powyżej 11 wskazuje, że wydajność jest wyższa niż średnia dla grupy normatywnej.

Za pomocą tych testów można wyprowadzić różne wskaźniki, które są wynikami uzupełniającymi. Indeksy te pomogą skonsolidować informacje w niektórych określonych funkcjach i zapewnią lepsze wsparcie dla uzyskanych informacji.

Kiedy wyniki mieszczą się w przedziale od 85 do 115 umiejętności mieszczą się w granicach oczekiwań dotyczących wieku. Wśród indeksów znajdziemy:

 • Inteligencja werbalna: ocenia zdolność rozumowania i wyrażania werbalnego. Ponadto można zaobserwować umiejętność formułowania pojęć.
 • Inteligencja wizualno-przestrzenna: zdolność rozumienia relacji przestrzennych, budowania projektów geometrycznych na podstawie modelu i oceny szczegółów.
 • Płynne rozumowanie: mierzy zdolność wykorzystywania rozumowania do identyfikowania i stosowania reguł.
 • Pamięć robocza: umiejętność radzenia sobie z informacjami werbalnymi i wizualnymi oraz manipulowania nimi w umyśle.
 • Szybkość przetwarzania: ocenia zdolność do efektywnego i szybkiego eksplorowania, rozróżniania i porządkowania prostych informacji wizualnych.

Aspekty jakościowe

Z drugiej strony mamy aspekty jakościowe, które są równie ważne dla prawidłowego korzystania z WISC. Dzięki nim wyniki podane w teście mogą być odpowiednio poparte i spersonalizowane. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę aspekty zaobserwowane podczas konsultacji i stosowania narzędzia.

Pierwszym istotnym aspektem jest obserwacja i rejestracja postawy i zachowania dziecka podczas wykonywania czynności. Biorąc pod uwagę takie aspekty, jak:

 • Poziom współpracy.
 • Tolerancja na frustrację.
 • Radzenie sobie z trudnościami.
 • Narzędzia kompensacyjne.
 • Nastrój.
 • Zachowanie niewerbalne.
 • Zachowanie motoryczne.
 • Wygląd zewnętrzny.

Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę czynniki, które mogą pomóc podczas oceny. Pomimo tego, że nie dają dodatkowych punktów w teście. Dzięki nim możesz znaleźć strategie, które mogą być przydatne na początku procesu.

Dlatego stwierdzenie, czy dziecko łatwiej przyswaja informacje za pośrednictwem kanału wzrokowego lub słuchowego jest korzystne dla poprawy procesu nauki.

Dziewczynka z psychologiem

Przydatność WISC w edukacji

Jednym z głównych celów WISC w dziedzinie edukacji jest kształtowanie umiejętności poznawczych w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wśród nich mogą być m.in. zaburzenia uczenia się, uzdolnienia, niepełnosprawność intelektualna.

Z drugiej strony pomagają nam ocenić zarówno umiejętności, jak i trudności, jakie mogą przedstawiać dzieci. Wszystko to ułatwiłoby personalizację procesu nauczania-uczenia się stawiając nas w idealnej pozycji do optymalizacji wysiłków motywujących do nauki.

Co więcej, za pomocą WISC można przewidzieć wyniki w nauce każdego dziecka. Wynika to z faktu, że za pomocą tych testów można oceniać wiele funkcji poznawczych z różnych punktów widzenia. Funkcje te mogą być powiązane z pojęciami niezbędnymi do rozwoju uczenia się. Na przykład potrzebują dobrej podstawy językowej, aby poprawnie rozwinąć proces czytania i pisania.

Przydatność WISC w warunkach klinicznych

WISC jest również szeroko stosowany w warunkach klinicznych. Na początek służy gromadzeniu przydatnych informacji do przeprowadzenia głównej diagnozy i diagnostyki różnicowej zaburzeń psychicznych, neurologicznych lub psychiatrycznych. Szczególnie upośledzenie funkcji poznawczych można znaleźć w patologii.

Z drugiej strony jest przydatny w przygotowaniu i rozwoju procesów interwencyjnych dla dziecka. Dzięki jego wynikom możesz poznać jego mocne strony.

Podsumowanie

Na koniec ważne jest, aby wskazać, że jest to obecnie jeden z najczęściej używanych testów. Wynika to z dwóch powodów:

 • W populacji klinicznej pomaga nam postawić diagnozę.
 • W populacji nieklinicznej daje nam profil bardziej i mniej rozwiniętych umiejętności badanego dziecka.

Oceniając różne funkcje poznawcze zapewnia kompleksowe informacje na temat wszystkich głównych aspektów. Dlatego niekoniecznie istnieje podejrzenie patologii, gdy na dziecku przeprowadza się ten test.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Brenlla, M. E. (2013). Interpretación del WISC-IV: puntuaciones compuestas y modelos chc. Ciencias Psicológicas, 7(2), 183-197.
 • Campos, J. A. A. (2019). Escala de inteligencia de Wechsler para niños, quinta edición: WISC-V. Universitat de Barcelona.
 • Rodríguez, M. A., & Vizcarra, M. B. (2018). Uso del WISC-III en Chile: Análisis de fortalezas y limitaciones según la percepción de los psicólogos. Revista de psicología (Santiago), 27(2), 36-48. https://doi.org/10.5354/0719-0581.2019.52316

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.