ADHD - dostrzeż pozytywne oblicze znanego zaburzenia

ADHD - dostrzeż pozytywne oblicze znanego zaburzenia

Ostatnia aktualizacja: 11 października, 2017

ADHD stała się szczególnie znana w ostatnich dwóch dziesięcioleciach. Choć w przypadku jej występowania większość rodziców skupia się na jej negatywnych aspektach, to trzeba wiedzieć, że ADHD niesie ze sobą także pewne pozytywne oddziaływania.

Tak więc nie zawsze ADHD wiąże się wyłącznie z utrudnieniami. W dzisiejszym artykule skupimy się więc na pozytywnych stronach, które niesie ze sobą ADHD.

Zaburzenie to nie to samo, co choroba. Zaburzenie nie jest czynnikiem, który nas określa. Co mamy na myśli? To, że na przykład choroba chora na depresję to nie to samo, co osoba depresyjna. Zaburzenie różni się również od symptomu. Dlatego, choć mogłoby się to wydawać niemożliwe, zaburzenie jakim jest ADHD posiada również pozytywne strony.

Kiedy lepiej się im przyjrzymy, lepiej zrozumiemy jak podejść do dziecka, którego dotyka ten problem, który polega na niedoborze uwagi, niemożliwości doprowadzenia jednego zadania do samego końca, impulsywności, symptomach, które zawsze uważamy za negatywne.

Nie jestem “zwyczajny”, nie jestem mniej ważny, ani mniej zdolny, po prostu funkcjonuję w inny sposób.

Zanim zanurzymy się w temacie, który nas interesuje, trzeba nadmienić, że choć omówimy pewne pozytywne aspekty zaburzenia, jakim jest ADHD, to nie występują one u wszystkich dzieci. Podobnie jak nie wszystkie negatywne czynniki występują u każdego dziecka w jednakowym natężeniu.

Może to wynikać z braku znajomości tematu i stymulacji tych zachowań, które uważalibyśmy za pożądane.

ADHD, a kreatywna strona umysłu

Na początek zajmijmy się problemem, który dostrzega wielu rodziców wychowujących dziecko z ADHD. Polega on na tym, że takie dziecko nie jest w stanie doprowadzić jednej czynności od początku do końca. Wykazuje się również nadzwyczajnym brakiem uwagi. Ale czy nie zauważyłeś, że jednocześnie dziecko jest nadzwyczaj kreatywne?

To właśnie z tego powodu jego działania nacechowane są nadmierną spontanicznością, a ono samo stale koncentruje się na eksplorowaniu wszystkiego, co znajduje się dookoła, bez większego trudu dostrzegając wszystko to, na co inni w ogóle nie zwrócili uwagi.

Dzieci z omawianym zaburzeniem szukają również innych form zabawy. Są na przykład niezwykle zaciekawione i oryginalne, co wynika z niezwykłych zdolności do kreatywnego myślenia. Ponadto, być może zauważasz, że dziecko stara się eksperymentować i odkrywać świat na swój własny sposób. W tym kontekście potrzebuje ono większej niezależności, niż to jest w przypadku innych dzieci.

Dziecko

Prawdopodobnie największą frustrację dzieci takie odczuwają, gdy przymusza się  je do zachowania spokoju. Wynika to z faktu, że odczuwają one stałą potrzebę eksploracji otoczenia. Kiedy zmusza się je do powstrzymania tego procesu, szybko się nudzą, irytują. Może to doprowadzić do negatywnych reakcji.

Dzieci z ADHD nie tolerują monotonii

Dlatego, jeśli dziecko z ADHD odczuwa potrzebę zrobienia czegoś, jest nieodzowne, by mogło to uczynić. Oczywiście nie pomijamy faktu, że czasem w takim działaniu przekraczają ustalone przez rodziców normy i robią pewne rzeczy nie tak, jak rodzice by tego chcieli. Jednakże jeśli coś pobudza ich kreatywność i czyni je szczęśliwymi, mogą być w szerszym tego słowa znaczeniu młodymi entuzjastami.

Zapomnij o negatywnych epizodach

Jak reagują dorośli w obliczu epizodów negatywnych? Zazwyczaj sytuacji takiej towarzyszy zmartwienie, poczucie winy, a czasem w zależności od sytuacji, również uczucie zranienia… Czasem nawet żywimy względem innych urazę. Tak dzieje się w przypadku dorosłych. Nie dotyczy to jednak dzieci z ADHD.

Dzieci nie rozumieją czym jest żywienie urazy

Choć taki sposób rozwiązywania napotykanych trudności może się wydawać o wiele trudniejszy i wyboisty, może się okazać o wiele bardziej korzystny dla przyszłości dziecka.

W przeciwieństwie do tych, których omawiane zaburzenie nie dotyczy, te o wyrządzonych im krzywdach nie pamiętają i zupełnie się nie skupiają na środowisku i sytuacji, która doprowadziła do tego, że poczuły się czymś dotknięte.

Dzieje się tak dlatego, że skupiają się przede wszystkim na tym, co tu i teraz, żyją głównie teraźniejszością, choć potrafią się również dostosowywać do zmieniającej się sytuacji.

Z powodu braku sympatii do tego, co stałe i powtarzalne, do tego, że jeden za drugim dni wydają się niczym od siebie nie różnić nieocenione są dla nich wszelkie niespodziewanie zachodzące zmiany.

Dziewczynka zbiera kwiaty

Dzieci z ADHD nigdy nie dramatyzują, gdy dochodzi do niespodziewanej zmiany planów, choćby to była niespodziewana przeprowadzka na ostatnią chwilę. Ta niebywała zdolność adaptacji i zapominania jest w rzeczy samej tym, co wielu dorosłym pozwoliłoby wieść o wiele spokojniejsze życie. 

Zarażająca energia

Potężne i nigdy się niekończące pokłady energii to cecha charakteryzująca dzieci z ADHD. Jest to w nich tak silne, że ustalają nawet nowe zasady gier, podczas zabawy z przyjaciółmi, stale wymyślają nowe wyzwania dla całej grupy. Wzmianka o grupie przyjaciół jest jak najbardziej uzasadniona, ponieważ kochają one otaczać się innymi, bawić się z nimi i obserwować ich inspirujące zachowania.

Te pokłady energii czasem prowadzą do impulsywności. Dzieci z omawianym zaburzeniem nie zastanawiają się zbyt dużo nad tym, czy coś zrobić, czy nie. Po prostu przechodzą do działania. Właśnie to często jest punktem, który nawet najbardziej cierpliwych rodziców doprowadza do szaleństwa.

Dzieje się ta jednak ponieważ nie potrafią oni dobrze ukierunkować i wykorzystać tej cechy dziecka. Właśnie ta charakterystyka sprawia, że dzieci takie można bardzo szybko uczyć. 

Mówiliśmy wcześniej o nudzie. Co się jednak dzieje, gdy dziecko zetknie się z czymś, co naprawdę je interesuje? Dziecko z ADHD poświęca temu całą swą uwagę i energię, jaką dysponuje. Nigdy nie zostawi na jutro czegoś, co tak bardzo je zainteresowało.

Chłopiec pakuje walizkę

Ta charakterystyczna cecha sprawia, że nowo odkrytej, tak bardzo interesującej czynności dziecko poświęca całą uwagę. Oczywiście tą niezwykle interesującą czynnością jutro będzie już coś innego, ale rodzice powinni tę impulsywność odpowiednio wykorzystać.

Dzieci z ADHD są niezwykłymi obserwatorami. Istnieje wiele rzeczy, z których zupełnie nie zdajemy sobie sprawy, z pewnością jednak nie ujdą one ich uwagi.

Choć wszelkiego rodzaju zaburzenia i nieprawidłowości zazwyczaj postrzegamy w sposób negatywny, nie da się ukryć, że w wielu z nich doszukać się można pozytywnych stron, które następnie można wykorzystać w odpowiedni sposób.

Po prostu trzeba na nie spojrzeć z innej perspektywy, tak, aby dostrzegać to, co jest w nich dobrego. Właśnie to przeważa na ich korzyść.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.