Uczucie niepokoju i stres- znasz między nimi różnicę?

Uczucie niepokoju i stres- znasz między nimi różnicę?

Ostatnia aktualizacja: 09 czerwca, 2018

Chociaż uczucie niepokoju i stres są bardzo podobnymi stanami, mają również swoje różnice. Ludzie często używają tych terminów jako synonimów, ale nie są one takie same. Umiejętność zidentyfikowania jednego lub drugiego nie jest prostym ćwiczeniem teoretycznym. To prawdziwe doświadczenie życiowe pomaga nam dokładniej określić intensywność lub powagę tych problemów.

Dodatkową trudnością w zdefiniowaniu różnic między nimi jest fakt, że istnieje wiele rodzajów stresu i niepokoju. Czasem klasyfikujemy je na podstawie intensywności objawów. Na przykład psychologowie mówią o przewlekłym stresie lub ogólnym niepokoju. Innym razem klasyfikujemy je na podstawie źródła lub przyczyny. Niektóre przykłady to stres w miejscu pracy lub lęk związany z opuszczeniem.

Uczucie niepokoju i stres – znasz między nimi różnicę?

“Naukową prawdę może przedstawić krótko; jedz umiarkowanie, stosując zwykłą mieszaną dietę i nie martw się”

-Robert Hutchison-

Niemniej jednak wszystkie rodzaje stresu mają wspólne elementy, a to samo dotyczy wszystkich rodzajów lęku. Aby wyjaśnić, spójrzmy na niektóre z głównych różnic między stresem a lękiem.

Niepokój i stres mają różne pochodzenie

W przypadku stresu przyczyna jest łatwa do zidentyfikowania. Stres występuje, gdy dana osoba nie dysponuje (lub nie wierzy, że posiada) zasobami, aby zmierzyć się z problemem. To samo dzieje się, gdy istnieje jakieś zadanie lub dowolne działanie, które należy wykonać.

Motyl ciągnący kamień.

 Z drugiej strony niepokój ma bardziej ogólnikowe pochodzenie. Często nie można zidentyfikować odpowiedniego zagrożenia lub niebezpieczeństwa. W rzeczywistości w wielu przypadkach nie ma obiektywnego powodu dla niepokoju, który odczuwa dana osoba. Pomimo braku konkretnej przyczyny nadal go czuje. Z drugiej strony lęk jest bardzo podatny na uwarunkowania i oczekiwania. Może być wynikiem stresu lub presji.

Gdy emocje biorą górę

Kolejnym elementem różnicującym uczucie niepokoju i stres są emocje lub uczucia, które przejmują kontrolę. Stres oznacza zmartwienie. Możemy zdefiniować go jako połączenie nerwowości i frustracji. Może także charakteryzować się drażliwością, a czasami uczuciem smutku.

Powszechną emocją lub uczuciem towarzyszącym lękowi jest strach. To poczucie bezpośredniego zagrożenia, które działa niczym kula śniegu spuszczona z góry. Opisujemy ją jako inwazyjną emocję, która rozprzestrzenia się i trwa. Wyrządza wiele szkód naszemu nastrojowi i stanowi ducha. W poważnych przypadkach strach prowadzi do oszołomienia, a nawet blokady psychicznej i paraliżu.

Uczucie niepokoju i stres. Czynniki wyzwalające

Ogólnie rzecz biorąc, stres wynika z czynników zewnętrznych. Z drugiej strony niepokój spowodowany jest czynnikami wewnętrznymi. Nie zawsze są łatwe do rozróżnienia. W każdym przypadku różnica polega na obecności lub braku zewnętrznego bodźca.

Specyficzne wydarzenia lub sytuacje powodują stres. Może się to zdarzyć w pracy, podczas wykonywania trudnego zadania, z powodu przemieszczenia się z określonego miejsca, itp. Z drugiej strony lęk jest często wyzwalany przez jednostkę. Tworzy ona i karmi katastroficzne myśli oraz niepokojące uczucia. Nie ma znaczenia, co się wokół niej dzieje.

Postrzeganie czasu

Stres dotyczy zazwyczaj teraźniejszości, podczas, gdy lęk tkwi raczej w przyszłości. Dla kogoś, kto jest zestresowany, chwila obecna wydaje się nieskończona. Nie wierzy, że może wyjść z obecnej sytuacji. Czuje się uwięziony i nie widzi żadnego sposobu na zmianę tego, co go niepokoi. Jest tak, jakby osoba ta skazana była na wieczne cierpienie z powodu tego, co wywołało stres.

Zegar biologiczny.

  W uczuciu niepokoju dana osoba boi się tego, co może się wydarzyć, ale jeszcze nie miało miejsca. A może coś się wydarzyło, ale nie może nic z tym zrobić. Najczęściej nie wie nawet, czym jest to “coś”. Po prostu oczekuje na każdą katastrofalną i negatywną rzecz, jaka może się wydarzyć. Osoba niespokojna nie może obiektywnie ocenić swojej obecnej sytuacji.

Żyje ciągłym myśleniem o straszliwej rzeczy, która jest na horyzoncie lub już się wydarzyła. Ma obsesję na punkcie możliwych konsekwencji, ale nie jest w stanie mieć na nie wpływu.

Zanik objawów

Jeśli ktoś odczuwa stres na myśl o pójściu do dentysty, gdy już będzie po wizycie, jego niepokój rozproszy się. Jest to charakterystyczna cecha stresu – mija, gdy znika bodziec lub gdy konflikt zostanie rozwiązany.

Niepokój ma tendencję do utrwalania się. Korzystając z poprzedniego przykładu, jeśli dana osoba odczuwa niepokój na myśl o dentyście, nie zniknie on po wizycie. Może wyobrażać sobie, że straci wszystkie zęby. Kolejną niepokojącą myślą jest to, że doświadcza o wiele gorszego problemu, który dopiero się zaczyna. Lęk karmi się negatywną i nadaktywną wyobraźnią.

Mężczyzna w chmurach.

Uczucie niepokoju i stres – jeśli potrafisz rozpoznać podobieństwa i różnice między nimi, będziesz w stanie lepiej zidentyfikować, co ci przeszkadza. Zalecamy, aby szukać pomocy w przypadku długotrwałego stresu. Stres utrzymujący się przez długi czas oznacza, że ​​nie jesteś w stanie rozwiązać konfliktu, który wyrządza ci krzywdę.

Zalecamy także skonsultowanie się z profesjonalistą, jeśli uważasz, że masz problemy z lękiem, tym niejasnym wrażeniem strachu, który nie ma końca ani początku.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.