Socjopaci — dlaczego odnoszą sukces w konkurencyjnych środowiskach?

Socjopaci mają tendencję do indywidualnego odnoszenia sukcesów w konkurencyjnych środowiskach. Dowiedz się, czym jest to spowodowane.
Socjopaci — dlaczego odnoszą sukces w konkurencyjnych środowiskach?
Gema Sánchez Cuevas

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Gema Sánchez Cuevas.

Ostatnia aktualizacja: 19 października, 2021

Socjopaci. Cechuje ich systematyczna pogarda i nieznajomość praw innych. Tego typu osobowości nie mają problemów z instrumentalizacją i deptaniem kogokolwiek, czy to dla osiągnięcia własnych celów, czy po prostu z przyzwyczajenia.

Niestety powyższy opis dotyczy dziś wielu osób. Ponadto wielu z nich to liderzy w różnych dziedzinach. Według psychiatrii socjopaci mają zaburzenia psychiczne. Jednak we własnym środowisku często patrzy się na nich z podziwem i mogą nawet stać się wzorami do naśladowania.

Socjopaci nie przestrzegają zasad. Dzieje się tak dlatego, że postrzegają je jako ograniczające ich własne pragnienia. Właśnie dlatego socjopaci są szkodliwi, niszczą tkankę społeczną. W rzeczywistości nie rozumieją, że prawa i normy są tworzone, przynajmniej co do zasady, po to, by umożliwić stabilne współistnienie społeczności i społeczeństw.

“Jestem projekcją kłamstwa, w którym żyjesz.”

-Charles Manson-

Psychopaci w kontekście konkurencji

Zasadniczo konkurencja jest zdrowa, ponieważ pomaga ukierunkować pewne agresywne impulsy, które pojawiają się u ludzi. Jednak społeczeństwo ma tendencję do ograniczania indywidualnych pragnień, co powoduje frustrację, generując rodzaj gwałtownego pragnienia. Akt konkurowania częściowo rozprasza to, a także inne agresywne pragnienia, w sposób, który nie wpływa na stabilność grupy.

Niemniej jednak zdrowa konkurencja rządzi się regułami. Nie akceptuje stosowania nielegalnych praktyk. Nie uważa też za uzasadnione rywalizować, gdy nie przestrzega się reguł gry. Tak przynajmniej powinno to wyglądać w teorii.

Problem polega na tym, że żyjemy teraz w ultrakonkurencyjnym społeczeństwie, w którym zasady są coraz bardziej rozproszone. W rzeczywistości wygrana ma teraz największą wartość, bez względu na to, jak została osiągnięta. Sukces stał się fetyszem, totemem, który większość chce posiadać. Koncepcja ta była napędzana głównie przez marketing i wspierające go prądy psychologiczne.

Jednak nie zawsze tak było. Na przykład dla Greków, twórców olimpiady, zasługą zwycięstwa było to, że uzyskali je tylko ci, którzy na to najbardziej zasłużyli. Innymi słowy, przez tych, którzy wykazali się szczególnym talentem lub cnotą. W konsekwencji wygrana była nagrodą za doskonałość.

Socjopaci i sukces

Społeczeństwo zachodnie i kultura konsumpcyjna doprowadziły do tego, że zasługi zrównały się z posiadaniem pieniędzy lub sławy. W rzeczywistości oba są synonimem sukcesu i mało kto dba o to, jak ludzie je osiągają.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, aby być najlepszym sportowcem starożytnej Grecji, trzeba było ciężko pracować i rozwijać wyjątkowe talenty. Dla kontrastu, aby zostać milionerem w dzisiejszym społeczeństwie, czasami trzeba po prostu być pozbawionym skrupułów.

Socjopaci i grupy o cechach socjopatycznych postrzegają ten brak skrupułów za cnotę. Używają jednak łagodzących określeń, aby to opisać, takich jak między innymi „praktyczna mentalność” lub „zachowywanie zimnej krwi”. Niemniej jednak w rzeczywistości mamy tu do czynienia z brakiem moralności, brakiem skrupułów i zagłuszonym poczuciem winy.

Socjopaci zawsze osiągają swoje cele, pod warunkiem, że znajdują się w wysoce konkurencyjnym i ubogim etycznie środowisku. To oczywiście wzmacnia ich pomysły. W rzeczywistości pieniądze pozwalają im kupić sobie dobre imię, sława natomiast gwarantuje im decydujący wpływ społeczny. W ten sposób powstaje zamknięty krąg.

Manipulowanie marionetką.

Świat dla socjopatów

Niestety, w wielu dzisiejszych częściach świata brak moralności i skrupułów przynosi ogromne korzyści. Na podstawie dostępnych danych, jedna na 25 osób pasuje do klasyfikacji socjopaty. Psycholog, Robert Hare, wskazuje, że ludzie z tego rodzaju cechami czterokrotnie częściej dotrą na szczyt korporacyjnej drabiny i że są „narzędziem napędzającym współczesny świat”.

Socjopata nie ma nic przeciwko kłamstwu i manipulowaniu innymi. W rzeczywistości skuteczne oszukiwanie jest jednym z jego celów, uważa to za osiągnięcie. Ponadto jest elastyczny i niezwykle szybko wychwytuje słabe punkty i oczekiwania innych. Ludzie tacy potrafią kraść, a następnie publicznie aranżować akcje charytatywne na rzecz poszkodowanych. Grają pod publikę.

Wielu zdiagnozowanych socjopatów zaczęło teraz „wychodzić z ukrycia” i publikować książki i posty w Internecie ze swoimi sekretami. Nie zmienia to jednak faktu, że ludzie ci są bezpośrednio odpowiedzialni za wiele niesprawiedliwości i okrucieństw na świecie. Są aroganccy i okrutni, ale odnoszą sukcesy. Dzieje się tak między innymi dzięki ich obserwatorom, naiwnym jednostkom, które nie stawiają oporu ich przebiegłości.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Kotsko, A. (2020). Por qué nos encantan los sociópatas. Melusina.
  • Sirvent Ruiz, Carlos. La sociopatía adquirida. En: Revista Española de Drogodependencias, 2007, Vol. 32, no. 3

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.