Tycie wywoływane przez leki psychoaktywne

Tycie wywoływane przez leki psychoaktywne

Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia, 2020

Tycie wywoływane przez leki psychoaktywne lub utrata wagi to problem, który dotyka dużą liczbę pacjentów. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Tycie wywoływane przez leki psychoaktywne to jeden ze skutków ubocznych związanych z ich stosowaniem, który najbardziej niepokoi pacjentów. To bardzo delikatny temat, któremu powinno poświęcać się wyjątkową uwagę.

Zmiana wagi jest inna w przypadku każdego pacjenta i wiąże się z danym rodzajem leczenia, dlatego też trudno jest generalizować i ustalić jednorodne kryteria dla wszystkich przypadków.

Wiele leków wykorzystywanych do leczenia uczucia lęku, depresji, zaburzeń dwubiegunowych, schizofrenii i epilepsji może wywoływać wzrost lub utratę wagi.

Badania pokazują, że pacjenci częściej przerywają leczenie, które wywołuje wzrost wagi. W takim przypadku bardzo dużą rolę odgrywa zapewnienie im pomocy, która pozwoli uniknąć tycia. Powinna ona bazować na połączeniu zdrowej diety oraz właściwych ćwiczeń fizycznych.

Różne tabletki - tycie wywoływane przez leki psychoaktywne

Czasami lekarz może zmodyfikować dawkę lub sposób przyjmowania leków, aby uniknąć wzrostu wagi i komplikacji z nim związanych. Skutki uboczne wzrostu wagi mogą być bardzo poważne, dlatego też należy zawsze odpowiadać na wszystkie kwestie, które niepokoją pacjentów.

Istnieje również wiele leków, które mają wręcz odwrotne działanie. Chociaż znacząca i gwałtowna utrata wagi stanowi problem, to pacjenci częściej są w stanie zaakceptować taki skutek uboczny.

Tycie wywoływane przez leki psychoaktywne: antydepresanty

Ludzie często kojarzą antydepresanty z przybieraniem na wadze – i niestety nie mylą się. Tycie to jeden z możliwych skutków ubocznych związanych z przyjmowaniem większości antydepresantów. Jednak niektóre leki używane do leczenia depresji niosą ze sobą większe niebezpieczeństwo przytycia niż inne. Na przykład:

  • Niektóre trójcykliczne leki przeciwdepresyjne (TLPD), takie jak amitryptylina, imipramina, czy doksepina.
  • Część MAOI (inhibitory monoaminooksydazy), takie jak fenelzyna.
  • Niektóre SSRI (selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny), takie jak paroksetyna.
  • Mirtazapina, atypowy antydepresant.

Należy pamiętać, że leki antydepresyjne nie zawsze wywołują bezpośrednio wzrost wagi. Podczas każdego leczenia depresji pojawia się wiele czynników, które mogą mieć wpływ na przybieranie na wadze.

W niektórych przypadkach dodatkowe kilogramy mogą pojawiać się z powodu samej depresji, ponieważ pacjent nie jest aktywny fizycznie, prowadzi siedzący tryb życia lub ma problem z emocjonalnym jedzeniem. Kuracja z zastosowaniem antydepresantów poprawia nastrój pacjenta, co z kolei zwiększa apetyt, prowadząc do tycia.

Widać wyraźnie, że przyrost wagi to skutek uboczny przyjmowania niektórych antydepresantów. Jednak należy wiedzieć, że nie zawsze są one bezpośrednio odpowiedzialne za tycie. Zanim podejmiesz decyzję o odstawieniu kuracji, koniecznie skonsultuj się ze swoim lekarzem.

Tycie wywoływane przez leki psychoaktywne: leki przeciwpsychotyczne

Wzrost wagi oraz zmiany metaboliczne to jedne z najbardziej niepokojących skutków ubocznych związanych z przyjmowaniem leków przeciwpsychopatycznych. To bardzo istotne ponieważ, jak już wspomnieliśmy wcześniej, pacjenci często nie chcą przyjmować leków zgodnie z zaleceniami lekarza, jeśli uważają, że mogą one doprowadzić do przytycia

Klasyczne leki przeciwpsychotyczne wywołują większy przyrost kilogramów. Inne leki neuroleptyczne, na przykład klozapina, olanzapina, kwetiapina, rysperydon i zyprazydon, również mogą zwiększać przyrost wagi. Poza tym leki stosowane do leczenia zaburzenia dwubiegunowego, takie jak lit, karbamazepina, czy kwas walproinowy, również prowadzą często do przybytku dodatkowych kilogramów.

Kobieta przyjmująca tabletkę

Także schizofrenia ma bezpośredni związek ze zmianami metabolicznymi. U pacjentów cierpiących na zaburzenia psychotyczne zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia otyłości.

Wzrost wagi wywołany przez schorzenie lub przyjmowane leki można zwalczyć wprowadzając zmiany w stylu życia. Ćwiczenia fizyczne i dieta odgrywają kluczową rolę i są najskuteczniejsze. Czasami jednak pacjent będzie musiał przyjmować dodatkowe leki, które pomogą mu pozbyć się nadprogramowych kilogramów.

Podsumowanie

Tycie wywoływane przez leki psychoaktywne stanowi skutek uboczny związany z przyjmowaniem niektórych ich rodzajów. Na szczęście pacjenci są w stanie często zmniejszyć przybieranie na wadze lub całkowicie go uniknąć, jeśli tylko wprowadzą odpowiednie zmiany w swoim stylu życia i zasięgną pomocy wykwalifikowanego specjalisty.

Jeżeli masz problemy z wagą, nie wahaj się ani chwili i zwróć się po poradę do swojego lekarza.

Przyjmowanie leków odgrywa niezwykle istotną rolę, ponieważ chroni przed nawrotem choroby. To bardzo ważne zwłaszcza w przypadku leków psychoaktywnych. Wprowadzenie pewnych modyfikacji w kuracji jest zawsze lepsze od całkowitej rezygnacji z leczenia.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • de Morentin Aldabe, B. E. M., de Eguílaz, M. H. R., Díez, S. P., & Hernández, J. A. M. (2013). Influencia de la administración de psicofármacos en el aumento del peso corporal. Revista española de nutrición humana y dietética17(1), 17-26.
  • Ríos, P. B., & Rodríguez, R. C. (2008). Influencia de los psicofármacos en el peso corporal. Trastornos de la Conducta Alimentaria8, 813-832.
  • Mukundan, A., Faulkner, G., Cohn, T., Remington, G. (2010). Antipsychotic switching for people with schizophrenia who have neuroleptic‐induced weight or metabolic problems. Cochrane Database of Systematic Reviews. Issue 12. Art. No.: CD006629.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.