Umysł

Zaprzeczenie lub chęć niewiedzy

Psychoanaliza sugeruje, że istnieją pewne nieświadome strategie, z których wszyscy korzystamy, aby utrzymać się w równowadze. Strategie te nazywane są mechanizmami obronnymi, a jednym z nich jest zaprzeczenie lub niechęć wiedzy lub jej uznania. Chociaż może to generować chwilowy spokój…