Społeczeństwo

Zaufanie – czy można nim obdarzać zbyt hojnie?

Zaufanie jest konieczne do pewnego stopnia, ale czasem obdarzamy nim osoby, które na nie nie zasługują. Oczywiście trzeba ufać ludziom, ale musimy też wiedzieć, gdzie dla własnego bezpieczeństwa postawić granice. Ufność nie jest niczym złym i nie powinniśmy się przejmować,…

Klauzula sumienia – czy wiesz, kiedy można ją stosować?

Klauzula sumienia to zapis pozwalający obywatelowi na odmowę wykonania jakiegoś prawnie nałożonego obowiązku. W Polsce klauzula sumienia jest najczęściej wykorzystywana przez tzw. obdżektorów, czyli osoby odmawiające służby wojskowej, oraz przez lekarzy. Ci ostatni mogą zgodnie z prawem odmówić udzielenia niektórych…