Osobowość

Teoria osobowości według Sigmunda Freuda

Teoria osobowości Sigmunda Freuda zmieniała się, im bardziej zagłębiał się w swoje idee i tworzył kolejne pomysły. Freud uważał, że ludzka osobowość jest wytworem bitwy pomiędzy naszymi destrukcyjnymi impulsami a poszukiwaniem przyjemności. Ale nie pominął także czynników społecznych jako rzeczy,…

16PF: czynnikowa teoria osobowości Cattella

Bez wątpienia model Cattella jest jednym z najbardziej znanych i jego próba opisania osobowości trafiła do szerokiego grona odbiorców dzięki słynnemu testowi: 16PF. Oczywiście, dzisiaj nie używamy oryginalnej wersji Cattella, ale duża część początkowego ducha testu została zachowana. Z drugiej…

Osobowość autodestrukcyjna – 7 cech charakterystycznych

Teoretycznie wszyscy dążymy do szczęścia i podążamy jego śladem. W praktyce jednak nie zawsze działamy zgodnie z tym schematem. Ujawnia się w nas osobowość autodestrukcyjna. Polega ona między innymi na tym, że nie wiedzieć dlaczego, często podejmujemy działania, które wychodzą…

Neuroza, więzienie emocjonalnej niestabilności

Neuroza definiuje stan kliniczny charakteryzujący się między innymi niestabilnością emocjonalną, tendencją do depresji, wysokim lękiem, a także obsesyjnym myśleniem i poczuciem winy. Ludzie z neurozą żyją w ciągłym niepokoju, bardzo łatwo na nich wpłynąć, ale którzy też bardzo dobrze reagują…

Neurotyczność – czy wszystkie drogi do niej prowadzą?

Neurotyczność to cecha osobowości, która ma istotne podstawy biologiczne. Sprawia, że ​​ludzie którzy ją przejawiają są podatni na zaburzenia psychiczne, ponieważ wiąże się to zarówno ze słabym zarządzaniem stresem, jak i tendencją do narażania się na niszczące bodźce psychicznie. Bycie…

Niepokój i jego trzy rodzaje według Zygmunta Freuda

Zdaniem Zygmunta Freuda niepokój rozwija się na bazie jakiegoś konfliktu mentalnego. Działa jak toksyczna transformacja naszej energii. Często stoi za nim coś, do czego dążymy lub czego pragniemy lecz nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć. Niepokój może też wynikać z…

Bycie spontanicznym – trzy klucze do sukcesu

Bycie spontanicznym to ogólnie rzecz biorąc umiejętność bycia w pełni naturalnym i szczerym. Przekłada się to na bezpośrednie prezentowanie swojego sposobu myślenia poprzez decyzje i działania. Nie ma to związku z robieniem lub mówieniem rzeczy oryginalnych lub pomysłowych. Bycie spontanicznym…

Cyklotymia: objawy, przyczyny i leczenie

Cechą charakterystyczną dla choroby takiej, jak cyklotymia (zwanej także zaburzeniem afektywnym cyklotymicznym) są chroniczne wahania nastroju lub jego nagłe zmiany. Można powiedzieć w pewnym uproszczeniu, że cyklotymia jest „młodszą siostrą” choroby afektywnej dwubiegunowej.

Być wyjątkowym – dlaczego tak bardzo się tego boimy?

Chyba każdy z nas chciałby się czuć kimś wyjątkowym. Co jednak ciekawe właśnie w tym kontekście dochodzi do pewnego znanego paradoksu. Choć większość z nas chciałaby być kimś wyjątkowym, jednocześnie odczuwa przed tym przemożny lęk, który często daje o sobie…

Test lasu i jego miejsce w psychoanalizie

Utrudnienia i urazy, które odbierają nam szczęście, zakorzenione lęki, wartości rządzące naszymi wyborami i zachowaniami. Zgodnie z tą teorią, nasze cierpienie psychiczne jest zakorzenione w podstawowych kwestiach, które musimy ujawnić, aby wyleczyć rany i iść naprzód. Może to ujawnić test lasu.…

Drzewo baobabu w sercu – refleksje nad Małym Księciem

Jeśli znajdziesz drzewo baobabu w swoim sercu, wyciągnij je z korzeniami, ponieważ jego nasiona zawierają strach, niepewność, oszustwo i wściekłość… Rób to, co zrobił Mały Książę. Codziennie rano usuwał nasiona gigantycznych drzew baobabu ze swojej małej planety. Robił to z…

Odróżnienie zaburzeń psychicznych od zaburzeń osobowości

Ludzie masowo mylą pojęcia zaburzenia osobowości od zaburzeń psychicznych. Nierozumienie pojęć przez przeciętnego obywatela lub ich mylna interpretacja to odwieczny problem psychologii. Ludzie często mawiają „jestem wariatem” lub „jestem dwubiegunowy”. Rzeczywiście zaburzenia osobowości mogą być powiązane z zaburzeniami psychicznymi. Ale decyzja,…

Test osobowości – porównanie 5 różnych metod

Test osobowości to jedno z najczęściej używanych narzędzi w każdej praktycznie rzecz biorąc praktyce psychologicznej. Chociaż osobowość jest z pewnością parametrem niezwykle trudnym do poprawnego zmierzenia i sklasyfikowania, a dynamika zachodzących w niej zmian sprawia, że każda osoba jest na…

Osobowość makiaweliczna: kiedy cel uświęca środki

Osobowość makiaweliczna – dla takich osób najlepszym sposobem radzenia sobie z innymi jest schlebianie im i mówienie tego co chcą usłyszeć. Ten rodzaj osobowości wykazuje głębokie emocjonalne oderwanie, powiązane z cyniczną postawą i charyzmą, co czyni z nich mistrzów manipulacji…

Rycerz w zardzewiałej zbroi – najciekawsze frazy

„Rycerz w zardzewiałej zbroi” to dzieło Roberta Fishera, które pozwala nam zgłębiać szczegóły dotyczące autoświadomości. „Rycerz w zardzewiałej zbroi”, pozwala nam spojrzeć z bliska na przemianę, której każdy z nas powinien się kiedyś poddać. Niewiele książek przedstawia przemiany zachodzące w…