Informacja Prawna

Niniejsza informacja prawna reguluje korzystanie z witryny internetowej www.pieknoumyslu.com podmiotu GRUPO M CONTIGO S.L., identyfikujący się numerem NIP B37527900 z siedzibą w Salamance, Hiszpania Concejo 13, 37002, i zarejestrowany w głównym rejestrze handlowym w Salamance, z dnia 20-08- 2013, strona 146, rozdział 442, Księgi 0, Strona SA-15157

PRAWODAWSTWO

W charakterze ogólnym, stosunki pomiędzy podmiotem GRUPO M CONTIGO S.L. a użytkownikami usług tematycznych, świadczonych przez podmiot, podlegają podmiotom jurysdykcji prawa hiszpańskiego.

KORZYSTANIE Z SERWISU I DOSTĘP UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik jest poinformowany i akceptuje, że dostęp do tej witryny nie wiąże relacji biznesowych w jakikolwiek sposób, z podmiotem GRUPO M CONTIGO S.L. lub też jego oddziałów.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Prawa autorskie do treści stron internetowych, grafiki i kodów należą do podmiotu GRUPO M CONTIGO S.L., w związku z powyższym jest zabronione rozpowszechnianie, powielanie, dystrybucja, komunikaty publiczne, przekształcenia lub wszelkie inne działania, które można wykonać, wykorzystując treści zamieszczonych na stronie internetowej, poza pisemną zgody podmiotu GRUPO M CONTIGO S.L..

ZAWARTOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ I ŁĄCZA (LINKI)

GRUPO M CONTIGO S.L. zastrzega sobie prawo do aktualizacji, zmian lub usunięcia informacji zawartych w witrynie, aby ograniczyć lub zablokować dostęp do tych informacji do niektórych użytkowników.

Podmiot GRUPO M CONTIGO S.L. nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte na stronach internetowych osób trzecich, do których można dotrzeć poprzez „linki” lub łącza z dowolnej witryny internetowej należącej do podmiotu GRUPO M CONTIGO S.L.. Obecność „linki” lub linków na stronach internetowych GRUPO M CONTIGO S.L.. Podana informacja ma charakter czysto informacyjny, i w żadnym wypadku nie jest sugestią, zaproszeniem bądź rekomendacją ich.

Here are some sentences from the oxford english corpus that use the verb imply correctly I did not mean to imply that https://justbuyessay.com/ there was any truth to these accusations